Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

Hoera een nieuw park?

Share

Het college van burgemeester en schepenen keurde vandaag het ‘voorontwerp voor de inrichting van de Konijnenwei’ in Antwerpen Zuid goed.

Na het schrappen van de Konijnenwei en omliggende zone als parkgebied  heerste er lang  onduidelijkheid over wat er zou gebeuren met het gebied rond de zuidelijke spaghettiknoop. Het enige dat vaststond was de nieuwe  intentie om er een parking voor 150 a 200 auto’s aan te leggen.

Nu wordt dus beslist dat er 250,000€ zal geinvesteerd worden in de inrichting en de toegangkelijk van het stuk groen dat ingesloten ligt in de zuidelijke spaghettiknoop. Het gaat over het plaatsen van een speelzone, struiken, een hondenwei en kiezelpaden. Een deel van het geld wordt niet gespendeerd in het park zelf maar in een geluidsmuur voor de afrit van de autosnelweg aan de noordelijke rand.

Verder komt er dus wel degelijk een parking al wordt die omgedoopt tot ‘pocketparking’ wat bedoeld is om de indruk te wekken dat het aantal parkeerplaatsen ingeperkt wordt. Onterecht want de schets toont nog altijd meer dan 150 parkeerplaatsen op de konijnenparking, zoals eerder voorzien in de herziene plannen.

Alhoewel een deel van het groengebied dus aan een parking opgegeven wordt is het initiatief mogelijks toch een vooruitgang ten op zichte van de huidige situatie. Het stadbestuur bevestigt met het besluit ook de intentie om het stuk groen van ongeveer 6 hectaren te behouden.

Koppen als  ‘Nieuw park aan het Antwerps zuid’  zijn echter voorbarig. Het gaat over opwaardering van een bestaand parkgebied van 6 hectare en het is allesbehalve zeker of de oorspronkelijke geplande 15 hectaren parkgebied er zullen komen.  Schepen Van de Velde   heeft het bij ATV nu wel over ‘Park Zuid’  die ‘de groene long van het zuid’ zal worden.  Wat dit in de praktijk  betekent moet later blijken maar het feit dat  hijzelf het gebied in en rond de spaghettiknoop liet schrappen als parkzone laat toch vermoeden dat de ambities in de praktijk  zullen neerkomen op het afknijpen op gepland parkgebied, eerder dan op een verdere uitbreiding bovenop wat door zijn voorgangers al voorzien was.

Op de lange termijn is dé vraag vooral wat gaat gebeuren met de spaghettiknoop. In het verleden werd opgeroepen om de spaghettiknoop heraan te leggen zodanig dat de bereikbaarheid van het park beter zou worden. En daarbij  moet gezegd zijn dat in de voorziene 15 hectare groen het stuk asfalt van de huidige spaghettiknoop dat de zone doorklieft ook bijgerekend zat.  Maar in de eerste plannen zoals te vinden in  de Masterplan 2020-brochure van de Vlaamse regering (kopie HIER, p24) werd  inderdaad voorzien in een compactere knoop ten zuiden van het park, al blijft de afrit naar de Bolivartunnel nog altijd door de 15 hectare-zone lopen.

En dan is er de onvermijdelijke band met het Oosterweeldossier.
Enerzijds wordt er niet gecommuniceerd wat de Vlaamse en Antwerpse Oosterweelplannen betekenen voor deze zone, maar het schrappen van het ‘nieuw park’ als parkgebied was vooral bedoeld om bij de heraanleg van de spaghettiknoop voor de Oosterweelplannen de handen vrij te hebben en niet gehinderd te zijn door groenszones.
Anderzijds is deze zone exemplarisch voor wat Ringland zou kunnen betekenen voor Antwerpen. De twee tekening hieronder tonen het verschil tussen de huidige en een overkapte spaghettiknoop.

1 Comment on “Hoera een nieuw park?”

  1. #1 andy
    on Jun 1st, 2015 at 9:46 pm

    het beste effect hebben vooral de overkappingen en die zorgen voor extra broodnodig groen voor mens en milieu , dat is stadsontwikkeling !

Leave a Comment