Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

Meerjarenbegroting – Deel 10 (slot): Cultuur, Kinderopvang, Personeel (Nabila Ait Daoud)

Share

We sluiten onze reeks over de stedelijke meerjarenplanning (2020-2025) af met de bevoegdheden van schepen Nabila Ait Daoud. Het luik cultuur vingen we al aan in Deel 9.

Er was bezorgdheid over de ‘alternatieve financiering’ van de cultursector waarvan sprake is. Kevin Vereecken (N-VA) versterkte de vrees met zijn pleidooi voor een gedeeltelijke terugtrekkking van de overheid uit de cultuurfinanciering: “Er moet een gezonde mix zijn”.  Schepen Ait Daoud geeft echter aan dat niet moet gevreesd worden voor een Amerikaans systeem van door belastingsvoordelen gesubsideerde mecenaten en stelt dat de alternatieve financiering beperkt blijft tot crowdfunding initiatieven.

Ook rond kinderopvang werd een debat gevoerd over de rol van de private sector.  De afgelopen legislatuur was het vooral in de private kinderopvang waar plaatsen bijkwamen. Sam Voeten van CD&V was daar blij mee (CD&V maakte deel uit van de vorige stedelijke coalitie) maar Mie Branders klaagde deze  ‘privatiseing’ aan. Nabila Ait Daoud ontkent: ‘Er is geen enkele plaats verdwenen in de stedelijke kinderopvang, integendeel’.
Het lijkt erop dat beiden gelijk hebben: de publieke opvang wordt niet afgebouwd maar  wordt ook niet (voldoende) versterkt om de stijgende vraag op te vangen. De schepen geeft toe dat de publieke kinderopvang beter is dan de private en zegt dat schijnzelfstandigheid zal bestreden worden door erop toe te kijken  dat er met personeel in loondienst gewerkt wordt. De schepen belooft ook dat ervppr zal gezorgd worden dat de kinderen genoeg speelruimte krijgen.

Tenslotte werd ook aan schepen van personeel Ait Daoud gervraagd hoe de jaarlijke bijkomende besparing op personeel  van 5 miljoen € zal verwezenlijkt worden (30 miljoen €/jaar tegen 2025). De vakbonden lijken vooralsnog niet ongerust over de plannen. Ait Daoud erkent dt de zaak nog niet bekeken is.
Het lijkt erop dat het stadsbestuur simpelweg besloten heeft om personeel dat met pensioen gaat niet te vervangen maar niet onderzocht heeft hoe dat zal gerealiseerd worden zonder impact op de dienstverlening.

0 Comments on “Meerjarenbegroting – Deel 10 (slot): Cultuur, Kinderopvang, Personeel (Nabila Ait Daoud)”

Leave a Comment