Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

Voorwaarts!? De Maakbare Mens

Share

In 2004 moesten door een decreetswijziging van de Vlaamse overheid een aantal ‘diensten’ in ‘bewegingen’ veranderen. Ook de Humanistisch-Vrijzinnige Dienst, die allerlei infocampagnes ondersteunde, diende zich aan te passen. Er werd van de gelegenheid gebruik gemaakt om eens grondig te onderzoeken waarover het grote publiek eigenlijk de grootste info-behoefte had. Na een bevraging kwam het thema van de nieuwe bio-technologische ontwikkelingen uit de bus. Op heel wat gebieden maken nieuwe wetenschappelijke ontwikkelingen immers meer en meer persoonlijke keuzes mogelijk, zodat we wie we zijn en hoe we leven in een hogere mate zelf kunnen bepalen. Als we tenminste van die nieuwe mogelijkheden op de hoogte zijn, en ons daar een goed geïnformeerde mening over kunnen vormen. Want soms geven zo’n ontwikkelingen aanleiding tot sensationele verhalen in de pers, waardoor er hardnekkige mythes rond ontstaan. Correcte wetenschappelijke informatie in begrijpelijke taal breed verspreiden is nu precies de missie van De Maakbare Mens. De vraag van de toegankelijkheid / betaalbaarheid van die nieuwe mogelijkheden is dan weer eerder een politiek-maatschappelijke discussie. En dan is er nog de discussie van het winstbejag in de farmaceutische industrie. Genoeg discussiestof, met andere woorden, om de agenda van een beweging rijkelijk te vullen.

Een rijtje thema’s waarrond al gewerkt werd, ongeveer chronologisch van bij de conceptie tot nà het overlijden: kunstmatige inseminatie, anoniem donorschap, (xeno)transplantaties, ‘saviour baby’, navelstrengbloedbanken, cyborgs, klonen, prenatale testen, DNA-databanken, heart beating donors, ADHD, medicijnen als commercieel product, genoombewerking, neuromarketing, voedingssupplementen en -additieven, transgender, (gen)doping, slapen, patiëntenrechten, kunstorganen, orgaanhandel, vergrijzing, euthanasie, en het afstaan van uw lichaam aan de wetenschap na overlijden. Omdat die thema’s sterk aan de persoonlijke levenssfeer raken, en iedereen grote kans loopt wel met minstens één van deze zaken te maken te krijgen, kan het aanbod van De Maakbare Mens op veel belangstelling rekenen en verloopt het debat vaak erg levendig.

De Maakbare Mens bedient zich van heel verschillende werkvormen. Er zijn online testjes, brochures, lespakketten waar leerkrachten zelf mee aan de slag kunnen, theatervoorstellingen, debat-avonden of wetenschappelijke cafés, boeken, of vormingsmodules gegeven door educatieve vrijwilligers. Verder zijn er de jaarlijkse Prijs van de Maakbare Mens, waarmee iemand in de kijker wordt gezet die zich op medisch-ethisch vlak verdienstelijk heeft gemaakt; en de Dag van de Maakbare Mens in maart, dit jaar extra feestelijk vanwege het tienjarig jubileum.

De Maakbare Mens heeft een wijd vertakt netwerk van academici en andere professionelen uit het werkveld, waaruit ook hun raad van bestuur bestaat. Zo kunnen ze de vinger aan de pols houden bij de verschillende kanalen via dewelke ze hun doelpubliek bereiken (b.v. patiëntenverenigingen, commissies voor medische ethiek …), en nagaan aan welke informatie er bij wie behoefte is, en in welke vorm. Ze bouwden snel een degelijke reputatie op als expertisecentrum, en worden dan ook regelmatig gevraagd om hun mening wanneer er b.v. nieuwe wetgeving in de maak is. Zelf nemen ze ook het initiatief om b.v. indianenverhalen in de media te ontkrachten, of de overheid te wijzen op mogelijke verbeteringen in de regelgeving.

Voor deze special over De Maakbare Mens spraken we met voorzitter Ignaas Devisch, professor in ethiek, filosofie en medische filosofie aan de universiteit van Gent en aan de en Arteveldehogeschool, en met Liesbet Lauwereys, mede-coördinator van de organisatie.

Zaterdag 12 maart – 11u-17u – Dag van de Maakbare Mens – Zebrastraat, Gent

Voorwaarts!? = uw tweewekelijkse dosis maatschappelijk engagement, zondag 17u
Alle Voorwaarts-uitzendingen op een rijtje

0 Comments on “Voorwaarts!? De Maakbare Mens”

Leave a Comment