Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

Posts Tagged ‘Buurtparkings’

Meerjarenbegroting – Deel 3: Mobiliteit en Hollandse Rekenkunde (Politie)

Share

In ons derde deel over de meerjarenplanning overlopen we de discussies in verband met Mobiliteit (schepen Koen Kennis) en Veiligheid (burgemeester Bart De Wever). Mobiliteit Er zou de komende zes jaar bijna 300 miljoen € in mobiliteit geinvesteerd worden, waarvan  115 miljoen in de overkappingsprojecten van de ring. De trage start van die investeringen geeft […]

Daadkracht nieuw Antwerps bestuur: inperken bevoegdheden gemeenteraad en schrappen plannen heraanleg Lemanstraat

Share

Het nieuw college van Burgemeester en Schepenen  zette afgelopen week de toon van het nieuw mobiliteitsbeleid. Zo vroeg het College aan de Gemeenteraad afgelopen maandag om haar bevoegdheid over lokale verkeersmaatregels over te dragen; om sneller kleine, lokale aanpassingen te kunnen doorvoeren. Toon Wassenberg (SP.a) interpeleerde tijdens de Gemeenteraad afgelopen maandag over dit voorstel en legt uit waarom […]