Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

Spoor en binnenvaart als oplossing voor de extra containertrafiek?

Share

We bellen met Tom Meeuws van sp.a en Jan Creve van Doel2020  over de containertrafiek op linkeroever. Om een verkeersinfarct door de stijgende containertrafiek te voorkomen roepen de sp.a afdelingen van Antwerpen en Waasland op om meer te investeren in spoor en binnenvaart. Voor Doel2020 moet er bovendien durven nagedacht worden aan een limiet op de containertrafiek. Tom Meeuws denkt dat de groei wél kan, maar trekt aan de alarmbel omdat de investeringsbudgetten voor het spoor de komende drie jaar bevroren zijn.

De discussie kadert in het alternatievenonderzoek rond het Saeftinghedok dat de Antwerpse haven en Vlaamse deelregering wilden laten graven op de plaats waar Doel nu ligt. Voor het Saeftinghedok moest een ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) opgesteld worden dat Doel zou omzetten tot industriegebied; maar het GRUP bleek juridisch te rammelen. De afgelopen week adviseerde de auditeur van de Raad van State om ook het stuk van het GRUP voor linkeroever te vernietigen waarover nog geen uitspraak gevallen was. “Aangezien de auditeur meestal gevolgd wordt, en de rest van het GRUP al geschrapt was, is het plan volledig van tafel geveegd.” zegt Jan Creve van Doel 2020.

Ondertussen heeft de regering het ‘Decreet Complexe Projecten’  uit de hoed getoverd om het plan te depanneren. “Maar we moeten toch vaststellen dat het decreet veel ruimer gaat (dan de vroegere wetgeving). Er wordt niet a priori vanuit gegaan dat er een dok moet komen, maar gekeken naar wat nodig is om de containertrafiek op te vangen. We denken dat er binnen de huidige havengrenzen nog voldoende mogelijkheid is om de containercapaciteit op te krikken”, aldus Creve

” We stellen echter vragen bij de groeicijfers die de haven presenteert, want die groei komt er vooral door verschuivingen vanuit Zeebruge. Verder is het volgens ons ook zo dat de mobiliteitscapaciteit van de regio een limiet oplegt aan de hoeveelheid containers.  Volgens sommigen is de voorspelde groei (van 10 tot bijna 20 miljoen containers per jaar) op te vangen  via een modal shift, maar dat heeft zijn beperkingen: 80% van de containers moet oostwaarts, dus van linker – naar rechteroever. Er zijn een aantal bottlenecks op spoor- en binnenvaart die men momenteel niet kan oplossen. Bovendien zijn de bedrijven niet altijd geïnteresseerd in alternatieven.”

Tom Meeuws beaamt dat er een probleem is, maar vindt dat er wel moet geïnvesteerd worden in alternatieven voor camions. “Als we niet investeren in spoor en binnenvaart dan rijden we ons gewoon vast. Er zit een aantal grote terminal operatoren van wereldformaat in de haven met wie we gepraat hebben. Dat zijn onze vijanden niet, en ze zijn zelf vragende partij voor alternatieven. Maar we maken ons zeer ongerust, want de budgetten voor investeringen in spoorinfrastructuur zijn tot 2020 bevroren.”

“Verder moet de bestaande infrastructuur maximaal gebruikt worden, dus ook de Europa- en Noordzeeterminals op rechteroever, die kunnen aangepast worden voor de binnenvaart. We denken dat het mogelijk is om ecologie en economie te verzoenen.”

De consultatieronde over de mogelijke alternatieven is juist afgelopen en was volgens zowel Meeuws als Creve te kort.  De alternatieven zullen onderzocht worden door een ‘task force’, en dat dan moet resulteren in één  oplossing of combinatie die verder onderzocht wordt.

0 Comments on “Spoor en binnenvaart als oplossing voor de extra containertrafiek?”

Leave a Comment