Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

Park Brialmont, groen centrum van Berchem

Share

Het district Berchem en Antwerpen stad willen drie geïsoleerde groenzones omvormen tot ‘het groen centrum’ van het district.

Het gaat over het De Villegaspark, het Brilschanspark en het natuurgebied Wolvenberg.
“Het is de bedoeling om die gebieden met elkaar ruimtelijk te gaan verbinden zodat we een groot groen hart krijgen in het centrum van Berchem. Zo verbinden we ook delen van Berchem die te gescheiden zijn,” zegt districtsburgemeesteres Evi Van der Planken (N-VA).  “Er is een inspraakronde gebeurd met de bewoners. De resultaten worden doorgegeven aan ontwerpbureaus die dan met voorstellen kunnen komen voor  het verbinden van de groene zones. ”
“Tijdens de inspraaksessies lieten de bewoners weten dat ze een mix van functies willen behouden zien. Dat is dus de functie van natuurgebied van Wolvenberg, maar ook een speelzone en horeca.”

De  facto vormen de drie groene zones één gebied dat ooit in stukken gesneden werd door de Singel en de Brialmontomwalling (nu de ring). Het lijkt een bijna onmogelijke opdracht om de barrière die de ring nu  vormt te overbruggen. Een eventuele overkapping van de ring zou de groenzones automatisch met elkaar verbinden, maar het district houdt daar vooralsnog geen rekening mee.
“Uiteraard hopen we in Berchem dat er een overkapping komt, maar dit project kan daar ook perfect los van gezien worden. Na verloop van tijd zal er wel duidelijkheid ontstaan over de overkapping. Daar hebben we in Berchem trouwens niets over te zeggen.”

Ten laatste in het najaar zal een bureau geselecteerd worden dat het park verder zal uittekenen. Daarna is het opnieuw aan de besturen om te beslissen wat met de voorstellen gebeurt.

0 Comments on “Park Brialmont, groen centrum van Berchem”

Leave a Comment