Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

Klimaatzaak: de overheden antwoorden

Share

In 2015 klaagde een groep burgers de vier Belgische overheden aan voor het volgens hen falend klimaatbeleid. Na vier jaar jurdische obstructie komen  overheden nu met een respons. Volgens Johan Van Den Bosch, bestuurder van vzw Klimaatzaak  blijven de gewesten en nationale overheid steken in ontkenning.

De juridische actie kwam er 2015 in navolging van een gelijkaardige Klimaatzaak in Holland, een jaar eerder Daar kregen de klagers van de rechtbanken tot nu toe steeds gelijk wat geresulteerd heeft in een veel krachtiger klimaatbeleid. In België bewandelen de overheden in een ongeziene unitaire solidariteit het pad van de procedurele obstakels om de vooruitgang in de zaak tegen te houden. Vooral de gewesten zijn bevoegd in zake klimaat, de nationale Belgische overheid heeft enkel een coördinerende rol. Vlaanderen blokkeerde de zaak omdat die in het Frans gestart was. De Vlaamse regering haalde bakzeil maar het belangrijkste doel, het zo lang mogelijk tegenhouden van de zaak, was met de vertraging van meer dan twee  jaar wel bereikt.

“Door hier vijf jaar een juridische  procedureslag tegen te voeren geeft de overheid aan hoe (on)belangrijk ze klimaatbeleid vindt. “

De afgelopen week bezorgden de  overheden hun eerste gezamenlijke respons. “In het document van 300 pagina’s verwijzen de regeringen vooral naar elkaar en naar procedures. Opnieuw hebben ze het over ongeveer alles, behalve over het klimaat.  Er wordt geargumenteerd dat rechtbanken zich niet moeten uitspreken over klimaatverandering en verder dat de betreffende rechtbank niet bevoegd is over een zaak die over alle gewesten gaat. Er wordt geargumenteerd dat het Grondwettelijk hof het orgaan is dat hierover moet oordelen, niet een rechtbank in Brussel.”

“Voorts stellen de overheden dat ze hun eigen beleid voldoende vinden. e geven duidelijk aan welke maatregels genomen zijn om de CO2 reductie te beperken tot het met Europa afgesproken niveau. Maar het zal uit de feiten moeten blijken of het effectief voldoende is. De intenties en het gecreëerd kader zijn onvoldoende als bewijs voor de stelling dat men ‘redelijk bezig is’. Of de Europese doelstellingen gehaald zullen worden met de voorgestelde acties moet blijken maar bovendien is veel meer nodig dan de Europese doelen. Onze overheden verstoppen zich ook achter het Europa en de VN, maar het is de tak van onze overheden om op dat niveau ook aanwezig te zijn en de nodige afspraken te ratificeren en een ambitieus klimaatbeleid te steunen. ”

“En of de Europese doelstellingen gehaald worden voor 2020 moet dus nog blijken. De cijfers worden nogal gemakkelijk opgesmukt door gebruik te maken van mechanismen zoal de aankoop van warme lucht. ”

“Wij zullen tegen juli met een respons komen op het document van de overheden en dan moeten zijn een tegenrespons geven. De verwachting is dat in het najaar van 2020 de pleidooien eindelijk kunnen doorgaan. Dan zullen de feiten spreken, niet de intenties.” .

“We zullen vijf jaar verloren hebben met procedureslagen. Dat is pijnlijk en toont aan waar de prioriteiten liggen.”

0 Comments on “Klimaatzaak: de overheden antwoorden”

Leave a Comment