Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

Meyrem Almaci – Onderwijs en Economie

Share

Groen / Ludovic Bol via wikipedia

Meyrem Almaci, partijvoorzitster van Groen, pikt in op de verontrustende toestand in het onderwijs. “De achterstand was er al vóór corona en nu wordt die nog groter.Vlaanderen is kampioen op het vlak van onderwijsongelijkheid. Als je geen internet hebt, heb je ook geen onderwijs”.

“Er wordt veel aangekondigd, maar het is altijd too little, too late. Wij vinden bijvoorbeeld dat internet een basisdienst is, en daar moet je toch over gaan nadenken als je verder wil gaan met de digitalisering van het onderwijs.”
“Deze Vlaamse regering had gepland om 20 miljoen te besparen. Dit is nu echt niet aan de orde. Er wordt een eenmalig budget voorzien door de overheid, maar dat is een pleister op een houten been want nu worden we geconfronteerd met de gevolgen van de jarenlange fundamentele tekorten.”

We vragen haar ook hoe de corona-factuur moet betaald worden.

Almaci: “We mogen niet opnieuw dezelfde mensen de crisis laten betalen, zoals na 2008 gebeurd is. Er moet nu effectief werk gemaakt worden van een eerlijke fiscaliteit. Een eenmalige solidariteitsbijdrage is voor ons belangrijk om te zorgen dat het niet opnieuw de zwaksten zijn die de rekening betalen. De fiscale fraude wordt op 30 miljard euro geschat, onlangs bleek dat 172 miljard België uitstroomde naar fiscale paradijzen. Het aanpakken van fraude en gelegaliseerde praktijken om geen belastingen te betalen is noodzakelijk. We stellen voor dat aan de Hoge Raad van Financiën gevraagd wordt om een voorstel te doen gericht op de 1% of 0.1% topvermogens in ons land.”
“Het ACV deed onlangs een voorstel over de herverdeling van beschikbare arbeidstijd. Een betere combinatie van de verdeling van de tijd tussen arbeid en gezin zit in ons DNA. Een tijd geleden hebben we een variant op het basisinkomen voorgesteld, de welvaartsgarantie, waarbij een basisinkomen gegeven wordt aan de mensen wier inkomen onder het mediaan-inkomen zakt. Het voorstel van het ACV voor een collectieve arbeidsduurvermindering is een andere mogelijkheid. Het is goed dat het debat geopend is.”
“Ik maak me geen illusies, er zullen herstructureringen en faillissementen komen, maar dan moet ervoor gezorgd worden dat de arbeidsmarkt terug gezond wordt en dat de steun die door de overheid gegeven wordt effectief gebruikt wordt om duurzame jobs te creëren.”

0 Comments on “Meyrem Almaci – Onderwijs en Economie”

Leave a Comment