Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

Stad scheldt terminaluitbaters 52miljoen € boetes kwijt

Share

Rond één april liet het Antwerps Havenbedrijf weten dat 15 miljoen € aan boetes zouden uitgedeeld worden aan twee containerterminal uitbaters. Die komen hun contractuele verplichtingen om bepaalde volumes containertrafiek naar Antwerpen te brengen al jaren niet na. Al snel bleek echter dat`de concessionarissen  eigenlijk een kado van 52 miljoen € kregen, want er stond  67 miljoen € aan boetes uit .

Een kado  van 52 miljoen € van de stad, want die is eigenaar van het Antwerps Havenbedrijf.

We hadden  Kurt Tuerlinckx van het Havenbedrijf  aan de lijn naar aanleiding van de uitbreidingsplannen in het waasland aan de  linker scheldoever  (zie GRUP bijdrage) en vroegen hem ook waarom die kwijtschelking  nodig was. De haven van Rotterdam scheldt blijkbaar geen boetes kwijt.  Hij laat uitschijnen dat, in tegenstelling tot wat de Rotterdams havenbaas  Smits zegt, ook Rotterdam haar boetes niet int.

Over de stelling van Fernand Huts dat de leiding van de haven al 10 jaar lang arbitrair boetes niet int en de Raad van Bestuur daar niet van op de hoogte stelde  wil Tuerlinckx geen verder commentaar geven, behalve dan dat de Raad van Bestuur de kwijtscheldingen nu goedkeurd heeft.

Fernand Huts van Katoennatie is niet onder de indruk van de argumenten van het Havenbestuur en hij ziet in het boetedossier en in de uitbreidingsplannen in het Waasland een compleet gebrek aan visie van het Antwerps Havenbestuur: ” Men zit vast in zijn eigen arrogantie en grootheidswaanzijn  en men heeft niet meer de eerlijkheid om toe te geven dat men zich vergist heeft. ”

Hij stelt dat  havenschepen Marc Van Peel van CD&V zijn N-VA coalitiepartner in het Antwerps stadsbestuur  voor de keuze gesteld heeft: het beleid van het havenbestuur indekken en de 52 miljoen € kwijtschelding goedkeuren, of de Antwerpse coalitie opblazen.


We spreken ook Fernand Huts eerst aan over de plannen van de haven op linkerover. Zie ook de aparte bijdrage hierover.

Dat de boetekwijtschelding er kwam omdat het economisch moeilijke tijden zijn noemt hij een leugen.
“De ‘consessionarissen’ (containerterminaluitbaters, nvdr) verdienen verschrikkelijk veel geld in Antwerpen. Dubai Ports haalt een return op het eigen vermogen van 22%. Dan kan men toch niet stellen dat het bedrijf leidt onder de crisis. De terminaluitbater aan het Delwaidedok die 54% van alle contanertraffiek in Antwerpen voor zich neemt, die heeft de laatste 5 jaar, dus in volle crisis, zijn volumes verdubbeld.”
“Mensen hebben hun handtekening gezet onder contracten waarbij ze garanties geven voor de volumes. Zij hebben de macht om traffieken naar Antwerpen te brengen en hebben zich daartoe geëngageerd. Wel, ze brengen die trafieken vandaag dus niet naar Antwerpen. Niet verwonderlijk dat Dubai Ports dat niet doet, want die mikken toch op Rotterdam en zijn aan het desinvesteren in Antwerpen.”
“Het is niet alleen een kwestie dat de nieuwe dokken niet gevuld worden; er moet ook gekeken worden naar de verschuivingen van trafiek binnen het havengebied. Zo is de terminal van Dubai Ports gewoon verhuisd van het Delwaidedok naar het Deurganckdok. Meer traffiek aan het Deurganckdok, maar toegevoegde waarde voor Antwerpen: nul. Men kan veel praten over economische crisis maar het heeft er niets mee te maken.“

We wijzen Huts erop dat de Raad van Bestuur de kwijtscheldingen die door de directie van GHA gedaan werden bekrachtigd heeft.
Fernand Huts: “Het is een feit dat in 2009 iemand aan de administratie van het GHA de opdracht gegeven heeft om de boetes niet te factureren. Dat was niet de Raad van Bestuur en die was daar niet van op de hoogte. Doordat men niet factureerde zijn die boetes zich blijven opstapelen en zit men nu met een zeer hooog bedrag (67miljoen€, nvdr). Maar de fout is gestart toen het Havenbedrijf zélf beslist heeft om niet te innen, om protest vanwege de concessionarissen te anticperen. Nu beslist de Raad van Bestuur van het Havenbedrijf om de toestand te regulariseren.”

