Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

Meerjarenbegroting- Deel 2: stadschuld en (in)transparantie

Share

RC, bron: meerjarenplannen 2014/2019 (toelichting) en 2020/2025 (boek2)

In onze  tweede bijdrage over  het stedelijk meerjarenplan passeren de stadschuld en de  reacties van vooral de oppositie de revue.

In zijn opening bij de aanvang van de debatten in december legt schepen Kennis uit hoe hij tijdens de vorige legislatuur de historische stadschuld (verder) heeft afgebouwd en dat nu de andere schulden zullen afgelost worden.

De cijfers in het meerjarenplan zelf tonen echter dat de stadschuld deze legislatuur niet zal afnemen maar zal stijgen, met meer dan 50%, om op het einde van de rit tot meer dan 1.6 miljard € te stijgen.

Volgens de boeken zal er 2 miljard geïnvesteerd worden de komende zes jaar en die investeringen zullen  grotendeels met leningen gefinancierd worden, wat de stijgende schuld verklaart. De partijen van het stadsbestuur claimden dat de huidige coalitie ‘meer investeert dan  ooit tevoren’. In de gepubliceerde documenten vonden we een vergelijking van de cijfers uit het verleden echter niet terug.  Ook wat  betreft de werkingsuitgaven is er geen poging gedaan om het beleid van de nieuwe legislatuur ook met cijfers te kunnen vergelijken met het verleden. Oppostiepartij Groen  deed toch een poging en concludeert op basis van haar analyse dat de stijgende uitgaven voor politie ten koste gaan van andere domeinen zoals woonbeleid en onderwijs. Schepen Kennis repliceert dat de analyse van Groen niet klopt maar brengt zelf geen eigen analyse of verduidelijking van de cijfers van het stadsbestuur.

Ook Sam Voeten van CD&V beaamt het gebrek aan transparantie en is na een jaar oppositie veel kritischer geworden: “We zagen positieve zaken in het akkoord staan en gaven jullie het voordeel van de twijfel.  We wilden constructief oppositie voeren. Maar stilletjesaan is het duidelijke geworden dat er keuzes gemaakt worden waar we nooit mee akkoord kunnen gaan.”  PVDA viseert vooral sp.a die volgens hen geen tegengewicht biedt aan ‘de N-VA tanker  met zijn beleid van afbraak van de stedelijke  dienstverlening’.  Hicham El Mzairh van sp.a repliceert naar de oppositie toe dat het programma van zijn partij wel degelijk grotendeels zal uitgevoerd worden.

De volgende weken gaan we dieper in op de respectievelijke beleidsdomeinen.

0 Comments on “Meerjarenbegroting- Deel 2: stadschuld en (in)transparantie”

Leave a Comment