Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

Skaailine wil van Antwerpen weer stad aan de stroom maken

Share

De heraanleg van de kaaien een van de belangrijkste projecten voor Antwerpen. Het is nodig voor de bescherming tegen overstromingen maar zal ook bepalend zijn als het zicht én gezicht van de stad in de toekomst. Er is een budget van bijna een half miljard mee gemoeid. Na de verkiezingen van 2012 werden de oorspronkelijke plannen herbekeken door de nieuwe bestuursploeg. De plannen voor een tramverbinding werden afgevoerd, er werd meer ruimte gemaakt voor parkeerplaatsen en ook het budget werd herbekeken.

Als reactie op de gewijzigde plannen over de kaaien ontstond er ‘Skaailine’, een actiegroep die met een petitie ijvert voor het terugkomen op de oorspronkelijke plannen. Zij vinden dat Antwerpenaars ‘belangrijker zijn dan auto’s’, waarmee het door het stadsbestuur gevoerde beleid gehekeld wordt. Ook gaat Skaailine voor het behouden van Antwerpen als ‘stad aan de stroom’, een verwijzing naar het veranderde aangezicht van de stad. We spreken met Tatjana Scheck over Skaailine. Scheck was districtsschepen tussen 2006 en 2012 voor sp.a en kent als geen ander het dossier van de kaaien. Momenteel zetelt ze in de oppositie en voert ze gedreven actie voor Skaailine.

>>> De petitie vind je via deze link;
>>> Er is een facebookpagina;
>>> “Ik ben de discussie over de kaaienparkings beu”: herbeluister ons gesprek met schepen Rob van de Velde (Ruimtelijke Ordening, N-VA) over de Scheldekaaien op 27 december 2014:  http://redactie.radiocentraal.be/Home/?p=7811

 

0 Comments on “Skaailine wil van Antwerpen weer stad aan de stroom maken”

Leave a Comment