Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

Dé Konijnenwei-vraag: wat betekent “tijdelijk”?

Share

Er  werd een park van 15 hectare gepland  op  de Konijnenwei, het stuk groen dat in de zuidelijke spaghettiknoop ingesloten ligt. Vorig jaar schrapte het stadsbestuur dit plan echter.
Onlangs ontvingen de
bewoners van de Brederodewijk een brochure met de oproep om mee te werken aan de inrichting van een ‘tijdelijk’ park op de Konijnenwei.
Dus toch een park…?

Er heerst vooral onduidelijkheid over wat er wél  gaat gebeuren met het gebied. Tot nu toe heeft het stadsbestuur twee beslissingen gecommuniceerd: 1) het gebied is in de ruimtelijke plannen geschrapt als parkzone, en 2) er komt een parking voor minimum 150 auto’s.

In de brochure is nu dus sprake van een een ‘tijdelijk’ park, maar wat dit concreet betekent, wordt niet gepreciseerd. De bewoners mogen aangeven hoe ze het gebied willen inrichten en krijgen daarvoor een fictief budget van 200.000€. De 200.000€ investering die voorzien is schept de indruk dat er een ernstig engagement gemaakt is voor de inrichting van een park. Terzelfdertijd toont de brochure echter dat dit bedrag zelfs niet volstaat voor de aanleg van enkele zebrapaden en een geluidsmuur.

Het lijkt erop dat wat gaat gebeuren met de Konijnenwei bepaald wordt door het Oosterweelproject. In de oorspronkelijke plannen zou de spaghettiknoop heraangelegd worden in functie van het park, nu ziet het er naar uit dat Antwerpen op vraag van Vlaanderen het park opoffert om meer ruimte te creëren voor de spaghettiknoop.

We vroegen buurtbewoonster en sp.a-districtsraadslid Tatjana Scheck wat zij ervan weet en vindt.

U kunt uw ideeën voor het tijdelijk park ook tot 25 februari kwijt op stadindialoog.be. De verwerking van de resultaten vindt plaats op 28 februari  van 10 tot 12u30 in de lounge van de Karel de Grote school in de Brusselstraat 45.

Meer achtergrond verder in onze bijdrage van oktober ’14 HIER.

0 Comments on “Dé Konijnenwei-vraag: wat betekent “tijdelijk”?”

Leave a Comment