Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

Tom Van den Borne over de Charlottalei en (Niet) Samen

Share

Tom Van den Borne (Groen) is als Antwerps districtsschepen verantwoordelijk voor groenbeleid en dus ook voor de kap van de bomen in de Charlottalei.

“Het uitgangspunt in 2013 was om de Charlottalei te heraanleggen met behoud van de bomen zoals in de Brialmontlei. De groendienst liet echter weten dat er een probleem was: door rotting was een aantal bomen niet te redden. Ook voor de andere bomen was het onzeker of ze een heraanleg lang zouden overleven. De rotting is een gevolg van een onzorgvuldige insnoeiing in de jaren ’90. De snoei kwam er op last van de brandweer. Dat was ook de reden waarom de groendienst al sedert 2005 de bomen aan het screenen was.”

“De expertise van de groendienst van de stad is de afgelopen decennia sterk toegenomen. De groendienst is één van de diensten waarin het huidig stadsbestuur het snelst is beginnen snijden. Voor een groot is dat een gevolg van het feit dat relatief veel mensen dicht tegen hun pensioen zaten, en die werden niet vervangen. De groendienst heeft zich teruggeplooid op haar kerntaken, waaronder de complexe technische zaken. Dus de besparingen hebben geen impact gehad in dit dossier. Maar de  stad heeft wel de onderhoudskosten voor een deel doorgeschoven naar de districten. ”

“Zelfs zonder heraanleg hadden we onmiddellijk een kapvergunning moeten aanvragen voor een derde van de bomen.”

Deel 1:

 

We leggen Tom Van den Borne een suggestie en kritieken voor, geleverd door Kristien Dirkx en Thomas Goorden. Wat betreft de stelling dat de bomen nog te redden waren verwijst hij naar de studies die gedaan werden en beschikbaar op antwerpen.be of HIER.

Maar is er zich geen probleem met Inspraak? In dit dossier, maar ook in het algemeen? In de zin dat de procedures onvoldoende zijn en projecten bijvoorbeeld aangekondigd worden via  een aangeplakt A3-tje waar niemand op let. Als wat er staat te gebeuren dan duidelijk wordt bij de buurtbewoners dan is het te laat om de plannen nog aan te passen.

Tom Van den Borne: “In 2015 en ’16 zijn er buurtvergaderingen geweest. Daar is veel volk op afgekomen. De vragen en bezwaren gingen vooral over mobiliteit. Er is ook uitgebreid uitleg gegeven over de bomen maar daar werd weinig op ingegaan. We hebben contact gehad met het lokaal buurtcommittee en dat steunde het plan. Pas na het ondertekenen van de bouwvergunning is het acticommittee ontstaan, juni dit jaar denk ik. Het effectief bomenprotest zelf begon toen de werfvergaderdering werd aangekondigd. Dat is problematisch want er is een redelijk uitgebreid participatieprocess geweest waar de bomen amper ter sprake kwamen maar de mensen worden zich slechts bewust van wat er zal gebeuren als de werken voor de deur staan. Op het moment dat er iets concreet zichtbaar wordt is het formeel telaat.”

Deel 2:

 

Op stedelijk niveau gaan Groen en sp.a in kartel. In het Antwerps district zullen de kiezers wél de partijen apart op hun kiesbrief zien. Perikels bij de coalitievormingen in 2006 en 2012 hebben het water tussen sp.a en Groen  in het destrict te diep gemaakt om mee te gaan in het kartel van Van Besien en Meeuws.  Tom Van den Borne blijft op de vlakte: “De districten zijn onafhankelijk en de ledenvergadering van het Antwerps disctrict heeft beslist dat Groen alleen opkomt. We gaan samengaan met partijen waarmee we zoveel mogelijk van ons programma kunnen waarmaken. We hebben met niemand voorafspraken.  Mobiliteit is de bevoegdheid van de stad, niet de districten, (en het verschil in visie stelt dus minder een probleem op districtsniveau). ”

“Ons advies over de Slachthuissite maandag zal anders zijn dan dat van onze coalitiepartners N-VA en Open-VLD. Wisselmeerderheden over stadsmaterie zijn geen probleem.” 

Maar als er ideologisch geen redenen zijn om voorkeur te geven aan sp.a, is er dan inderdaad geen probleem van persoonlijke animositeit tussen de leden van de twee partijen? Tom Van de Borne: “Er is inderdaad een geschiedenis. De vorige legislatuur zaten we in de oppositie en de sp.a in de meerderheid, nu is het omgekeerd. Maar ik kijk naar nu en zie dat we goed samenwerken met onze huidige partners (N-VA, Open VLD) waar we mooie dingen mee doen, zoals de Burgerbegroting. De zaken waarover we het oneens zijn gaan niet over districtsmaterie. De afspraak is dat elke partij ongebonden is als het over stedelijke materie gaat. Over de Slachthuissite moeten we een advies geven. Ons advies zal anders zijn dan dat van N-VA of Open-VLD, dat is geen probleem. Wisselmeerderheden over stadsmaterie zijn geen probleem. Een coalitie tussen Groen, VLD en Groen op Vlaams of nationaal niveau lijkt me minder waarschijnlijk.”

Deel 3:

 

 

0 Comments on “Tom Van den Borne over de Charlottalei en (Niet) Samen”

Leave a Comment