Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

Volksraadpleging voor betaalbaar wonen – 8 oktober Gent

Share

Bron: teduur.be

Op 8 oktober kunnen de Gentenaars zich uitspreken over het sociaal woonbeleid van de stad.  Een volksraadpleging met een mogelijke impact tot ver buiten Gent. We bellen mede-initiatiefnemer Johan De Troyer.

“Na de afbraak van de  Sint-Bernadettewijk is vanuit de volksraad het initiatief ‘teduur.be‘ gestart. Daarna is het idee van een volksraadpleging verder uitgewerkt in twee specifieke vragen. De stad moet de vragen nog goedkeuren maar dat zal volgende week gebeuren.”

De eerste vraag is of gemeentelijk publiek vastgoed verder mag geprivatiseerd worden.

De tweede vraag is er om een beleid van volkshuisvesting te kunnen realiseren: moet de stad Gent een  bank van publieke gronden oprichten om tot 40% sociale woningen te kunnen realiseren? 

“We hebben meer dan vijfendertigduizend handtekeningen opgehaald. Op zondag 8 oktober gaat er dus, na 20 jaar, opnieuw een volksraapleging door in Gent. ”

“Nu gaan we campagne voeren om de mensen ervan beswust te maken dat stemmen wel degelijk zij heeft. We gaan ook de baan op om de mensen duidelijk te maken wat die twee vragen inhouden. We zijn tevreden met de houding van de stad: ze heeft de vragen aanvaard en zal verder enkel de volksraadpleging faciliteren. Er is, in tegenstelling tot twintig jaar geleden, geen advies gekomen om niet te gaan stemmen. De stad neemt dit dus ernstig.”

Concreet gaat de eerste vraag over het stoppen van de verkoop van publieke gronden aan institutionele beleggers die er dingen opzetten die  gewone mensen niet kunnen betalen. Als je daarentegen de grond in bezit houdt kan je woonbeleid zelf sturen en wordt het beleid niet bepaald door de winstdoelstellingen van de investeerders. Het resultaat van dat laatste is de meer dan vijftienduizend wachtenden in Gent voor een sociale woning en honderdtachtig duizend op Vlaams niveau.

“Ondertussen voert minister Diependaele nog altijd een privatiseringsbeleid. Hij heeft het onmogelijk gemaakt voor sociale huisvestingsmaatschappijen om de voorziene budgetten op te maken en het ongespendeerd budget dan kadeau gedaan aan de private sector om zogezegd sociale woningen te kunnen bouwen die ze dan tien to twintig jaar later kunnen verkopen met grote winsten. Met dit initiatief zal Gent deze toestanden helpen stoppen.”

“Diependale heeft ook geprobeerd de subsidie in te houden voor sociale woningen als het totaal sociaal patrimonium 15% van het geheel zou overschrijden. Wij hebben  het initiatief genomen om dat tegen te houden, met succes. Het grondwettelijk hof heeft Diependaele teruggefloten omdat hij niets doet aan de  gemeenten die het nalaten om een sociaal woningbeleid te voeren. ” 

“Diependale wil getto’s van armen creeren en armen stigmatiseren en continu te beschuldigen van bedrog en fraude. Als hij domiciliefraude wil aanpakken zou hij beter naar Knokke, Koksijde en De Panne kijken.”.

0 Comments on “Volksraadpleging voor betaalbaar wonen – 8 oktober Gent”

Leave a Comment