Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

“De 8 vernielingen van het BAM-tracé”

Share

Daartegen zal Antwerpen Leefbaar (AL) volgende week aktie voeren.

Het gaat hierbij vooral over de -tijdelijke, maar langdurige- vernietiging  het Sint-Annabos en ‘t Zand.
Verder wordt ook het gebied van het Vliet en het Rot definitief aangetast door een verbreding van de autosnelweg tussen beide groengebieden.
De problematiek van de Middenvijver staat eigenlijk los van het Oosterweeldossier en gaat over het feit dat de stad een vergunning wil verlenen aan Docking Station voor de organisatie festivals op het Midenvijverterrein; zonder vast te leggen hoeveel het er mogen zijn.
Voorts gelooft Michel Maes niet dat het mogelijk is de Konijnenpijp in de toekomst voor te behouden voor lokaal verkeer, zoals gesteld, en zal er in de woonzone veel verkeersoverlast komen.
Tenslotte zal de recreatiezone van het Noordkasteel voor de helft fysiek verdwijnen en waarschijnlijk helemaal onbruikbaar worden wegens de hoge luchtvervuiling tengevolgen van de Oosterweelknoop.

De kritiek van Michel Maes van Antwerpen Leefbaar staat in schril contrast met de retoriek van de overheid over het “Scheldepark“.

Antwerpen Leefbaar (AL)  is dus vernietigend voor de Oosterweelplannen van de Vlaamse regering maar is ook minder enthousiast over het overkappingsproject van Ringland omdat ook Ringland voor een verdere toename van het verkeer zal zorgen.
AL is ‘hoegenaamd geen tegenstander van het Meccanotracé’. Nochtans geeft het MER rapport aan dat ook volgens het Meccano-alternatief  het Sint-Annabos een slibstort wordt. Zie extract uit het MER Deelrapport 2 HIER. Maar ook  Meccano is niet prioritair voor AL. Voor hen moet vooral ingezet worden op beter gebruik van de bestaande wegen,  Elektrische auto’s en openbaar vervoer. “Maar als er dan toch een nieuwe scheldekruising moet komen dan kiezen we voor het ARUP-SUM tracé“.

Het ARUP-SUM tracé kwam uit de ARUP-SUM  studie van 2009 als beste alternatief maar werd niet voorgelegd en dus niet opgenomen in de meer recente en meer gedetailleerde, maar ook minder onverdachte,  Oosterweel MER studie.

0 Comments on ““De 8 vernielingen van het BAM-tracé””

Leave a Comment