Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

Impact aanleg fietsbrug Schelde op Kennedytunnel getest

Share

Locatie scheldebrug (bron: degroteverbinding.be)

Er komt een fiets/voetgangersbrug over de Schelde ter hoogte van de Kennedytunnel. In aanloop naar de start van de bouw gaan vanaf 24 januari heiproeven gebeuren. Het inhameren van negen 54 meter lange palen dient om te testen of de aanleg van de brug met geheide palen geen risico inhoudt voor de Kennedytunnel. 

De fietsbrug is in oorsprong een politiek prestigeproject van het Antwerps stadsbestuur, eerder dan een mobiliteitsproject. Het kwam er om de kritiek te counteren  dat de investeringen voor Oosterweel vooral voor autosnelweginfrastructuur dienen. 

De Vlaamse Waterweg coördineert de bouw van de brug in samenwerking met de Stad Antwerpen. In de zomer zal een bestek/lastenboek voor de bouw uitgeschreven worden waarop aannemers dan kunnen intekenen. “Tot 12 maart mogen aannemers zich kenbaar maken. We zoeken ontwerpers met internationale ervaring die verantwoordelijk zullen zijn voor de aanleg, de bouw en het onderhoud van de brug,”, aldus Max Verdock van de Waterweg. “De bedoeling is om tegen 2025 de aannemer te selecteren, te starten met de bouw in 2026, en de werken af te ronden in 2029.”

De omgeving van de op- en afrit van de brug zal ook aangepakt worden. “Er komen een multifunctioneel gebouw, een plein en een parkje.”

OPHAALBRUG

De heiproef, die op 24 januari start en ten laatste op 23 februari zou moeten afgelopen zijn, zal uitmaken of de klassieke methode van aanleg van brugfunderingen door het inheien van palen al dan niet een risico betekent  voor de nabijgelegen Kennedytunnel. De 54 meter lange palen, die elk 78 ton wegen, zullen in de bodem geslagen worden terwijl driehonderd sensoren in en rond de Kennedytunnel de trillingen zullen meten. De eerste paal wordt op 200 meter afstand van de tunnel geheid, daarna gaat het geleidelijk dichter bij de tunnel. 

Op het moment dat met het heien begonnen wordt, zal gedurende een drietal uur, van 7 tot 10 uur ‘s ochtends, een scheepvaartverbod gelden. Het is nog niet duidelijk of dit verbod enkel zal gelden in de omgeving van de werken of dat elke passage op de Schelde ter hoogte van de Kennedytunnel zal verboden zijn, inclusief bijvoorbeeld de waterbus. De fietstunnel zal openblijven tijdens de heiproef.

Formeel ligt het blijkbaar niet vast of het om een ophaalbrug gaat, maar daar zal het waarschijnlijk wel op uitdraaien. Max Verdonck: “Het concept van de brug ligt nog niet vast, maar het lijkt er wel op dat een klein deel van de brug zal opgehaald kunnen worden. “

KAAIEN

De Vlaamse Waterweg is ook de belangrijkste uitvoerder van de heraanleg van de Antwerpse kaaien en verantwoordelijk voor de aanleg van overstromingsgebieden, bijvoorbeeld in Kruibeke. De stad is verantwoordelijk voor ‘het openbaar domein’, dat is het gebied van bijna honderd meter breed tussen de kaaimuur en de kaai(weg).

De oude kaaimuur/blauwe steen, die dateert van voor de eerste wereldoorlog, moest verstevigd of vervangen worden. Daarnaast moet de ‘waterkeringsmuur’ (het betonnen muurtje) verhoogd worden om het risico op overstromingen te verkleinen; van 1m35  tot 2m25, hoger dus dan  het gezichtsveld van volwassenen. De uitdaging van de heraanleg van het openbaar domein bestaat er dus in om te vermijden dat er vanaf de kaaiweg tegen een muur aangekeken wordt. Op de zuidelijke kaaien is dat gebeurd door de zone glooiend opnieuw aan te leggen. 

Het masterplan van de kaaien van 2009 voorzag een mobiele waterkering (met een in de grond verdwijnende muur) voor het centraal stadsgedeelte, van de voetgangerstunnel tot het MAS, mogelijk zelfs tot het droogdokkenpark. Eind 2014, twee jaar na op post gekomen te zijn, gaf toenmalig schepen Rob Van de Velde (N-VA) al aan dat hij, om kosten te besparen, de mobiele waterkering wilde beperken tot de toeristische zone ter hoogte van de Suikerrui en het Steen.

Op de website van de Vlaamse Waterweg gaat het over 842 meter aan mobiele waterkering, 58% van de 1.450 meter tussen het Zuiderterras en het Bonapartedok. 

 

De waterkering. Masterplan 2009

 

 

 

Comments are closed.