Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

Posts Tagged ‘Middenvijver’

Summerfest/Laundry Day: de risico’s van de strategie van het laatste moment

Share

De auditeur van de Raad van State adviseert om de vergunning voor het organiseren van de Summerfest en Landry Day festivals op de groene Middenvijverzone op te schorten. De auditeur vindt het niet aanvaardbaar dat er enkel geluisterd is naar de kandidaat uitbater Dockingstation en niet met de omwonenden, aldus Greet Wilssens van bewonersgroep Red […]

“De 8 vernielingen van het BAM-tracé”

Share

Daartegen zal Antwerpen Leefbaar (AL) volgende week aktie voeren. Het gaat hierbij vooral over de -tijdelijke, maar langdurige- vernietiging  het Sint-Annabos en ‘t Zand. Verder wordt ook het gebied van het Vliet en het Rot definitief aangetast door een verbreding van de autosnelweg tussen beide groengebieden. De problematiek van de Middenvijver staat eigenlijk los van […]

Middenvijver: Groen vraagt nieuw Locatieonderzoek voor Laundry Day

Share

De Vlaamse overheid verleende in juni 2013 een concessie aan Laundry Day- organisator Dockingstation om festivals te organiseren op de Middenvijver op de Antwerpse Linkeroever. “Maar de concessie is pas verleend nádat er gesprekken waren geweest tussen de stad en Docking over een locatie voor Laundry Day. Die waren al aan de gang sedert 2011, […]

Red de Middenvijver

Share

De Middenvijver is een stuk groen op Linkeroever dat zich recht tegenover de oude gebouwen van Gazet van Antwerpen bevindt. Er is veel groen, wandelaars komen daar graag en honden komen daar vrij rondlopen. Het terrein is nu door Waterwegen en Zeekanaal in concessie gegeven aan Docking Station dat o.a. de festivals Laundry Day en […]