Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

Provincie verstrengt de loodnormen voor Umicore

Share

foto: RC

Het Antwerps provinciebestuur besliste om de loodnormen te verstrengen.  De limiet op het lood-in-bloedgehalte wordt onmiddellijk verlaagd van 5μg/l  naar 3,5μg/l,  en verder naar 3 en 2 μg/l tegen respectievelijk einde 2022 en 2025.

Volgens Mie Branders is de verstrenging er voor de schone schijn en een besluit à la tête du client.

“Men heeft gewacht tot de meest recente metingen 3,5μg/l gaven om de norm op die waarde vast te leggen. De verdere verstrenging zal perfect haalbaar zijn, want alle kinderen uit Moretusburg Zone 1 (het dichtst bij de bron van vervuiling, nvdr) zullen verdwenen zijn omdat alle huizen opgekocht (zullen) zijn. Men heeft de mensen het dubbele van de (markt)prijs gegeven om ze weg te kopen uit Moretusburg. Mensen die absoluut niet van plan waren om te verhuizen doen dat toch. Voor het geld, onder druk van de anderen die verhuizen, en uit vrees dat de wijk een tweede Doel wordt vol afgebroken huizen. Het is de bedoeling om de aangekochte huizen zo snel mogelijk af te breken en de overgebleven bewoners op eilandjes te laten zitten, zodat ze op den duur ook beslissen om te vertrekken.”

“Het is een ongelooflijke schande dat de stad Antwerpen onder schepen Duchateau meewerkt om een wijk te ontvolken in plaats van het bedrijf te dwingen properder te produceren.”

“Fons Duchateau is ondertussen schepen af en zal de fusie van de publieke (ZNA) en private (GZA) hospitaalgroepen helpen regelen. Dit is een uitgevonden job voor Duchateau. We hebben gevraagd wat zijn loon zal zijn en als antwoord gekregen dat het ‘marktconform’ zal zijn. ” Enkele jaren terug was er opschudding omdat de manager van de publieke ZNA-groep een loon van meer dan € 400.000 toebedeeld kreeg. “In principe mag het loon van mensen in autonome stedelijke bedrijven niet hoger liggen dan dat van de stadssecretaris, ongeveer € 200.000. Maar ik denk dat de lonen voor mensen die ziekenhuizen privatiseren daar nog wel een eindje boven kunnen  liggen.”

0 Comments on “Provincie verstrengt de loodnormen voor Umicore”

Leave a Comment