Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

Maandag 29 maart: Radio Syndicale!

Share

radiosyndical.be

Maandag 29 maart staken de socialistische en christelijke bonden voor een ruimere onderhandelingsmarge op de lonen.
We bellen met Mehdi Koocheki van het ABVV over het waarom en waar van de staking.
… en over “Radio Syndicale” die op de stakingsdag van 9 tot 12uur ‘s ochtends via het internet verslag zal brengen van de acties.

Mehdi Koocheki: “De limiet van 0.4% loonsverhoging is onafhankelijk van hoe het bedrijf het tijdens de coronacrisis heeft gedaan. Er zijn heel veel sectoren die het moeilijk hadden, maar er zijn ook veel sectoren waar hard werd doorgewerkt, serieuze winsten zijn gemaakt en ruime dividenden worden uitgekeerd. Een 0.4% limiet is geen onderhandelingskader.”

De limiet op de loonsverhogingen is een gevolg van de wet uit 1996 die de loonopslagen beperkt in functie van de lonen in de buurlanden.

Mehdi Koocheki: “Die wet stelt dat een loonnorm zal berekend worden die richtinggevend is. In 2017 is men beginnen morrelen aan de wet. Toen werd beslist om de 8% vermindering van de sociale bijdragen niet in rekening te brengen bij het berekeken van de het loon waarmee de lonen in de buurlanden vergeleken worden, waardoor de berekende loonkost geen basis meer is voor vergelijking met de loonkost in de buurlanden.”

“Ook belangrijk om te vermelden zijn de andere elementen voor onze competitiviteit: opleiding, investeringen en innovatie. Door dividenden uit te keren (in plaats van te investeren) verbetert onze competitiviteit niet, maar op winstuitkering werd geen limiet gezet terwijl de wet van ’96 ook een mogelijke beperking voorzag.”

“Veel mensen werken thuis en ik verwacht een lager stakingspercentage in bepaalde bediendensectoren, door de corona-epidemie. Anderzijds zijn er duidelijke geluiden uit de industriële sectoren dat er een aantal bedrijven zullen gesloten zijn,  en we verwachten dat de oproep in een deel van de winkels zal opgevolgd worden.”

Nieuw is het (internet)radio-initatief van de vakbonden.

Mehdi Koocheki: “In klassieke tijden geven de piketten zichtbaarheid aan de acties, en ze creëren ook de sfeer en kameraadschap. Door de epidemie zal dat nu veel minder het geval zijn en daarom gingen we op zoek naar een alternatief. Op Radio Syndicale zullen de mensen informatie kunnen krijgen over wat de eisen zijn en waar er gestaakt wordt. De luisteraars kunnen ook vanuit de bedrijven inbellen met getuigenissen. De uitzendingen gebeuren vanuit Gent maar het is de bedoeling om de acties in gans Vlaanderen te dekken. ”

” Er zullen wel degelijk nog piketten zijn. We hebben richtlijnen verspreid om dat op een verantwoorde manier te doen. In principe mag men met niet meer dan vier samen zijn. Het kunnen er meer worden. Als dat het geval zou zijn zal dat gebeuren in overleg zijn met de lokale overheden,  maar we roepen toch vooral op om te staken en thuis te blijven.”

0 Comments on “Maandag 29 maart: Radio Syndicale!”

Leave a Comment