Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

Directe actie gecriminaliseerd

Share

‘De elf’ – de veldbevrijders die vervolgd werden na de actie in mei 2011 op een proefveld met genetisch gemanipuleerde aardappelen in Wetteren – zijn deze week veroordeeld tot lichtere straffen dan die half januari bij verstek werden uitgesproken, toen ze de zaal verlieten uit protest tegen het feit dat hun getuigenissen naar hun mening onvoldoende aan bod kwamen. De feiten waarvoor ze veroordeeld werden, zijn wel dezelfde gebleven. Daarbij is ook een veroordeling voor criminele bendevorming. Het is niet de eerste keer dat activisten hiervoor aangeklaagd worden, maar wel de eerste effectieve veroordeling. Roel van Vredesactie legt uit waarom dit verontrustend is, en wat het belang is van acties van burgerlijke ongehoorzaamheid, op voorwaarde wel dat die kaderen binnen een bredere campagne waarbinnen eerst de wettelijk voorziene inspraakkanalen gebezigd worden (wat bij de veldbevrijders het geval was). Directe actie is altijd één van de mogelijkheden geweest van het middenveld om politieke druk uit te oefenen wanneer andere wegen doodliepen, en was ook essentieel bij het verwerven van onze nu zo vanzelfsprekende sociale zekerheden.

Eerdere interviews over de patatisten, waarvan het eerste een dubbelinterview met een veldbevrijder en iemand van het Vlaams Instituut voor Biotechnologie vlak vóór de actiedag

0 Comments on “Directe actie gecriminaliseerd”

Leave a Comment