Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

Gemeentelijke Democratie? Geen debat en geen Verbinding tussen oppositie en meerderheid

Share

Op de gemeenteraad van 25 februari werd een reeks initiatieven om het stedelijk bestuur meer democratisch te maken gebundeld in een resolutie.  De voorstellen van  Groen werd door de volledige democratische oppositie  gesteund maar door de bestuurscoalitie en het Blok weggestemd. Meer nog, het kwam niet tot een debat over de voorgestelde hervormingen.

Nieuwkomer Hachim El Mzairh mocht voor sp.a  uitleggen waarom de partij de resolutie verwierp.  Voorzitter/schepen/burgemeester/gemeenteraadslid Bart De Wever viel eerst Nahima Lanjri (CD&V) aan voor haar steun aan de resolutie. “Ik hoor van over de Schelde het hoongelach van Marc (Van Peel) over uw steun aan dit voorstel.”

De Wever reageert daarna niet inhoudelijk op de hervormingsvoorstellen. Enerzijds stelt hij dat de resolutie procedureel niet in orde is. Anderzijds  verwijst hij naar het bestuursakkoord dat inderdaad een aantal punten bevat die deels overlappen met de resolutie. “Een bestuursakkoord is geen gemeentenesluit” repliceert  Yves Bruggeman, nog bij ons in de studio.

Verder stelt De Wever een aantal punten op de Deontologische Code slaan waarvan de herziene versie zo goed als klaar is. Of die herziene versie ook ingaat op de punten van de resolutie zegt De Wever er niet bij en werd ook niet gevraagd door Groen.

Op de dag van de verkiezingen, toen bleek dat het verderzetten van de coalitie tot een instabiele meerderheid zou leiden verklaarde Bart De Wever dat hij de strijd met de oppositie beu was.  Na de versterking van de bestuurscoalitie door een omwisseling van CD&V met SP.a. zit hij de gemeenteraad opnieuw voor in de oude stijl.

Op de burgerbegroting na is Yves Bruggeman gecharmeerd door de voorstellen. De burgerpanels die de bevolking nauwer betrekt bij grote projecten spreken hem aan;  dat de burgemeester niet langer de gemeenteraad laten voorzitten mogelijk nog meer: “Dat de voorzitter ook burgemeester is een schending van de scheiding der machten. Schepenen zouden zelfs geen lid mogen zijn van de gemeenteraad. Dat is een flagrante schending van de scheiding der machten.”

“Het is niet uitzonderlijk dat de partijen die aan de macht zijn tegen meer inspraak zijn. Het is ook bekend dat N-VA geen voorstanders zijn van referenda, tenzij het over Catalonië gaat.”

0 Comments on “Gemeentelijke Democratie? Geen debat en geen Verbinding tussen oppositie en meerderheid”

Leave a Comment