Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

Meerjarenbegroting – Deel 3: Mobiliteit en Hollandse Rekenkunde (Politie)

Share

In ons derde deel over de meerjarenplanning overlopen we de discussies in verband met Mobiliteit (schepen Koen Kennis) en Veiligheid (burgemeester Bart De Wever).

Werf Quellinstraat (RC)

Mobiliteit
Er zou de komende zes jaar bijna 300 miljoen € in mobiliteit geinvesteerd worden, waarvan  115 miljoen in de overkappingsprojecten van de ring. De trage start van die investeringen geeft aan dat de eerste fase van de overkapping pas tegen 2030 zal afgerond zijn. Het was opvallend dat schepen Koen Kennis tijdens de zittingen het woord ‘overkapping ‘ niet in de mond nam.   Ook het STOP -principe  lijkt uit het stedelijk politiek vocabularium verdwenen.
De andere grote investering  in het kader van mobiliteit is de Noorderlijn (66 miljoen € ).

Verder ging het debat in december over  de buurtparkings, het station van Hoboken, de lage realisatiegraad  en de werken in de Quellinstraat waarvan  schepen Kennis  niet wil bekendmaken wat de stad aan de aannemer aanrekent voor de inname van een halve straatbreedte (geluidsbestand op 27min30sec).

Het lijntje van 1387 miljoen (geluidsbestand, 41min)
Het budget ‘veiligheid’ bereikt deze legislatuur 2 miljard €, bijna 20% van alle exploitatieuitgaven en meer dan de sociale uitgaven of de uitgaven voor seniorenzorg of onderwijs.  Politie is de grote slokop  van het veiligheidsbudget met  een exploitatiekost over de legislatuur van bijna 1,4 miljard . Op een verre tweede plaats staat de brandweer met een budget 0,4 miljard over zes jaar.

Bron: Facebook

De kost van 1,4 miljard € voor Politie, goed voor 14% van het volledig stedelijk exploitatiebudget, wordt in de Meerjarenbegroting van bijna duizend lijnen vermeld als één enkel regeltje zonder verdere uitleg. Het budget voor politie stijgt van 170 miljoen € in 2020 naar  249 miljoen in 2025. Enkele gemeenteraadsleden van de oppositie vroegen hoe die stijging te verklaren valt. Burgemeester De Wever antwoordt dat “het grootste deel van de toename zit in baremieke verhogingen opgelegd door de federale overheid. Dat is gewoon de loondrift.”  Hij verwijt de oppositie “Hollandse rekenkunde met kromme logica” om daarna cijfers te geven die erop wijzen dat de stijging van het politiebudget niet verklaard wordt door de evolutie van de lonen zoals hij beweerde.  Toch stopt het debat op dat punt en komt er geen inzage in de details van de grootste stedelijke budgettaire post. Zo zijn er bijvoorbeeld geen gegevens publiek gemaakt over de kost van de stedelijke SRT-militie (‘Snelle Respons Team’) die recentelijk opgezet werd.

0 Comments on “Meerjarenbegroting – Deel 3: Mobiliteit en Hollandse Rekenkunde (Politie)”

Leave a Comment