Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

Hertekening integratietraject

Share

Studenten in het hoger onderwijs kunnen eenzelfde studiejaar trissen, maar geen vierde keer meer volgen. In het volwassenenonderwijs is al een tijdje een soortgelijke regel van kracht: cursisten kunnen dezelfde module wel eindeloos herhalen, maar moeten vanaf de vierde keer aanzienlijk meer inschrijvingsgeld betalen.

Door de abrupte overschakeling naar online lesvormen vanaf half maart vorig jaar hebben veel cursisten hun module niet kunnen afmaken. Er is toen, na een petitie, toegezegd dat die gemiste module niet zou meetellen. Ook voor hogeschoolstudenten kwam er zo’n ‘compensatie’.

Dit schooljaar is deze compensatiemaatregel voor de hogeschoolstudenten hernomen, maar voor de cursisten in het volwassenenonderwijs niet. NT2-leerkracht Lander Meeusen schreef hierover een opiniestuk op Apache.

Doordat hij zich in de zaak verdiepte, ontdekte hij dat er nog heel wat andere ingrepen op het programma staan die de participatie van nieuwkomers niet echt zullen bevorderen. Er is namelijk een decreet in de maak waardoor het integratietraject op een paar punten ingrijpend gewijzigd zou worden.

Voor zowel de cursus maatschappelijke oriëntatie als de modules Nederlands zouden cursisten € 90 inschrijfgeld gaan betalen, plus nog eens € 90 om het examen af te leggen, in totaal dus € 360. Aangezien de meeste nieuwkomers (zo’n 4/5) niet verplicht zijn een inburgeringstraject te volgen, is de kans groot dat ze dat dan niet meer zullen doen. Voor de wel-verplichte inburgeraars kan dit een zware financiële belasting betekenen, die in veel gevallen gewoon ten laste zal komen van het OCMW of een andere ondersteunende instantie.

Verder zou er een standaard-examen komen voor alle cursisten. Maar veel lesgevers NT2 werken op maat van de cursisten en de noden die zij hebben. De cursisten krijgen dus niet noodzakelijk allemaal dezelfde inhoud mee, zodat een gestandaardiseerde test eigenlijk onmogelijk is. Voor cursisten die weinig of geen schoolse achtergrond hebben, zou zo’n centraal examen bovendien een zware stress-factor betekenen, ook omdat ze weten dat ze, als niet slagen, opnieuw moeten betalen voor een herkansing.

Over deze en andere aspecten van de geplande hervorming spraken we met Lander Meeusen (cvo Vitant) en Miet Corneillie (Open School).

Conceptnota hertekening inburgeringstraject

Interview – deel 1:


Interview – deel 2:

UPDATE

Dinsdag stuurden afgevaardigden uit de Centra voor Basiseducatie een open brief aan de betrokken ministers. ACOD en COD hebben zich achter hun bezwaren geschaard en zijn een mediacampagne opgestart. Wilt u de zaak steunen? Deel dan hun berichten op facebook (hier en hier) en op instagram.

0 Comments on “Hertekening integratietraject”

Leave a Comment