Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

Meyrem Almaci – Onderwijs en Economie

Share

Groen / Ludovic Bol via wikipedia

Meyrem Almaci, partijvoorzitster van Groen, pikt in op de verontrustende toestand in het onderwijs maar geeft ook haar mening over hoe de gevolgen van de coronacrisis moeten aangepakt worden. Vanwaar moet het geld komen?

Op 23 mei belden we Almaci, en we startten met het onderwijs:

“De achterstand was er al vóór corona en nu wordt die nog groter.Vlaanderen is kampioen op het vlak van onderwijsongelijkheid. Als je geen internet hebt, heb je ook geen onderwijs”.

“Er wordt veel aangekondigd, maar het is altijd too little, too late. Wij vinden bijvoorbeeld dat internet een basisdienst is, en daar moet je toch over gaan nadenken als je verder wil gaan met de digitalisering van het onderwijs.”
“Deze Vlaamse regering had gepland om 20 miljoen te besparen. Dit is nu echt niet aan de orde. Er wordt een eenmalig budget voorzien door de overheid, maar dat is een pleister op een houten been. Nu worden we geconfronteerd met de gevolgen van de jarenlange fundamentele tekorten.”
We vragen haar ook hoe de corona-factuur moet betaald worden.
Almaci: “We mogen niet opnieuw dezelfde mensen de crisis laten betalen, zoals na 2008 gebeurd is. Er moet nu effectief werk gemaakt worden van een eerlijke fiscaliteit. Een eenmalige solidariteitsbijdrage is voor ons belangrijk om te zorgen dat het niet opnieuw de zwaksten zijn die de rekening betalen. De fiscale fraude wordt op 30 miljard euro geschat. Onlangs bleek dat 172 miljard België uitstroomde naar fiscale paradijzen. Het aanpakken van fraude en gelegaliseerde praktijken om geen belastingen te betalen is noodzakelijk. We stellen voor dat aan de Hoge Raad van Financiën gevraagd wordt om een voorstel te doen gericht op de 1% of 0.1% topvermogens in ons land.”
“Het ACV deed onlangs een voorstel over de herverdeling van beschikbare arbeidstijd. Een betere combinatie van de verdeling van de tijd tussen arbeid en gezin zit bij Groen in ons DNA. Een tijd geleden hebben we een variant op het basisinkomen voorgesteld, de welvaartsgarantie, waarbij een basisinkomen gegeven wordt aan mensen wier inkomen onder het mediaan-inkomen zakt. Het voorstel van het ACV voor een collectieve arbeidsduurvermindering is een andere mogelijkheid. Het is goed dat het debat geopend is.”
“Ik maak me geen illusies, er zullen herstructureringen en faillissementen komen, maar dan moet ervoor gezorgd worden dat de arbeidsmarkt terug gezond wordt en dat de steun die door de overheid gegeven wordt effectief gebruikt wordt om duurzame jobs te creëren.”
De dag voor het telefonisch interview was Meyrem Almaci te gast in de studio. Deels ging het toen al over de zaken waar we het op zaterdag zouden hebben, maar de extra tijd gaf de mogelijkheid om dieper in te gaan op een paar andere onderwerpen.

Studio Deel 1: Een pleidooi voor een (echte) taxshift. (20min)

“Er is weinig goeds aan de coronacrisis, maar het is bemoedigend om vast te stellen dat er een draagvlak is voor een vermogensbelasting, ook bij de kiezers van andere partijen. Er is geen excuus meer.”
“Een andere oplossing op Europees niveau is wat China aan het doen is, namelijk een koolstoftaks voor producten uit landen die oneerlijk concurreren. Ook in Europa zijn er industrieën die dat wel zien zitten.”

Studio Deel 2: “We hebben geen minister van armoede maar wel vier voor mensen met tweede verblijven” (13min)

“Deze fase van de corona-crisis is extreem belangrijk voor het uitstippelen van het beleid om uit de crisis te komen. Ze kunnen geen afscheid nemen van het falend model van Johan Van Overtveldt. Wel, het model van Van Overtveldt heeft een gat van 12 miljard opgeleverd. En ondertussen weert men Vlaamse experts met wereldfaam uit de de Economic Risk Management Group

0 Comments on “Meyrem Almaci – Onderwijs en Economie”

Leave a Comment