Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

Artsen: de kroniek van het aangekondigd tekort

Share

https://www.pexels.com/, creative commons

Dat er een tekort aan dokters is, begingt voor iedereen  duidelijk te worden. Het beleid heeft het tekort zelf georganiseerd  door de invoering van te lage quota.

Sofie Merckx (PVDA en zelf arts)  waarschuwt voor een ernstig tekort als er geen actie ondernomen wordt. Hoe is het zover kunnen komen en waarom wordt het beleid niet bijgesteuurd?

“Bijna de helft van de huisartsen is ouder dan 55 jaar en nu zit al drie vierden van de Vlaamse gemeenten met een dokterstekort”

Sofie Merckx: ” Vandaag gaat de tweede zittijd door voor van het toelatingsexamen dokter voor de franstalige studenten. In Vlaanderen was er maar één sessie en daardoor zijn er te weinig studenten en uiteindelijk  gemeenten waar je met een vergrootglas moet op zoek gaan naar huisdokters. Vilvoorde en Anderlecht bijvoorbeeld. In Vlaanderen zijn ondertussen al drie op vier gemeenten ‘huisartsarm’, dus met minder dan 10 huisartsen per tienduizend inwoners. In Wallonië gaat het over de helft van de gemeenten.”

“Na 25 jaar wordt het tijd om vragen te stellen bij de strikte beperking van het aantal artsenstudenten via de toelatingsproef. De deuren van de studies moeten veel verder opengezet worden want er is een ernstig tekort op komst. Bijna de helft van de huisartsen is ouder dan 55 jaar, er worden door de jongere dokters ook minder uren geklopt.”

RC: waarom heeft men die beperking ingevoerd?
Sofie Merckx: “In de jaren ’80 ware er relatief veel artsen en werd er door de artsensyndicaten ook gelobbied om het aantal dokters te beperken. Hoe minder dokters, hoe hoger potentiaal het inkomen van elke arts.  De overheid van haar kant vreesde dat meer dokters tot meer uitgaven zou leiden.  Het beperken van het aantal studenten was dus ook een besparingsoperatie. Die besparingsoperatie is nu slecht aan het het uitdraaien want mensen stellen zorg uit, hebben geen huisarts of kunnen die niet bereiken en lopen naar de spoedafdeling waardoor er extra kosten gegenereerd worden. Wij focussen met onze actie op de huisartsen want een sterke eerste lijn is belangrijk. “

RC: Maar het probleem zit  overal. De wachttijden bij specialisten zijn lang en geconventioneerde specialisten zijn bijna niet meer te vinden. 
Sofie Merckx: “Inderdaad. Dat zorgt er ook voor dat de werkdruk in ziekenhuisen hoog is. We vinden ook dat artsen niet uitsluitend op basis van het aantal prestaties moet betaald worden.”

RC: Er was sprake destijds van een ‘probleem’ met Wallonië dat teveel RIZIV nummers uitkeerde aan afgesturdeerde dokters. In  Vlaanderen werd Wallonië met de vinger verwezen terwijl het artsentekort er wel door beperkt werd.
Sofie Merckx: “Eind jaren ’90 is beslist om het aantal RIZIV nummers te beperken en daarom moest de instroom beperkt worden. In Vlaanderen werd dat direct toegepast maar in Wallonië stootte dat op protest waardoor de regeling niet strikt toegepast werd. “
” De huidige beperking van de RIZIV numers is echt geen goed systeem en Vlaanderen heeft te weinig RIZIV nummers toegekend.  Het probleem is nog verergerd doordat het huisartsen beroep onvoldoende gewaardeerd werd.”
“We vragen dat het aantal studenten verhoogd wordt en dat de nood zou berekend worden op basis van de behoefte van de bevolking, nu kijkt men enkel hoeveel dokters er vandaag zijn. “

RC: Welke politieke partijen zijn voorstander van dit  georganiseerd dokterstekort?
Sofie Merckx: ” De beperking wordt door heel wat partijen gedragen. Een partij zoals N-VA pleit zeer sterk voor de selectie en heeft het probleem gecommunautariseerd. “

RC: … waardoor wordt niet gesproken over het echt probleem, namelijk het tekort an dokters….
Sofie Merckx: “Inderdaad. Laat ons het debat op en andere manier voeren en werk maken van het aantal huisartsen en de soecialisten waarvan er een zwaar tekort is.

RC: Gaat PVDA parlementaire voorstellen doen?
Sofie Merckx:Minister Vandenbroucke heeft de quota die door de planningscommissie voorgesteld werden met 10% verhoogd. Dat zijn 80 dokters extra en is veel te weinig. We hebben amendementen ingediend om die verder te verhogen.  Men wil nog altijd de kosten drukken door het aantal dokters laag te houden. Dat is een dogma dat er sedert de jaren ’80 ingeslopen is. “

0 Comments on “Artsen: de kroniek van het aangekondigd tekort”

Leave a Comment