Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

Dossier Slachthuissite naar de Raad van State

Share

De buurt van  de Slachthuissite en het Lobroekdok is niet tevreden met de geplande heraanleg van de buurt en stapt naar de Raad van State. Het zag er nochtans goed uit in 2015.

Begin 2015 werd er een participatiecharter ondertekend tussen overheid, buurt en projectontwikkelaars. Een alternatief model van samenwerking en overleg  zou het worden; zowel bewonersgroep het Damcomité  als  schepen Rob Van de Velde waren zeer tevreden. De enen omdat hen inspraak beloofd werd in de plannen, de politiek omdat zo een tweede Oosterweeldebacle kon vermeden worden.  Vier jaar later hebben stadsbestuur en projectontwikkelaars hun slag thuisgehaald en voelt de buurt zich in de zak gezet.  Het Damcomité   laat het hier niet bij, Wouter Van Mol legt uit waarom.

“Blijkbaar heeft men niets geleerd uit de Oosterweel-saga en is  altijd een stok achter de deur nodig om de politiek tot overleg met de bewoners te dwingen.”

Wouter Van Mol: “De stad was allang bezig met de slachthuissite, we wisten dat er iets mee moest gebeuren en wilden ons constructief opstellen. De buurt heeft noden want ze is arm en er is te weinig groen. Er zijn geen woningen  met tuinen en bijna geen appartementen met balkons. Daarom is het voor ons belangrijk dat er kleine parkjes ingepland worden.Het idee was dat we samen zouden zitten tot aan het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP), de juridische vastlegging van de invulling van het gebied. We werden geinformeerd over wat de plannen waren en over de procedure maar we hebben altijd heel weinig inspraak gehad.”

Patriarchaal
“De stad vond ons ‘de goei’ (tegenover de ‘ ambetanterikken’ van Ademloos en stRaten generaal, nvdr) zolang we akkoord waren met de plannen. De periode van overleg heeft niet lang geduurd. De insteek van de schepen en de projectontwikkelaar was nogal patriarchaal en dat heeft dus geleid tot de situatie nu waarbij we naar de Raad van State moeten stappen. Blijkbaar heeft men niets geleerd uit de Oosterweel-saga en moet er altijd een stok achter de deur zijn.”

“Het plan voorziet 2.500 nieuwe wooneenheden voor 5.500 mensen, een verdubbeling van het huidig bewonersaantal. We hebben tijdens het proces de bebouwde oppervlakte en het bewonersaantal van het project zien stijgen. Het is belangrijk dat er voldoende publieke ruimte voorzien wordt die lokaal is en niet alleen een evenementenfunctie heeft. Het groen moet in de nabijheid zijn van de mensen zodat de bewoners bijvoorbeeld  hun kinderen onafhankelijk op die plekken kunnen laten spelen. Park Spoor Noord vult wel een behoefte in maar is niet lokaal. Publieke ruimte mag dus ook niet afgeschermd liggen van bewoners, bijvoorbeeld door een viervaksweg, en dat is nu wel het geval.”

Tunnelmondpark
“Er wordt wel wat groene ruimte voorzien, dat moet ook, maar die komt voor een groot stuk tussen de singel en de ring.  Dat zou nog eventueel een optie zijn moest de  ring overkapt worden maar dat zal ter hoogte van den Dam al zeker niet gebeuren want daar komt de mond van de tunnel onder het Albertkanaal. Die openbare ruimte zit dus op de verkeerde plek en het is totaal onverantwoord om dat aan die tunnelmond in te plannen. Het is daar ingepland omdat daar toch niet mocht of kon gebouwd worden. Je kan daar wel een park aanleggen voor zotten die daar willen gaan joggen maar een park op die plaats is niet wat de buurt nodig heeft want op de verkeerde plek, ongezond en onbereikbaar. Dit mist totaal de nodige ambitie wat betreft openbare ruimte. ”

“Met de goedkeuring van het RUP dat stelt wat mogelijk is  ligt nog niet vast dat alles effectief zal gebouwd worden.  Met onze zaak bij de Raad van State willen we niet dat alles stilgelegd wordt maar willen wel een stok achter de deur hebben om tot een meer kwalitatieve ontwikkeling te gaan. We klagen drie zaken aan bij de Raad van State: Ten eerste dat eigen adviesraden niet gerespecteerd worden. De Gecoro, de adviesraad van de stad zelf, zegt eigenlijk ook wat wij zeggen. Ten tweede worden er ook normen overschreden.  Daarom is vzw Ademloos  mee betrokken  bij dit luik van de zaak. Als juridisch persoon kan Ademloos zich als benadeelde opstellen omdat de luchtkwaliteit onvoldoende is. Ten derde is het feit dat de projectontwikkelaar zelf teveel het RUP mee geschreven heeft. Ze financierden  het RUP ook voor een stuk. Dat is een regeling die het stadsbestuur tijdens de vorige legislatuur heeft ingevoerd. Dat verklaart volgens ook het slecht resultaat. ”

Crowdfunding
“We hebben laten weten dat we inhoudelijk niet akkoord waren, we hebben telkens als het relevant was adviesen geformuleerd  en alternatieven voorgesteld. En we hebben ook gezegd dat we dit belangrijk vonden en dat we, indien nodig, naar de Raad van State zouden stappen. De procedure is opgestart en dat heeft al  4.000 € gekost. Binnen anderhalf jaar zou er een uitspraak moeten zijn. We verwachten dat de zaak in totaal 10.000 € zal kosten. Daarom zijn we dus een crowdfunding gestart.”

Links:  Technisch dossier RUP Slachthuissite/Noordschippersdok/Lobroekdok

0 Comments on “Dossier Slachthuissite naar de Raad van State”

Leave a Comment