Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

Posts under ‘Afrika’

Somaliland enzo

Share

We belden met Olivia Rutazibwa, Afrika-specialiste bij MO* en nog maar enkele uren terug in België. Ze was recent in o.a. Kenia en Somaliland, een niet-erkende maar wel-functionerende staat, en licht één en ander toe over de verhoudingen in het gebied.

Leraars zonder Grenzen

Share

Paul Aerts van Leraars zonder Grenzen kwam in onze studio vertellen over wat deze organisatie wél en niet is en doet. Dit naar aanleiding van hun derde beursdag, deze keer bij Antwerpen, waar educatieve projecten in ‘het zuiden’ kunnen matchen met wie daar vrijwillig een tijd aan de slag wil.

Libië na Gaddafi

Share

Gesprek met Marc Vandepitte naar aanleiding van zijn artikel over de tien mythes rond het gebeuren in Libië, her en der en te vinden op het www. Hilarisch is vooral de media-fraude op de BBC (zie filmpje hieronder), waar bij gebrek aan jubelende massa’s bij de val van Tripoli dan maar beelden uit India getoond […]

Congo special n.a.v. verkiezingen

Share

Voor twee uur over de verkiezingen vandaag  in Congo werd ons programma overgenomen door Adrien (vanuit Kinshasa) en Giscard (in de studio) van het programma Sangonini (zondagochtend van 8u tot 10u)..

Libië – stand van zaken

Share

Gesprek met Roel Stynen van Vredesactie over het hoe en waarom van de buitenlandse bemoeienissen in Libië. ‘t Ging daar toch maar een paar dagen duren? Komen onze jongens nu naar huis? Waar is Qadhafi (niét in onze studio)? Is een land als België nu eigenlijk wel aangewezen om op een ander met nationale consolidering […]

de Hongerende Hoorn

Share

Kroniek van een aangekondigde hongersnood in de Hoorn van Afrika: Laurent Bourgeois van Oxfam geeft uitleg en achtergrond bij de toestand. En doet een oproep voor dringende giften, maar ook voor een meer fundamentele aanpak op de langere termijn.

Wereldmelkdag

Share

In 2001 verklaarde de Wereldvoedselorganisatie (ofte FAO) 1 juni tot internationale Wereldmelkdag. Dierenartsen zonder Grenzen voert al een paar jaar op deze datum campagne om de aandacht te trekken op het belang van de veeteelt voor de voedselveiligheid in veel ontwikkelingslanden. Herkent u links het ventje dat vrolijk bij deze actiedag betrokken wordt? Josti Gadeyne […]

De MOL

Share

Van 9 tot 13 mei ging, deze keer in Istanbul, de vierde tienjaarlijkse VN-top door over de Minst Ontwikkelde Landen. Veel diplomaten & staatslieden daar, en vertegenwoordigers van ‘het middenveld’, waaronder Rudy De Meyer (11.11.11). Hij schreef vóór de top al een rapport met voorgeschiedenis, stand van zaken en verwachtingen, en blogde ook tijdens en […]

Arabische landen & Iran in beweging

Share

Nadia Srasra van Tunesische, Abdul Shattour van Syrische en Sam Safawi van Iranese afkomst over wat er in diverse Arabische landen en in Iran allemaal aan de hand is, hoe dat komt, en wat er nog in het verschiet zou kunnen liggen. Ook Pieter Stockmans van Amnesty (zie vorig interview) converseerde nog mee.

Zuid-Soedan: het referendum

Share

Olivia Rutazibwa, Afrika-journaliste bij MO*, beantwoordt onze vragen over het referendum dat vandaag ten einde loopt: voorgeschiedenis, pro’s en contra’s, clichés en nuances, olie, landbouwers en nomaden.

Biobrandstoffen: over de soorten, de Europese plannen en landbouw in Afrika

Share

Begin oktober hadden we het al over biodiesel, ondertussen zijn we wat verder de kennisladder opgeklommen. Tegen 2020 moet er 10% biobrandstof zitten in de Europese benzine en diesel zitten (zie EU site). Verder moeten de lidstaten ook een bepaalde doelstelling halen wat betreft het gebruik van hernieuwbare energie in het algemeen. Ze moesten tegen […]

Overstromingen in Benin

Share

Het West-Afrikaanse land Benin is getroffen door verwoestende overstromingen. De helft van het land staat momenteel onder water, en honderdduizenden levens worden bedreigd. In vele dorpen dreigt er hongersnood, en epidemieën loeren overal in het vervuild water. Leerkracht en Afrika-journalist David Van Peteghem geeft tekst en uitleg in de studio. 

AQMI – wié?

Share

Al-Qaïda au Maghreb Islamique noemen ze zich. In april ontvoerden ze nog een 78-jarig Fransman, Michel Germaneau (foto), die een 4de-pijler-schoolprojectje ging bezoeken ten noorden van In-Gall. Hij werd vorige week onthoofd. Wie, wat, waar en hoe? Baz Lecocq, gespecialiseerd in de contemporaine geschiedenis van vooral West-Afrika en verbonden aan de UG, legt uit. Veel […]

Congo 2010

Share

We hebben Thomas Van Ackere, Congo-verantwoordelijke voor 11.11.11., aan de lijn. Hij merkt toch wat beterschap en er zijn stappen in de richting van goed bestuur. Die komen er echter vooral onder impuls van internationale instellingen, eerder dan van Congolese initiatieven. De bevolking is ook ontgoocheld in de eigen politici. China investeert ondertussen massaal. De infrastructuur die […]

Bosjesmannen

Share

Naar aanleiding van een persbericht van Survival International belden we de Nederlandse Corrie Scholtheid. Zij volgt al veertig jaar het verhaal van de Bosjesmannen, en legde ons uit wat er in Botswana in het Kalahari-reservaat aan de hand is. Trucks vol militairen reden het reservaat binnen, en dat doet vrezen dat er een nieuwe golf […]