Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

Meerjarenbegroting – Deel 6: Onderwijs (Beels), Milieu (Meeuws), Gelijke Kansen (Bachar) en Digitalisering (Marinower)

Share

foto: RC

Eerst nog even terug naar de cruise-terminal van schepen Koen Kennis (N-VA). Die investering ligt onder vuur voor haar schadelijke impact in de LEZ, maar de vraag of de 18 miljoen aan belastinggeld ooit wordt terugverdiend werd niet gesteld.

Marinower
Claude Marinwer (VLD) zet sterk in op verschillende soorten innovatie, met Bluechem, the Beacon, smart city en -building projecten. Marinower is ook bevoegd voor openbaar domein.  Daar gaat veel geld naar het ‘via sinjoor’-project dat een opgesmukte shopping-horeca boulevard maakt van de as Antwerpen Centraal- Scheldekaaien. Ook Sint- Anneke. Lillo en diamantwijk worden gerenoveerd. Waterbeheersing is ook een belangrijke bevoegdheid van Marinower en daarbij is de toestand van het stadspark meer dan een symbooldossier.

Bachar
Het inburgerings-en integratiebeleid onder schepen Karim Bachar (sp.a) is voor een groot deel uitbesteed aan Atlas vzw.  Elk jaar komen er  bijna 8000 anderstaligen aan in Antwerpen  maar het taalonderwijs wordt vooral  door Vlaanderen gefinancierd. Wat betreft non-disctiminatie zal Antwerpen dan toch overgaan tot praktijktesten om overtreders van de non -discriminatiewetgeving te vatten. Met 180.000€ over zes jaar is het budget bescheiden.  Toegangkelijkheid van het opbenbaar domein voor gehandicapten is ook een aandachtspunt maar het is nog onduidelijk of er concrete stappen zullen ondernomen worden. “Er zal een derde partij ingechakeld worden om tot een gemeenschappelijke visie te komen”.  Het holebi/transgender beleid ondersteunt de Antwerp Pride met 21.000 €, het Roze Huis krijgt 100.000 € en er wordt ook iets geinvesteerd in participatie van vrouwen met een migratie-achtergrond.
Bachar antwoordt niet op de vraag of er bespaard wordt in het personeel van zijn administratie.

Beels
Jinnih Beels (sp.a) is verantwoordelijk voor de bevoegdheden Jeugd en Onderwijs. Sp.a heeft het ter beschikking stellen van gratis schoolmaaltijden binnengehaald, een uitgave  van 40 miljoen € over de gehele legislatuur.  De  organisatie ‘ Vlaams Belang’ probeert zich te positioneren als sociale partij maar Philip De Winter laat zich  kennen door minnetjes te doen over de gratis  schoolmaaltijden.

Er komen enkele duizenden plaatsen bij in de scholen maar de oppositie laat verstaan dat ze betwijfelde dat dit zou volstaan. Partijgenoot Hicham El Mzairh vroeg of er ook een actieplan komt tegen rechts-radicalisering. Beels bevestigt dat dit niet het geval is. Er komen wel actieplannen tegen de ongediplomeerde uitstroom en tegen het spijbelen. Het spijbel actieplan komt er tegen 2020, anderhalf jaar na het aantreden van de coalitie.
Beels zegt geen weet te hebben van eventuele personeelsverminderingen in de onderwijsadministratie.

Meeuws
Tom Meeuws (sp.a) is bevoegd voor Leefmilieu en sociale Zaken/Sociale Economie.
In juni komt er een klimaatplan dat het beleid tot 2030 vastlegt. Meeuws is zeer optimistisch en ambitieus. “Er zit wind in het Antwerps klimaatplan. De begroting stijgt met 55%. De doelstelling is helder en gealigneerd met Frans Timmermans en Ursula. die zonet hebben verkondigd dat we tegen 2030 50 tot 55% minder moeten uitstoten. Dat staat ook in ons klimaatplan.”.
Een opvallende ambitie van de stad Antwerpen waarover burgemeester De Wever, in zijn rol als N-VA partijvoorzitter, zegt dat ze niet betaalbaar is.

Het beleid gaat in de juiste richting, zo wordt er sterk ingezet op warmtenetten. Warmte die nu verloren gaat in koelwater of koeltorens kan gebruikt worden om gebouwen te verwarmen en zelf om ze  te koelen. De  warmte die in de Antwerpse haven verloren wordt volstaat volgens Meeuws om gans de binnenstad te verwarmen.”Er is al heel veel studiewerk gebeurd waardoor we nu exact weten wat een investering waar oplevert.”

Maar met een exploitatiebudget van 53 miljoen € (0.5% van het stedelijk budget) en amper 16 miljoen aan investeringen (0.8% van het investeringsbudget) is er weinig geld beschikbaar voor een Milieubeleid. Meer nog, de inkomsten van de Lage EmissieZone (LEZ) dekken 60% van de exploitatiekost van het Antwerps milieubeleid. Bovendien blijkt een aantal ‘milieu-investeringen helemaal geen investering in leefmilieu te zijn. Zo wordt er 4 miljoen voorzien voor het plaatsen van geluidsschermen. Dit zijn nodige infrastructurele uitgaven die de leefbaarheid van een stad die doorkruistwordt door autosnelwegen moet bevorderen, geen investering in het leefmilieu. Op netto basis bekeken  geeft Antwerpen dus bijna niets uit aan milieubeleid.

De vraag stelt zich dan ook hoe de ambities die wel degelijk grote investeringen vragen zullen gefinancierd worden. De investering in warmtenetten is beperkt tot 1.6 miljoen €, 0.01% van het Antwerps stedelijk budget.
“Wij gooien wat vissen uit om grote vissen te vangen”, aldus Meeuws. “We voorzien geld om de regie te voeren”. Maar in december bleek er vooralsnog geen plan te zijn dat aangaf wie de honderden miljoenen zou financieren die nodig zijn voor de omschakeling van de Antwerpse binnenstad  naar een groot warmtenet. Zullen de grote vissen Meeuws’s visjes wel zien?

Er komt ook kritiek op het gebrek aan ondersteuning voor het isoleren van huizen. “We richten ons op de 15.000 armste gezinnen. We zullen de eigenaars van die woningen meer dan een aanmoedigen, we zullen ze bijna dwingen om te investeren in de woningen die ze verhuren.”

“Klimaat-robustheid” is het tweede deel van het klimaatbeleid. Dat gaat over het opvangen van de gevolgen van het klimaatbeleid. “De gedempte Zuiderdokken wordt het eerste klimaat-neutraal plein.”, aldus Meeuws trots. De waarheid is dat het ‘klimaatneutraal’ plein van schepen Meeuws het dak is van een parking voor 2000 auto’s.

0 Comments on “Meerjarenbegroting – Deel 6: Onderwijs (Beels), Milieu (Meeuws), Gelijke Kansen (Bachar) en Digitalisering (Marinower)”

Leave a Comment