Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

Voorwaarts!? GAIA

Share

Voor individuele gevallen van dierenmishandeling bestaat al sinds jaar en dag de dierenbescherming, maar Ann De Greef wilde ook iets ondernemen tegen georganiseerde dierenmishandeling: het als louter ge- of ver-bruiksvoorwerp behandelen van vee, proefdieren, pelsdieren, exotische gezelschapsdieren … Bij Greenpeace bleek daarvoor geen ruimte, dus ging ze eerst als vrijwilligster aan de slag bij Veeweyde. Al snel begon ze met de toenmalige pr-directeur Michel Vandenbosch buiten de klassieke thema’s van deze huisdieren-beschermings-organisatie te werken, zodat afsplitsen noodzakelijk werd. Een jaar lang bereidden ze zich voor, door o.a. een inspirerende reis naar de VSA, en in 1992 startten ze met GAIA, Global Action in the Interest of Animals.

GAIA ging in België van start met het aan de grote klok hangen van akelige toestanden in de foie gras-industrie en bij het onverdoofd castreren van biggen, en confronteert de consument ook nu nog met het lijden achter bepaalde producten. Het was van in het begin moeilijk opboksen tegen allerlei gevestigde belangen, maar toch kwamen er al snel resultaten, o.a. in de vorm van een strengere wetgeving: een betere behandeling van slachtvee, geen honden en katten meer op de markt, enkel nog wedstrijden met paarden, honden en duiven, een beperkende lijst van dieren die men mag houden, een verbod op wilde dieren in circussen,  alternatieve testmethodes in de cosmetica … Recent verbood de Waalse regering het kweken van pelsdieren, en ook het Brussels regeerakkoord voorziet daarin. In Vlaanderen zijn er nog zeventien nertsenkwekerijen. De bouw van een heel grote nieuwe in Wervik kon GAIA samen met Natuurpunt en de lokale bevolking alvast voorkomen.

In eigen land zetelt GAIA in officiële adviesorganen zoals het Raadgevend Comité van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen en de Raad voor Dierenwelzijn, die binnenkort in drie regionale raden opgesplitst zal worden. Sinds juni hebben we trouwens voor het eerst een minister die expliciet dierenwelzijn in zijn titulatuur voert, er een heel behoorlijke beleidsnota over produceerde, en kabinetsmedewerkers heeft die zich uitsluitend met deze materie bezig houden.

Voor het noodzakelijke lobbywerk op het internationale niveau is GAIA actief binnen de Europese koepel Eurogroup for Animals, de Europese Coalitie voor de Beëindiging van Dierproeven (waarvan de wetenschappers gratis en ongesubsidieerd eigenlijk een overheidstaak uitvoeren door alle bij Europa ingediende aanvragen voor dierenproeven na te lopen en zo mogelijk bestaande alternatieven aan te reiken), Compassion in World Farming en de Fur Free Alliance.

De vzw houdt kantoor in Brussel met intussen negen voltijdse werkkrachten, de volledige werking subsidieloos gefinancierd door lidgelden, giften en legaten. Het team wordt binnenkort versterkt door o.a. iemand die de scholenwerking in Vlaanderen op zich zal nemen. De GAIA-kids-website en -facebookpagina worden dan ook in het Nederlands weer bijgewerkt.

Voelt u zich geïnspireerd? Neem dan deel aan één van de lopende petities of schrijfacties. Ann De Greef benadrukt dat die echt snel een verschil maken. Het brengt voor het dierenwelzijn dan belangrijke resultaten op als b.v. een supermarktketen beslist om geen kooieieren van legkippen meer te verhandelen. Die grote spelers zijn voor zo’n ethische maatregelen ook in toenemende mate aanspreekbaar. En op het menu van uw diervriendelijker kerstdiner staat natuurlijk de bijna overal verkrijgbare Faux Gras de GAIA.

Voorwaarts!? = uw tweewekelijkse dosis maatschappelijk engagement, zondag 17u
Alle Voorwaarts-uitzendingen op een rijtje
 

0 Comments on “Voorwaarts!? GAIA”

Leave a Comment