Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

Schijnpoortpasserelle (vervolg)

Share

foto RC

We bellen Joke Laukens over de Schijnpoortpasserelle en het Oosterweelproject. Laukens  is buurtbewoner en ook medewerker van Groen-fractie van de Antwerpse gemeenteraad.

De Schijnpoortpasserelle vebindt het Sportpaleis met Spoor Oost, het voormalig NMBS rangeerstation dat nu dienst doet als parking.  De passerelle wordt zo goed als niet gebruikt. Het monument heeft de stad bijna 8 miljoen euro gekost.

Laukens: “De schijnpoortpasserelle is geschikt voor de klanten van het Antwerps Sportpaleis, maar is een onlogische verbinding voor alle andere voetgangers of fietsers, omdat aan beide kanten van de brug niets anders is behalve sportpaleis en parking. Een fietsers-voetgangersbrug tussen de Bischoppenhoflaan en de stad zou nochtans wel nuttig geweest zijn. Daar passeerden vorig jaar 925.000 fietsers. Maar die verbinding is niet voorzien, ook niet na de afwerking van Oosterweel.”

“Het Antwerps Sportpaleis NV betaalt de stad niets voor het gebruik van de parking van 2400 auto’s. De bezoekers van het sportpaleis betalen € 5 per bezoek, en dat geld gaat naar de stad, maar die ontvangst is beperkt: de kost van de Schijnpoortpasserelle vertegenwoordigt 23 jaar aan parkeerontvangsten.”

De passerelle is een miljoenensubsidie voor automobiliteit en symptomatisch voor het beleid. De voormalige actiegroepen werken momenteel nauw samen met de overheid en zijn positief over de gang van zaken, maar is dat wel terecht? De modal shift die er moet komen om de leefbaarheid van de stad te verbeteren is geen beleidsprioriteit.

Joke Laukens: “Het klopt dat de investeringen in openbaar vervoer en fietsmobiliteit achterlopen op die in autoverkeer. Dat is de verkeerde logica. Zo is bijvoorbeeld het probleem van de Hollandse Knoop nog altijd niet  opgelost. In de bouwaanvraag die nu voorligt, staat de Hollandse Knoop zoals oorspronkelijk ontworpen (en verworpen, nvdr), minus één strook. Op maximale breedte zijn dat 25 rij- en pechstroken. Dat kunnen we niet laten gebeuren. We zijn ons nu aan het organiseren om een bezwaarschrift in te dienen. In het Toekomstverbond zijn we een aantal zaken overeengekomen met de overheid die momenteel niet nagekomen worden, zoals modal shift, maximaal overkappen en compactere verkeersknopen.”

0 Comments on “Schijnpoortpasserelle (vervolg)”

Leave a Comment