Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

Europees klimaatbeleid de afgrond ingeduwd

Share

Het CO2 emissiehandsysteem, de belangrijkste poot van het Europees klimaatbeleid, staat aan de rand van de afgrond en kreeg op 16 april van, onder andere, de Europese Volkspartij (EVP/EPP) een duw in de rug door een reddingsplan weg te stemmen.

De EVP is de parlementaire fractie met daarin CD&V leden Ivo Belet, J-L De Haene, Wilfried Martens en Marianne Thysssen. Uiteindelijk zijn de Belgische CD&V/EVP Europarlementairen niet meegegaan met de rest van de fractie en hebben ze de hervorming van het systeem wél gesteund. Annemie Neyts (VLD), Philip Claeys, Frank Vanhecke (Blok/ ex Blok), DJ Eppink  (LDD) en Mark Demesmaeker  (N-VA) daarentegen stemden tegen het reddingsplan (uitslag HIER).

We contacteerden Ivo Belet van de EVP/ CD&V voor een gesprek, maar hij had blijkbaar geen tijd. We kregen enkele dagen vóór de stemming wel  collega-Europarlementslid Kathleen Van Brempt aan de lijn. Ze is geen voorstander van een emisiehandelsysteem en zou liever een simpele CO2 taks gezien hebben. Toch steunt ze het reddingsplan omdat de unanimiteit die voor een CO2 taks nodig was nooit zou gehaald zijn. Maar dat zelfs het huidig halfslachtig voorstel het zal halen is allesbehalve zeker: aan de ene kant zijn er de “extreme groenen” die het plan afkeuren omdat ze tegen een emissiehandelsysteem zijn.

Maar er is vooral de Europese Volkspartij (EVP) die om andere redenen tegenstemde: er wordt geargumenteerd dat de spelregels van een marktsysteem niet na de start kunnen veranderd worden. Dit argument wordt echter selectief toegepast  ( interventies in de financiële markten zijn voor EVP geen taboe)  en het is  vooral de invloed van industriële lobbygroepen die hier de stem van de EVP parlementairen bepaalt.

Opvallend is verder dat ook Mark Demesmaeker van N-VA het plan naar de vuilbak verwees. N-VA is lid van de groene fractie van het Europees parlement en Frieda Brepoels stemde als Europarlementslid  in het verleden vóór een groener Europa. Haar vervanger is blijkbaar meer gevoelig voor druk vanuit de traditionele ondernemershoek. Daarmee stelt N-VA haar plaats binnen de fractie van het Europarlement in vraag. Maar als de N-VA uit de groene fractie stapt, met wie gaat de partij dan wél de boot in? De meer conservatie fracties zijn eerder Eurosceptisch, iets dat moeilijk zou moeten liggen voor N-VA dat pleit voor “het oplossen van Belgie in een Europa van regio’s.”

Recentelijk kondigden burgemeester Bart De Wever en schepen Nabila Ait Daoud  het stadsbestuur via youtube  aan dat ook Antwerpen ambitieuze klimaatplannen heeft. Van Brempt is ook Antwerps gemeenteraadslid en ze is blij met het initiatief van het nieuw bestuur. “Ze weten nog niet hoe ze eraan moeten beginnen maar je moet het bestuur ook de tijd geven om plannen uit te werken. Je moet niet over een maand al plannen verwachten, maar is zou toch binnen 6 maanden plannen op tafel willen zien liggen. ”  Maar ze wijst ook op de ernstige luchtvervuiling waarmee Antwerpen kampt  en maakt ze zich ongerust over het globaal beleid van de stad  in verband met mobiliteit. “We zijn niets met een lage emissiezone in één deel vand e stad als in een ander deel koning  auto weer gaat regeren.”

0 Comments on “Europees klimaatbeleid de afgrond ingeduwd”

Leave a Comment