Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

De Zuiderdokken-parkings: SP.A slikt verkiezingsbelofte in

Share

foto: RC

Op de afgelopen gemeenteraad werd een plan goedgekeurd met daarin de aanleg van de in- en uitritten van de parkings aan de gedempte Zuiderdokken.  Het nieuw stadsbestuur blijft inzetten op twee parkings met bijna tweeduizend parkeerplaatsen. Het lijkt erop dat SP.A de eis ingeslikt heeft  om eerst te laten onderzoeken of die grote parkings wel noodzakelijk zijn.

Op de gemeenteraad van 28 januari lag een plan ter stemming voor een heraanleg van de buurt rond de Zuiderdokken. Volgens PVDA en Groen negeert het stadsbestuur hiermee de schorsing van de aanleg van de grote ondergrondse  parkings.  De Antwerpse bestuursmeerderheid stelt dat enkel een circulatieplan ter stemming lag dat niets te maken heeft met de (bouw van de) ondergrondse parkings: “Als ik zeg dat de beslissing die vandaag voorligt niets te maken heeft met de beslissing over de ondergrondse parking dan is dat geen leugen maar letterlijk overgenomen van het ontwerp van besluit. “, aldus  sp.a bij monde van Yasmine Kherbache.

Het klopt dat het besluit stelt dat het niet over de inplanting van een ondergrondse parking gaat, maar enkele paragafen eerder staat in hetzelfde besluit dat het circulatieplan ook gaat over het aanleggen van uitritten voor die parkings. De bovengrondse aanleg die goedgekeur werd is dus wel degelijk verbonden aan de aanleg van de parkings.

Peter Mertens (PVDA) was scherp voor Kherbache die tijdens het debat in het Zuiderpershuis op 10 oktober 2018, enkele dagen voor de verkiezingen nog helemaal andere taal zou gesproken hebben.

Francis Gruwez van bewonersroep  Open Zuid Open merkt op dat Kherbache toen inderdaad zei dat de parkeernood in de buurt eerst moest onderzocht worden alvorens een beslissing te nemen over de parkings: “Dit staat helemaal haaks op haar goedkeuring van het circulatieplan want daarmee keurt ze de parkings ook goed. Het plan dat nu goedgekeurd  werd is namelijk een nodige voorwaarde voor die ondergrondse parking.”

“Volgens een parkeerstudie die in het verleden werd uitgevoerd is er geen behoefte aan 2000 betalende parkeerplaatsen. Om de parking rendabel te maken voor de uitbater (Q-Park) zal een bovengronds parkeerverbod ingevoerd worden in de buurt. Het ziet er naar uit dat de bewoners hun parkeerkaart zullen moeten inleveren en een plaats zullen moeten huren of kopen  van Q-Park.”

Tijdens het debat in de gemeenteraad zweeg Yasmine Kherbache over een onderzoek naar de behoefte aan parkings aan de Zuiderdokken. Kherbache en mobiliteitsschepen Koen Kennis benadrukten wel dat ze verder overleg met de buurtbewoners  en horeca belangrijk vinden.

Francis Gruwez: “Het bestuur overlegt met de mensen van de Verviersstraat (die de aanleg van de parkings momenteel tegenhouden, nvdr), maar als aan hun bezorgdheden voldaan wordt zal dit ten koste gaan van de andere straten in de buurt omdat  Koen Kennis niet will afstappen van de 2000 parkeerplaatsen.  Kennis heeft het vooral over de horeca maar hij zou beter ook met de andere 90% van de bewoners praten.  Behalve met de klagers van de Verviersstraat en de horeca voert hij geen overleg met de buurtbewoners. Er is een éénmalig contact geweest tussen Bart De Wever en Open Zuid Open waarbij de burgemeester aangaf over de fundamentele eisen niet te willen spreken. Wij willen dat eerst het park vastgelegd wordt, daarna kan er over een parking gesproken worden. ”

“Het Zuid heeft recht op een park. Ik was destijds aanwezig op een presentatie die de stad voor de horeca had georganseerd. De eerste dia die de stad toonde was er één van een parking. Het hoofddoel is dus de aanleg van een parking. In ruil daarvoor gaat men een bovenbouw aanleggen die een park moet voorstellen. Het enig doel van Open Zuid Open is de leefbaarheid van het Zuid te bevorderen. We gaan volledig akkoord met de aanleg van een echt park. Het probleem met dit park is dat ongeveer driekwart van de oppervlakte steen zal zijn.  Er zijn veel overlegsessies geweest met de buurt over de bovengrondse aanleg waar wij ook naartoe geweest zijn. Daar kon je allerlei zaken aankaarten maar échte inspraak is er niet aangezien er krijtlijnen uitgestippeld zijn waar niet buiten kan gegaan worden. Hier lagen de parkings dus vast, daar kon niet over gediscussieerd worden.”

“Bovendien staat aan het fotomuseum en de waterpoort een aantal elektriciteitsaansluitingen met een capaciteit van 1500 Ampere. Daarmee kan je twee Sinksenforen laten draaien. ”

Dat gegeven doet de vraag rijzen of het feit dat het ‘park’ vooral een nieuwe Antwerpse betonvlakte zal worden komt door de parking of door de grote evenementen die men er wil organiseren. Gruwez: “Ik vermoed dat met er grotere evenementen wil organiseren dan men zegt, wat niet goed is voor de Horeca want die evenementen zijn afgesloten en bieden zelf drank en voeding aan.”

Tijdens de gemeenteraad van 28 januari zat CD&V met haar kritiek op het bestuursakkoord op dezelfde lijn als de rest van de democratische oppositie. Maar in dit dossier gaat CD&V mee met het stadsbestuur. Alhoewel Philip Dewinter in zijn tussenkomst ook opriep om te wachten met de goedkeuring van de plannen voor de bovengrondse heraanleg stemde ook het het Blok mee met de meerderheid.

0 Comments on “De Zuiderdokken-parkings: SP.A slikt verkiezingsbelofte in”

Leave a Comment