Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

Antwerpen in corona tijd: geen haast met het organiseren van digitale gemeenteraden

Share

foro: RC

We bellen Joris Giebens van Groen over de staat van de Antwerpse Gemeenteraad in corona-tijden, en over het ISVAG dossier.

Joris Giebens: “Eerder had burgemeester De Wever de gemeenteraden geschrapt maar nu komt er maandag dan toch een digitale zitting volledig volgens e-besluitvorming. Er unnen dus vragen gesteld worden via mail maar er is geen interactie. mogelijk. Anders zou het moeten worden op 27 april want dan wordt een gemeenteraad gehouden via video-conferencing en zullen wel vragen kunnen gesteld worden. Er zijn veel bevoegdheden ontnomen van de gemeenteraad maar een aantal bevoegdheden van de gemeenteraad liggen decretaal vast en die zullen dus moeten voorgelegd worden aan de gemeenteraad. Men heeft dus ingezien dat op 6 april een aantal zaken dringen moesten beslist worden, bijvoorbeeld rond subsidiering. “.

” De gemeenteraad van 6 april zal niet te volgen zijn door pers en publiek. Men heeft ons wel beloofd dat de gesprekken op 27 april wel te volgen zouden moeten zijn. Maar de gemeenteraadscommissie zijn afgeschaft, ook voor eind april en we verzetten ons daar sterk tegen. Er is dus geen mogelijkheid om informatieve vragen te tellen en dus amper mogelijkheid om verduidelijking te krijgen over geagendeerde agendapunten. We hebben aan de brugemeester laten weten dat we het daar absoluut niet mee eens zijn. Men heeft tijd genoeg gehad  om een volwaardige gemeenteraad, inclusief commissies, te organiseren. Dat lukt in heel wat Vlaamse gemeenten, van Herstappe tot aan De Panne, maar in Antwerpen duurt het allemaal wat langer. het is eenvoudiger om commissies digitaal te organiseren dan een gemeenteraad zelf omdat er mindder volk aanwezig is en omdat er geen stemmingen moeten gebeuren. ”

Groen zal interpelleren over de nieuwe afvalverbrandingsoven die ISVAG in Wilrijk wil bouwen. “Hadden in maart al vragen willen stellen en ondertussen zijn er veel vragen bijgekomen. De alternatievenstudie van VITO toont aan dat de CO2 uitstoot potentieel met 100.000 ton per jaar kan verminderd worden end at er alternatioeven zijn voor de warmtenetten in het zuiden van de stad. We willen dus vragen waarom het college daar geen rekening mee wil houden. Verder heeft de stad geen advies gegeven voor de nieuwe oven en we willen vragen wat er aan de hand is. Blijkbaar zijn de coalitiepartners het met elkaar niet eens. In corona-tijden is het college niet verplicht om advies te geven maar het is nog altijd mogelijk om dat wel te doen, ook laattijdig.  Een derde vraag gaat over de negatieve adviezen die gegeven zijn. In welke mate vindt het colllege het raadzaam om dat te aanschouwen zonder zelf een advies te geven? Ik ben benieuwd naar de houding van sp.a. We zijn op het punt gekomen dat we een stemming moeten kunnen uitlokken in de gemeenteraad om te zien wat het standpunt is van de verschillende partijen. Ik hoop dat CD&V zich niet laat meesleuren door een veraal dat ook voor hen absoluut niet ok is.

0 Comments on “Antwerpen in corona tijd: geen haast met het organiseren van digitale gemeenteraden”

Leave a Comment