Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

Democratie: Tijd voor een Burgerlobby

Share

Zijn deelname  aan de eerste G1000 zette Yves Bruggeman aan het denken en schrijven over democratie. Dit mondde uit in zijn boek ‘Tijd voor een Burgerlobby’ dat een kritische analyse is van de Coalitiecultuur en Lobbycratie.

Maar het boek stekt ook oplossingen voor:  grote kieskringen, minderheidscoalities en deliberatieve democratie. Hij is ook voorstander van referenda, op voorwaarde dat het initaitief vanuit de bevolking komt en dat de vraagstelling ernstig gebeurt: “De Vraagstelling van de brexit was barslecht.  Het lidmaatschap van de EU houdt vier of vijf belangijke aspecten in en dus had er over elk van die thema’s een aantal vragen moeten geesteld worden. En zo’n systeem  is werkbaar, in Zwitserland wordt het gebruikt.”

we-gov.be is een initiatief dat internetplatform my-vote.be heeft opgezet om volksraadplegingen te organiseren. Het idee komt van een groep burgerorganisaties die beslist heeft om maar zelf referenda te organiseren aangezien de politieke partijen ertegen zijn. Er wordt gebruik gemaakt van de elektronische identiteitskaart om manipulatie door politieke partijen en lobbygroepen onmogelijk te maken.

Het boek van Yves Bruggeman kan gratis gedownload worden via meerdemocratie.be.

0 Comments on “Democratie: Tijd voor een Burgerlobby”

Leave a Comment