“Daarmee is het dossier politiek geworden; want wat is er gebeurd? Heel simpel: schepen Marc Van Peel heeft tegen zijn stedelijke coalitiepartners van het Havenbestuur gezegd dat ze met het niet betalen van de boetes moesten stemmen want dat hij het anders misschien wel eens zou kunnen afstappen waardoor de coalitie in Antwerpen zou gebroken zijn. Annemie Turtelboom die in naam ]van VLD in het bestuur zit heeft toen tweemaal haar kat gestuurd, een signaal dat de VLD niet akkoord ging met de gang van zaken. “
“Eigenlijk ligt de zaak heel simpel: (gedelegeerd bestuurder, nvdr) Eddy Bruyninckx bestuurt het havenbedrijf alleen en is nu door Van Peel politiek ingedekt. Maar dit spelletje heeft niets opgelost”

In documenten die Fernand Huts ons toestuurde gaat hij nog verder en wordt er beweerd dat al sedert 2004 boetes kwijtgescholden worden, dus lang vóór ers prake was van de huidige crisis. Verder heeft hij het over het indienen van verkeerde jaarrekeningen. Kan hij al die beschuldigingen hard maken?
Fernand Huts: “Ik heb gewoon gebruik gemaakt van de wet op de Openbaarheid van Bestuur om documenten op te vragen. Daarin staat letterlijk dat de jaarrekeningen van 2008 tot 2011 niet in overeenstemming zijn met de werkelijkheid. Ze zeggen het zélf, ik niet! Het enige dat ik doe is de klok luiden ”

Huts stelt ook dat het Havenbedrijf niet geïntereseerd is in winst, en dat ze daarom die boetes kwijtscheldt. De nieuwe plannen in het Waasland leveren volgens Huts ook geen winst op, maar wat is volgens hem dan wel de motivatie van de Bruynickx en co?
“Het is nog veel erger dan u zegt. Jaarlijks betaalt de Vlaamse gemeenschap 20 miljoen € om het Deurganckdok uit te baggeren. Die kosten worden zelfs niet gedekt met wat de twee concessionarissen betalen aan rechten. We leggen geld bij om die twee van dienst te zijn! De problematiek is gekend. Waarom de boetes kwijtgescholden worden is de one million dollar question waarop niemand een antwoord heeft, maar het is alleszins niet de crisis. In maart kondigde PSA aan dat haar winst met 10% is gestegen, idem voor Dubai Ports, Die mensen scheppen geld! Durven stellen dat de de boetes niet kunnen geïnd worden omdat het slecht gaat met die bedrijven is één grote leugen.”

Maar als ze hier zoveel winst maken en in de watten gelegd worden, waarom gaat Dubai Ports dan weg?
Fernand Huts: “Er moet eerst opgemerkt worden dat het initiatief van de kwijtschelding uitgaat van het Gemeentelijk Havenbedrijf zelf, niet van PSA of Dubai Ports. Het is ook onbegrijpelijk dat Van Peel naar Dubai vliegt om te vragen hoeveel hij mag aanrekenen. Toch desinvesteert Dubai Ports inderdaad in Antwerpen en blijft het GHA dus zijn eigen vijand steunen. Kafka had er nog wat van kunnen leren.”

We wijzen Huts erop dat ook hij zijn boete direct teruggestort kreeg.
Fernand Huts:“Dit klopt niet. De boete werd via domiciliëring van mijn rekening gehaald. Toen de poppen aan het dansen gingen i.v.m. de gigantische kwijtscheldingen heeft het Havenbedrijf beslist om dat geld terug te storten, stellende in een brief dat het om een vergissing ging. Ik heb dat gelezen en geantwoord dat het contract correct was toegepast en de boete terecht was. Ik heb het geld dat ze me als kerstgeschenk gestort hadden dan teruggestuurd met nieuwjaar. Ik hoop dat ze er content mee zijn.”
“De Haven voert haar beleid in de achterkamertjes. Als je vriend bent dan krijg je alles gedaan en als je niet tot de club behoort dan heb je pech.”

Maar wat moet Antwerpen wel doen om competitief te blijven?
Fernand Huts: “Daar bestaan veel ideeën over. Maar iets dat onze concurrentiepositie schaadt ten opzichte van Rotterdam is die knettergekke tol aan de Liefkenshoektunnel. Naast de vehoogde kost voor de aan- en afvoer naar en van de haven zorgt die tol ook voor extra files op de ring. Als je de tol asfchaft en dan nog wat parallelwegen bijtrekt dan ben weer een stap verder. En dat kost bijna niets maar de politieke wil is er niet. Het kwijtschelden van die boetes is ook een politieke zaak, Niemand snapt waarom men die tol niet wil afschaffen, want die tunnel is al afbetaald. (nvdr: Dit klopt niet en is een misvatting die bij velen heerst . Minister Crevits verklaarde in december dat er nog 190miljoen schuld op de tunnel zit zie onze bijdrage over de Liefkenshoektol  ). Ik zit niet in de politiek maar stel zie dat politici veel zaken niet meer verkocht krijgen. Het kapotmaken van de Wase polders krijg je niet meer verkocht .”

“De bedrijvigheid in de haven kan opgedeeld worden in overslag enerzijds en industrie anderzijds. De industrie staat onder druk van de het Midden Oosten en de VSA. De situatie is kritiek , maar het havenbestuur geeft het geld dat nodig is om de haven competitiever te maken weg aan 2 rijke staten waar het geld uit de grond spuit. We zouden dat geld ook kunnen gebruiken om scholen te bouwen of om een beschermdijk te maken voor Ouden Doel. ”
“En dan blijft nog de vraag wat men gaat doen in 2013 en 2014. Opnieuw de boetes kwijtschelden omdat het crisis is?”

0 Comments on “Stad scheldt terminaluitbaters 52miljoen € boetes kwijt”

Leave a Comment