Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

District Borgerhout: “Stadsbestuur denkt altijd in laatste instantie aan de bewoners”

Share

Het stadsbestuur kwam deze week tot een overeenkomst met de foorkramers over de verhuis van de Sinksenfoor naar de Spoor Oost site in Borgerhout. De verhuis komt er na een deal in 2013 met enkele  zuiderdokbewoners  met vastgoedconnecties. De vrees voor verdere akties door de foorkramers na de blokkade van de singel vorg jaar zorgde ervoor dat de stad ook aan hen toegevingen deed.

“De bewoners rond de nieuwe site werden echter niet geconsulteerd en zijn het slachtoffer van de deals die het stadsbestuur afsloot”, zegt Marij Preneel (Groen), districtsburgemeesteres van Borgerhout.

Het stadbestuur communiceert maandag 23 februari officieel over de deal met de foorkramers.


Marij Preneel: “De verhuis kwam er nadat bewoners aan de gedempte Zuiderdokken kloegen over lawaaioverlast. Het is dus logisch dat de verhuis naar  de nieuwe lokatie met de nodige omzichtigheid gebeurt, dat goede afspraken gemaakt worden met de nieuwe buren en dat dezelfde strenge voorwaarden gehandhaafd blijven op Spoor Oost.
We hebben tot nu toe geen enkel signaal gekregen van de stad. De buurtbewoners en het District zijn zelfs niet geïnformeerd en we moeten vernemen in de pers dat er toegevingen gedaan zijn aan de foorkramers.
Door de improvisate en de late beslissing is er geen enkele voorzorgsmaatregel genomen: Er zijn geen plannen om de lawaaioverlast te beperken en mobiliteit is ook een pijnpunt: als er geen rechtstreekse toegang komt vanuit de noordersingel, en dat zal ook niet meer lukken vóór mei, dan moet er een knip komen in de Buurtspoorweglei.  Een plan om de mensen naar het openbaar vervoer  te leiden is er ook nog niet. Het is pure improvisatie.”

RC: Bent u niet te streng? De persconferentie is pas aanstaande maandag.
Marij Preneel: “Maar vooraleer je met een plan komt is het toch logisch dat er ook overleg is met de buurt en kijkt wat voor de buurt belangrijk is.

RC: Misschien was een compromis niet haalbaar. De foorkramers verwachten inkomsten te verliezen omdat ze wegmoeten van de centrale lokatie, dus mogen ze ter compensatie langer blijven en langer open blijven.
MP: “Ik begrijp dat de foorkramers hun eisen hebben. Maar ik verdedig de belangen van de 16.500 mensen die in een straal van 500 meter rond de nieuwe lokatie van  de Sinkesenfoor wonen. Ieder heeft zijn belang en ik denk dat het mogelijk moet zijn om tot een goed compromis te komen. Maar dan moet je wel praten.”

“Het kan niet zijn dat je aan zes klagers op de zuiderdokken een dading geeft met heel strikte voorwaarden voor de foor, waarbij bovendien ook nog 45,000€ gegeven wordt, en dat de foor daarna naar een nieuwe buurt verhuisd wordt zonder enig overleg met de buren. Dat is om problemen vragen. “

RC:   Waarvan  komt dat cijfer van 16.500 bewoners?
MP: “De mensen van Park Spoor Oost hebben de berekening gemaakt en dat ook gedaan voor de gedempte Zuiderdokken. Wat blijkt: aan de Zuiderdokken wonen maar 12,500 mensen binnen een straal van 500 meter rond de foorsite.”

RC: U hebt nu al verschillende malen herhaald dat er geen overleg geweest is met de stad. Maar in het verleden is het in andere dossiers, waar dezelfde klacht te horen was, gebeurd dat schepen Van De Velde zei dat er wel degelijk overleg geweest was.
MP: “Er is geen overleg geweest over de komst van de Sinksenfoor. Er is wel overleg geweest over de invulling van de site Spoor Oost. daar heeft het District advies mogen geven. Maar ook daar zijn we niet helemaal gelukkig met de oplossing. Spoor Oost ligt tegen een dichtbevolkte woonwijk en er is nood aan open ruimte, en nu hebben we van de stad een parking gekregen, een evenementerrein en een klein stukje voor de buurt.
Met de verhuizing van de Sinksenfoor komt zelfs dat klein stukje in het gedrang. Er werd beloofd dat Spoor Oost tussen 15 juli en 31 augustus voor de buurt zou zijn; er werden trouwens al een aantal evenementen gepland. Maar als de Sinkenfoor twee weken langer blijft staan dan is het terrein twee weken later beschikbaar voor de buurt, maar het terrein moet wel nog altijd op 1 september vrij zijn als parking voor het Sportpaleis.””

“Het stadsbestuur denkt altijd in laatste instantie aan de bewoners. Alle andere zaken zijn prioritair: de Sinksenfoor is prioritair, Sportpaleis is prioritair… En als al die voorwaarden vervuld zijn en er blijft een beetje tijd over dan mag de buurt de terreinen gebruiken.”

RC: Het is niet de eerste malen dat het District genegeerd wordt. Kun U wel nog functioneren als districtsraad?
MP: “Ik denk het wel. We treden op als belangenverdedigers. We hebben bijzonder goede contacten met onze bewoners, met groepen en individuen. Waar het nodig is laten we onze stem horen. En dan hebben we ook nog onze eigen middelen, 2 miljoen€ per jaar die we autonoom inzetten. Dus we doen zelf ook nog iets, zoals het heraanleggen van straten, de Reuzenstoet en het subsidiëren van verenigingen. Mijn belangrijkste rol als Districtsburgemeester is het verdedigen van de belangen van de bewoners en ik zal dat blijven doen.

RC: Maandag worden de plannen waarschijnlijk officieel bevestigd. Wat daarna?
MP: ” We hebben gevraagd aan schepen Van De Velde om een gesprek met ons en met de buurtbewoners aan te gaan. Ik hoop dat dan een dialoog start.”

0 Comments on “District Borgerhout: “Stadsbestuur denkt altijd in laatste instantie aan de bewoners””

Leave a Comment