Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

225 jaar Boerenkrijg

Share

Tassijns Monument Haasdonk, foto:Eric Jacqmin aka ericjulien, CC BY-SA 4.0, wikipedia id=3894788

225 jaar geleden brak in onze contreien de ‘boeren’-krijg uit tegen het Frans bestuur, en dat wordt herdacht in Haasdonk waar Jan Baptist Tassijns, een baljuw in dienst van de adel, een leidende rol speelde en uiteindelijk terechtgesteld werd.

De opstand was een door kerk, burgerij en adel gestuurde reactie tegen het verlies van hun privileges en bezittingen ten tijde van het revolutionaire Franse bestuur eind 18de eeuw. Maar niet alleen het opstoken door Kerk en Heer leidden tot de revolte. François Van Gehuchten legde tijdens de lezing op 20 oktober uit dat ook de invoering van de dienstplicht door de Fransen voor inzet in de Europese oorlogen een belangrijke katalysator was voor het verzet.

 

0 Comments on “225 jaar Boerenkrijg”

Leave a Comment