Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

Bouwregels Pelikaanstraatwijk vastgelegd

Share

Pelikaanstraat 112 foto: RC

Het Antwerps stadsbestuur heeft de regels vastgelegd voor de heraanleg van de wijk aan de Pelikaanstraat. “Meer aandacht voor wonen en een flexibele invulling”, communiceert de stad. “We wapenen ons tegen de gevolgen van klimaatverandering en er komen groene hoven”.
Volgens oppositiepartij Groen is het plan gemaakt op maat van de projectontwikkelaar Cordeel en houdt het helemaal geen rekening met klimaatverandering.  

Er kwam geen respons op onze vraag aan het  kabinet van schepen Annick De Ridder voor een woordje uitleg. Gemeenteraadslid  Ilse Van Dienderen ging wel op onze uitnodiging in.
“De bestaande voorschriften lieten al heel wat toe. In 2016 heeft de stad beslist, in samenwerking met Cordeel (projectontwikkelaar en één van de eigenaars, nvdr), om de regels aan te passen via een nieuw Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP). De voornaamste reden daarvoor was dat Cordeel hoger wilde bouwen (dan toegelaten). Zo gaat het in deze stad: een projectontwikkelaar heeft een idee, stapt naar de stad en probeert samen met de stad de regels aan te passen aan het idee van de projectontwikkelaar.” RC: Volgens het stadsbestuur was er te veel kantoorruimte voorzien, te weinig plaats voor wonen. Er was nood aan meer flexibiliteit en daarom moesten de voorschriften aangepast worden.
Ilse Van Dienderen: “De oude regels lieten 60 duizend vierkante meter aan woon/werkoppervlakte toe, het nieuw RUP breidt dat uit naar 75 duizend vierkante meter. Wij vinden dat er limieten moeten gesteld worden aan de flexibiliteit en dat er een minimum aandeel voor bewoning nodig is, en ook specifiek voor sociaal wonen. De woonfunctie moet beter beschermd worden en dat kan perfect in een RUP. ”
“Er is zelfs helemaal niets vastgelegd wat betreft sociaal wonen. Het stadsbestuur zegt al lang dat dat niet kan binnen een RUP, maar dat klopt niet: het is perfect mogelijk om in een RUP een stuk van de zone toe te wijzen aan een sociale woonmaatschappij. Een RUP kan ook een onteigeningsplan omvatten en dus in dat geval opleggen dat een deel van het terrein van Cordeel verkocht wordt aan (sociale woonmaatschappij) Woonhaven.”

RC: Het stadsbestuur stelt dat het project ons wapent tegen de klimaatverandering. Er zouden duurzame materialen gebruikt worden, de woningen krijgen toegang tot ‘groene hoven’,  er zou meer open ruimte komen en een betere toegang voor voetgangers en fietsers, minstens een boom per 150 vierkante meter …
Ilse Van Dienderen: “Wij zien niet in hoe dit project, met een betonnen ondergronds parkeergarage van vier lagen diep en plaats voor 1100 auto’s, een bijdrage kan leveren aan de klimaatrobuustheid van de stad. Dit wordt een nieuw hitte-eiland. Die parkeerruimte is gedeeltelijk het gevolg van de parkeernorm die de stad oplegt, maar niet alleen dat: we horen dat Cordeel al contracten heeft voor 400 parkeerplaatsen voor de diamantsector.”
“Wat betreft die ‘groene hoven’: de stedelijk bouwvoorschriften stellen expliciet dat ‘hoven’ niet noodzakelijk groene ruimtes zijn, maar ook verhard kunnen zijn. Ze moeten ook niet op de begane grond liggen.”

RC: Hoe gaan die auto’s aan die parkeergarage geraken?
Ilse Van Dienderen: “Die vraag stellen we ons ook. Dat zal dan via de Plantin en  Moretuslei en de Lange Kievitstraat gaan. Het probleem met de Lange Kievitstraat is dat die smal is, en daardoor is de luchtkwaliteit er nu al slecht. Het verkeer wordt dan verder geleid naar de Quinten Matsijslei. Dat is ook een probleem, want het zou mooi zijn moesten we het stadspark kunnen uitbreiden door een deel van de Quinten Matsijslei om te zetten tot park (nvdr: zoals het park oorspronkelijk was, dus). Door dit plan wordt dit onmogelijk gemaakt.”

RC: Het terrein is niet helemaal in handen van bouwgroep Cordeel.
Ilse Van Dienderen: “Inderdaad, en aantal van de andere eigenaars voelen zich benadeeld en hebben bezwaren tegen het RUP ingediend. Cordeel mag veel hoger bouwen dan zij, en door de hoogbouw van Cordeel komen hun gebouwen in de schaduw te staan. De uitbreiding van de bouwoppervlakte komt alleen Cordeel ten goede, en daar zijn de andere eigenaars zich van bewust. Er is dan ook al een juridische procedure lopend tegen het RUP.”

RC: Het persbericht van de stad stelt dat de bezwaarschriften ‘verwerkt zijn’. Waarover gaat het?
Ilse Van Dienderen: “Er waren 211 bezwaarschriften ingediend en die hebben geleid tot niet meer dan een vijftal aanpassingen aan het oorspronkelijk voorgesteld RUP. De ‘boomnorm’ van minimum een boom per 150 vierkante meter is er één van. De vraag is hier welk soort bomen kunnen floreren bovenop een parkeergarage van vier verdiepingen diep.”
“Het RUP wordt ter stemming voorgelegd op de gemeenteraad eind april. Als het goedgekeurd wordt, dan kan Cordeel de volgende dag zijn bouwaanvraag indienen, en kunnen de andere eigenaars ook beginnen procederen. De verwachting is dat er meerderheid tegen oppositie zal gestemd worden. Vooruit keurt het plan waarschijnlijk goed.”

Link: Grafisch plan RUP Pelikaanstraat

0 Comments on “Bouwregels Pelikaanstraatwijk vastgelegd”

Leave a Comment