Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

Mie Branders (PVDA): “sp.a doet de N-VA tanker totaal niet van koers veranderen”

Share

PVDA-gemeenteraadslid Mie Branders ziet na acht maanden bestuur met sp.a geen verandering in het liberaal beleid van de stad onder bugemeester De Wever.

Een gesprek over woonnood, belastingen, veiligheid en cruiseschepen.

Mie Branders: “Je kan niet verwachten dat de grote omwenteling er is na een half jaar. Maar je mag wel verwachten dat de sp.a vanaf dag één hamert op de sociale accenten die ze zegt te gaan leggen op dit bestuur. Maar de tanker verandert totaal niet van richting. We hebben we geen enkele indicatie dat de kleine sp.a de grote N-VA tanker van koers zal doen veranderen.”

“De sociale punten van het bestuursakkoord zijn altijd voorwaardelijk, terwijl de zaken wel heel concreet en duidelijk zijn, en snel moeten uitgevoerd worden, als het gaat over steun aan bedrijven.”

“Een goed voorbeeld is de wooncrisis. Tijdens De Wever I (2013-2018, nvdr) zijn er alleen sociale woningen gerenoveerd en geen nieuwe gebouwd. Renovatie is nodig, maar onvoldoende want er is een wachtlijst van 20.000 mensen voor sociale woningen.  We dachten dat er een engagement zou komen voor nieuwe sociale woningen maar dat is er absoluut niet. In haar neoliberale visie stelt het stadsbestuur  dat meer scoiale woningen ook meer armen aantrekt, en daarom willen ze er geen bijbouwen. Volgens ons verbetert een hoger aantal sociale woningen ook de private huurmarkt aangezien omdat die haar prijzen moet laten zakken en de kwaliteit moet verhogen door de publieke concurrentie.  Dat toont Wenen aan waar de helft van de woningen sociaal zijn.”

Taks taks taks
Mie Branders: “De belastingen voor de bedrijven dalen terwijl die voor de burger stijgen. Ze noemen ze dan wel niet belasting maar ‘retributie’. Dat gaat dan bijvoorbeeld over parkeergelden of huurtaksen. Zo trouwen de mensen nu op maandag omdat het dan gratis is. Voor een huwelijk op zaterdag moet 200€ taks betaald worden. Ook de taksen op graven werden verhoogd, en de taksen op het plaatsen van verkeersborden bij verhuis.  Anderzijds worden de grotere bedrijven ontlast van alle mogelijke lasten. Zo werd de taks op theatervertoningen en tankstations afgeschaft. Dat is ook goed voor de kleinere spelers, maar hun bijdragen stellen weinig voor voor de stadsfinanciën. Met het afschaffen van de taks op vertoningen voor grote bedrijven daarentegen,  zoals het sportpaleis, verliest de stad jaarlijks echter honderdduizenden euro’s, idem voor de taks op pompstations. Wij hebben gepleit voor de afschaffing van de taksen voor de kleine zaken. Terrassen, kappers, café’s, kleine winkels, maar pleiten voor belasten van de grotere bedrijven. Voormalig burgemeester van Zwijndrecht Minnebo belastte de industrie maar zorgde voor logistiek en zekerheid. Het is een schande dat Antwerpen de belasting op drijfkracht nu wil afschaffen.”

Als het over veiligheid gaat probeert het stadsbestuur nu de schade die ze tijdens de vorige legislatuur geeft aangericht te herstellen, maar het uitgangspunt blijft verkeerd, stelt Mie Branders:

Veiligheid
Mie Branders: “De afgelopen zes jaar heeft men straathoekwerk en preventie afgebouwd. Het beleid werd gericht op represssie in plaats van preventie. Er zijn grote investeringen gebeurd in legermaterieel zoals gepantserde voertuigen en machinegeweren, alleen omdat Bart De Wever wil tonen dat hij de baas is in de stad. Dat kost ons miljoenen maar het werkt niet.  Als je preventie, middenveld en stedelijk weefsel afbouwt dan krijg je miserie. Om voor veiligheid te zorgen moeten er wijkkantoren, wijkcentra en wijkagenten zijn. Dat heeft men dus afgeschaft en nu voert men Stadsmariniers in, een concept uit Rotterdam.”

“Als je preventie, middenveld en stedelijk weefsel afbouwt dan krijg je miserie.”

“Op het Kiel heeft men de ‘ Children’s zone’ ingevoerd, ook afgekeken van Rotterdam. Dat kos“”t een pak geld. Eerste werd 3,5 miljoen € bespaard op buitenschoolse kinderopvang want dat was allemaal veel te duur. Nu moet dat opgevangen worden met leerkrachten die het gratis moeten doen, moeders en vaders, vzweetjes… Dat werk niet zo goed als met professioneel personeel en er zullen dus kinderen op straat komen.  Een deel van de 3,5 miljoen investeert men nu in het Kiel via die Children’s Zone. Dat is goed, maar ondertussen is er elders in de stad nog altijd geen opvang.”

“Bovendien is er geen opvolging van het project. Iedere zes maanden vragen we naar een stand van zaken. Telkens beloofd men ons een evaluatie maar die komt er niet en er is telkens een excuus. We zullen de resultaten dus pas over twintig jaar kennen. “

“Je kan geen jeugdwerker zijn als de jongeren weten dat je op elk moment kan gaan klikken bij de politie. Daarom geraakt de functie van stadsmarinier ook niet ingevuld.”

“Nu zijn er dus de stadsmariniers. Die moeten het middenveldwerk vervangen. Maar het verschil is dat het jeugdwerk, het preventief werk nu gecontroleerd wordt door het hoofd van de politie, dus  de burgemeester zelf. En dan krijg je natuurlijk een ongelooflijk probleem met vertrouwen. Men verwacht dat jeugdwerkers rapporteren aan de politie. Maar je kan geen jeugdwerker zijn als de jongeren weten dat je op elk moment kan gaan klikken bij de politie. Daarom geraakt de functie van stadsmarinier ook niet ingevuld. We zoeken er al zes maanden achter maar er is nog niemand op de vacature ingegeaan.“

Daklozenopvang
Mi Branders: “Er is een goede winteropvang maar die stopt op één april. Mensen zijn nog altijd dakloos op twee april. We hebben voorgesteld om ook buiten de winter voor opvang te zorgen in Victor 3 en 4 maar volgens schepen Tom Meeuws is er geen behoefte aan opvang. Wij  hebben de cijfers en die tonen aan dat er op bepaalde momenten wel degelijk tekorten zijn.  Er zijn ook zieken die geen woonst hebben. Als er tekort is aan ziekenbedden dan krijg je mensen met kanker die overdag op straat worden gezet. Als we dan vragen om voor een aantal extra bedden te zorgen dan wordt de realiteit gewoon ontkend. Ik kan niet vatten dat iemand van sp.a signatuur dat doet.”

Cruiseschepen
In verband met de cruiseschepen is Mie Branders er niet over te spreken dat de stad enerzijds de miljoenensubsidies geeft aan de cruiseindustrie enerzijds en anderzijds miljoenen inkomsten haalt uit de lage emisiezone. In die mate dat ze zelfs niet geïnteresseerd is of de cruises nu eigenlijk iets opleveren voor de stad, en zoja wat. In het debat op de gemeenteraad, juist voor het zomerreces, werd die vraag wel gesteld maar niet beantwoord.

0 Comments on “Mie Branders (PVDA): “sp.a doet de N-VA tanker totaal niet van koers veranderen””

Leave a Comment