Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

Bouwcentrum/ Antwerp Expo heeft grootse plannen

Share

foto: RC

Antwerp Expo, beter gekend als het Bouwcentrum, heeft plannen. Grootse plannen. Er is sprake van een parking voor 2500 auto’s, een hotel met 150 kamers, een complex met 300 woningen en een uitbreiding van de oppervlakte van 17.350 tot 41.470 vierkante meter. Het Bouwcentrum is in handen van het Gentse Artexis, dat de naam veranderde in Antwerp Expo, wat meer in lijn is met de naam van de Gentse evenementenhal ‘Flanders Expo’.

Op de laatste gemeenteraad voor het zomerreces lag het ‘Planologisch Attest’ voor de zone ter stemming.  Joris Giebens van Groen is verontrust over de schaal van de langetermijnplannen van Artexis.

Volgens schepen Bart De Wever is dit voorbarig: “Het planologisch attest slaat alleen op de uitbreidingsplannen op korte termijn en heeft geen enkele betrekking met de plannen op lange termijn.  Voor  die plannen zal de procedure moeten gevolgd worden met RUP,  openbaar onderzoek en gans de reutemeteut.”

Bij de plannen op korte termijn is er sprake van een uitbreiding met slechts 2.100 vierkante meter.

Volgens Giebens is dit wel degelijk een voorafname op de grootschalige uitbreiding die Artexis in Antwerpen wil verwezenlijken. “De stad Antwerpen engageert zich om een vergunning af te geven voor de uitbreidingsplannen op korte termijn, die niet in lijn zijn met de huidige bestemming van het gebied als recreatiegebied.  Tegelijk is er echter het engagement van de stad om het planologisch proces op te starten en een RUP op te stellen. Dat proces zal ervoor zorgen dat de uitbreidingsplannen op lange termijn kunnen verwezenlijkt worden, en daar zijn we het niet mee eens.”

“Er komt dan later inderdaad een openbaar onderzoek, maar u weet ondertussen ook al in welke mate dit stadsbestuur daar rekening mee houdt. Men heeft zes jaar  nagelaten om het planologisch proces op te starten, en nu geeft men snel een  attest. Er zijn andere locaties die veel geschikter te zijn. Ik denk dan bijvoorbeeld aan de site voor het nieuw voetbalstadion aan Nieuw Zuid.”

De GECORO (Gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening) adviseerde  om een voorwaardelijk attest af te geven met de expliciete voorwaarde dat het attest geen voorafname mocht vormen op de toekomstige plannen.  Dit werd inderdaad opgenomen als voorwaarde bij het attest dat op de gemeenteraad werd goedgekeurd, hetgeen de respons van  De Wever lijkt te bevestigen.

0 Comments on “Bouwcentrum/ Antwerp Expo heeft grootse plannen”

Leave a Comment