Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

Apache brengt Grootgrondbezit in kaart

Share

foto: RC

In navolging van voorbeelden uit het buitenland  brengt Apache het grootgrondbezit in Vlaanderen in beeld. We bellen Steven Vanden Bussche, co-auteur van het merendeel van de artikels uit de reeks.

“Enkele jaren geleden gingen we op zoek naar de publieke eigendommen. Toen bleek dat de lokale besturen veel OCMW-gronden verkochten. We vroegen ons af wie de private grootgrondbezitters waren. ”

Al bij al valt het wel mee met het grootgrondbezit in  Vlaanderen. Studies toonden aan dat Duitsland en Nederland veel meer geconfronteerd wordt met grootgrondbezitters. Dit is waarschijnlijk het gevolg van meer opsplitsing bij successie in België, eerder dan van een systeem van hoge belastingen op grondbezit. Integendeel, vastgoed wordt eerder onderbelast, en het belastingregime werd recentelijk  nog guller voor (groot)grondbezitters,  met nieuwe vrijstellingen voor buitenlandse bezittingen, een afschaffing van de erfbelasting op ‘natuurgoederen’, en subsidies voor het beheer van privaat natuurgebied.

“We hebben ons tot nu toe gericht op het grondbezit op het platteland. De steden gaan we nu bekijken. Op het platteland zijn er drie categorieën: de oude grondadel, bedrijven en de nieuwe rijken. Bij de oude adel gaat het veelal over kasteeldomeinen, parken, natuurgebieden en landbouwgrond.”

“Er zijn een aantal industriëlen die investeren in landbouwgrond, wat de prijzen onbetaalbaar maakt voor veel boeren. In veel gevallen worden die gronden verpacht op kortere termijn, wat hogere prijzen oplevert. Het is  voor de overheid nuttig om te weten wat er met die gronden gebeurt. Het beleid richt zich op wat de landbouwer doet met de gronden die hij exploiteert, maar houdt dus geen rekening met de eigenaars en die bepalen óók wat met de grond gebeurt. Het zou goed zijn moest het beleid hier een beter zicht op krijgen.”

Apache zal zich in het verder onderzoek dus focussen op vastgoedbezit in de steden.

0 Comments on “Apache brengt Grootgrondbezit in kaart”

Leave a Comment