Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

16 miljard minder voor u, waarover gaat het?

Share

Geen gezeik, iedereen krijgt geld bíj. Jawel!
Kort vóór de algemene staking van 15 december kwam VLD voorzitster Gwendolyn Rutten met de melding dat we volgend jaar méér zullen verdienen.

Alleen is het wel degelijk zo dat er terzelfdertijd 35 keer meer geld uit een andere, of dezelfde, zak zal gehaald worden.

Frans Geerts van de studiedienst van de LBC is bij ons in de studio om de besparingsmaatregels door te nemen.

Men is heel duidelijk: De belastingsvermindering  zal  in 2016 250 tot 300€ opleveren. Er wordt dus  een campagne gevoerd met concrete cijfers over het geld dat teruggegeven wordt.
Maar als het over de 35-voudige besparings en belastingsmaatregels gaat (11 miljard Nationaal en 5miljard Vlaams) is het allemaal minder duidelijk wat er zal gebeuren en wie nu wat zal moeten betalen.

“‘Het is typisch voor deze regering dat veel zaken aangekondigd worden, maar dat je niet concreet weet wat het betekent “

De maatregel waarover VLD het heeft is in inderdaad een reële belastingsvermindering die de overheid (en dus ironisch genoeg de belastingsbetaler 450miljoen €) kost, maar anderzijds wordt er voor 11.2 miljard bespaard en nieuwe belastingen geheven op federaal niveau en 5miljard weggehakt door Vlaanderen.

Zo zullen er in de toekomst 10.000 minder ambtenaren zijn op nationaal niveau en dat  moet 2.3 miljard opleveren over 4 jaar.
Maar is dat wel erg, kunnen de overheden niet gewoon efficienter werken?
Geerts: “Het is koffiedik kijken waar de besparingen gaan doorgegevoerd worden. Bij de belastingdiensten gaat men wel al zeker snoeien.  En men gaat ook besparen op infrastuctuur en automatisering. Er zitten geen budgetten in het regeerakkoord om te investeren infrastructuur.”  Ook op Vlaams niveau wordt de dienstverlening afgebouwd.

– 2.8 miljard zal verder gesneden worden in de gezondheidszorg. U gaat bijvoorbeeld meer remgeld betalen, een maatregel die werd voorgesteld als een ‘administratieve vereenvoudiging’. Verder wordt er bepspaard op dialyse, protheses, pacemakers en verblijf na zwangerschap.

– Dan zijn er ook verschillende maatregels die mensen met vervangingsinkomens gaan treffen: zieken en zowel oudere als jongere werklozen krijgen minder

– Bij NMBS wordt er formeel de komende 4 jaar 660miljoen weggesneden, maar het ziet ernaar uit dat het in werkelijkheid om een vermindering gaat van   2.1 miljard ten opzichte van ongewijzigd beleid. Onduidelijkheid troef.

– Er worden ook nieuwe belastingen geheven: de BTW stijgt, maar het is niet duidelijk op welke producten. Er komt ook een verhoging van de accijnzen op tabak (325 miljoen€) en diesel (310miljoen). En dan is er natuurlijk ook nog de zogenaamde kaaimantax, die over 4 jaar 250miljoen zou opleveren.

Het grootste deel van de 11.2 miljard die weggehakt of opgehaald wordt zal dienen om de inkomens/uitgavenbalans in evenwicht te brengen. Maar daarnaast is er dus de  450miljoen belastingsvermindering op de lonen en vooral 2 miljard die zal dienen om de sociale last op de lonen voor de werkgevers te verminderen. Daarmee zal de loonlast verminderen, wat de werkgelegenheid zou moeten doen stijgen
Geerts: “We vrezen dat ze de bal hier mis slaan. Jozef Stiglitz en anderen hebben aangetoond dat loonlastverminderingen niet automatisch zal  leiden tot bijkomende tewerkstelling. Om de economie aan te zwengelen stellen Stiglitz en co voor om de koopkracht te doen stijgen. En het is inderdaad door de koopkracht-ondersteunende maatregels dat België de crisis beter doorgekomen is dan de buurlanden.”

Langs Vlaamse kant wordt jaarlijks (!) 1,2 miljard weggesneden. De belangrijkste post is de woonbonus, maar verder is er de kinderoppas waar het voordeeltarief voor de laagste inkomens met 1€ per dag stijgt. Deze maatregel is iets minder onschuldig dan ze lijkt: voor een gezin met 2 kinderen gaat het over een jaarlijkse extra kost van ongeveer  400-450€. Terzelfdertijd zal de arbeidsflexibilisering (vb minijobs, verplichte niet-vergoede tewerkstelling) er toe leiden dat mensen meer móeten gebruik maken van kinderoppas. Verdere besparingen zijn er in de kinderbijslag (120€ per kind), de inschrijvingsgelden (270€ per student) en ‘besparingen in onderwijs’ .
Geerts: “Door het afschaffen van gesubsidieerde uistappen  zal het belastingsvoordeel van mevrouw Rutten ook snel opnieuw verdwenen zijn”.  Ook het  afschaffen van de (niet?)gratis stroom en water zal  een gezin jaarlijks een 100€ (gratis?) kosten. De waterfactuur zal ook stijgen met een 150€ per gezin.

In verband met de Tax Shift merkt Geerts op dat het begrip nogal wat ladingen kan dekken. Volgens hem moet het vooral gaan over vermogensbelasting, eerder dan over vermogensWINSTbelasting.  “De vermogenswinstbelasting stelt enkele problemen. Ze is sterk variabel, en bepaalde jaren zijn er ook verliezen, wat doe je dan?  We zijn niet tegen een meerwaardebelasting, maar als je vermogens op een degelijke manier wilt laten bijdragen dan vinden we vooral vermogensbelasting de juiste stap.”

Er zijn ook nog de maatregels om voor het flexibiliseren van de arbeidsmarkt. Het gaat over zaken  die niet direct een inkomensvermindering inhouden maar indirect in veel gevallen wel leiden tot slechtere condities, meer werken voor dezelfde verloning of  minder verloning.

Om te eindigen nog kort de indexsprong. Voor de overheid zal dit volgens Geerts weinig opleveren want het voordeel van de lagere loonkost voor de overheid verliest ze langs de andere kant door de lagere inkomsten die het gevolg zijn van de lagere lonen.  In verband met de de loonhandikap wijst Geerts erop dat het niet simpel is om een juiste berekening te maken en dat met alle regelingen en sectoren op een juiste manier rekening moet gehouden worden. Zo maakte men de fout door de Duiste minijobs wel mee te tellen en de Belgische dienstencheckjobs niet. “In bepaalde sectoren bestaat er wel een handikap. Men zou daar een indexsprong kunnen maken, maar het probleem is dat het hier meestal gaat over sectoren waar de lonen al niet zeer hoog zijn.”

0 Comments on “16 miljard minder voor u, waarover gaat het?”

Leave a Comment