Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

N-VA bestuurders Museumstichting beschuldigd van financieel wanbeheer

Share

foto: JNM

Mie Branders van PVDA stelt dat de overheveling van drie musea van provincie naar stad helemaal geen kostenbesparing heeft opgeleverd maar wel enkele posten voor N-VA mandatarissen die daarna in minder dan een jaar een put van 3 miljoen euro geslagen hebben.

In 2014 besliste de de regering, op aansturen van N-VA, om de provincies deels af te bouwen. Drie provinciale Antwerpse musea werden daarom overgeheveld naar de stad Antwerpen.  Het betreft het FOMU (Fotomuseum), MoMu (Modemuseum), en DIVA (voormalig Zilvermuseum).

Mie Branders: “De overheveling moest gebeuren omdat dat een besparing zou opleveren maar N-VA, die de plak zwaait op proviciaal niveau heeft alles gedaan behalve bespaard. De provicie heeft een nieuwe overkoepelende organisatie opgericht, De Museumstichting  (DMS). Daarna heeft gedeputeerde van cultuur  Luc Lemmens (N-VA) beslist dat hijzelf de meest geschikte persoon zou zijn aan het hoofd van DMS. En hij heeft ook nog een goede vriend aangesteld als algemeen directeur. Wat een parel van hypocrisie. Men veinst besparingen en realiseert extra directeurschappen. “

“Dan heeft het drie jaar geduurd om dat te realiseren. Dat kwam door onenigheid binnen de N-VA. Liesbeth Homans wilde een privaat-rechterlijke constructie, de provincie een publiek-rechterlijk vehikel. Uiteindelijk werd beslist om het geheel bij de stad onder te brengen. Ondertussen was het personeel van de musea in het ongewisse over haar toekomst. “

“De volgende stap is de privatisering van alle musea onder één grote koepel met een nieuw bestuur vol bankdirecteurs en commerciele spelers.”

“En nu blijkt uit een verslag van de Inspectie Financiën dat de voorzitter en de directeur, die zichzelf dus als allerbeste aanschreven, erin geslaagd om in tien maanden een put van 3 miljoen euros te slaan. En dan vraagt men aan de gemeenteraadsleden om eventjes de jaarrekening van die stichting goed te keuren.”

“Niemand ligt hiervan wakker, niemand wordt politiek verantwoordelijke geacht voor dit debacle.  De inspectie financien is zeer kritisch op de jaarrekening. Vooral het diamantmuseum heeft veel gebudgetteerd zonder dat het geld er was, en er was ook geen fincancieel plan. De Museumstichting moet ook 3,1 miljoen terugbetalen aan de povincie Antwerpen maar heeft dat geld niet.  De eerste schijf van 780.000 € moest al betaald zijn maar werd door de provincie kwijtgescholden. Dat geld is dus verdwenen en kan de provincie niet voor andere zaken gebruiken.”

“Niemand in de gemeenteraad heeft daar ook maar enige kritiek op geuit.  Er  wordt er jacht gemaakt op leefloners en op sociale huurders die misschien deel van een eigendom geërfd hebben maar politieke verantwoordelijken van wanbeheer worden op geen enkele manier gestraft in deze stad en gaan gewoon door.  We hebben herhaaldelijk persberichten uitgestuurd, we hebben opiniestukken proberen te schrijven maar niemand is geïnteresseerd.  Ik snap niet waarom gesjoemel met cultuurgeld zo gemakkelijk kan passeren. “

Tijdens de gemeentaraad was er inderdaad geen sprake van een debat over de zaak:

Branders: “De volgende stap is de privatisering van alle musea onder één grote koepel met een nieuw bestuur vol bankdirecteurs en commerciele spelers. De vermarkting van ons cultureel erfgoed is bezig aan een ongelooflijk tempo en niemand belve de PVDA ligt ervan wakker. “

0 Comments on “N-VA bestuurders Museumstichting beschuldigd van financieel wanbeheer”

Leave a Comment