Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

Posts Tagged ‘fijn stof’

Gemeenteraadsdebat Cruiseschepen: feiten, larie en framing

Share

Op de laatste gemeenteraad voor het zomerreces beantwoordde het stadbestuur de kritiek die er kwam op de voorkeursbehandeling van, en de miljoenensubsidies voor, de cruiseschepen. Een deel van de kritiek werd weerlegd maar de fundamentele vragen blijven onbeantwoord. We overlopen de repliek van het stadsbestuur. De keuze van het stadsbestuur voor de cruisesector veroorzaakt deining: […]

Weinig verdere actie te verwachten tegen fijn stof

Share

Vlaanderen haalt de fijn stof normen niet en België krijgt daarvoor onder zijn voeten van Europa. Die wil België geen verder uitstel geven voor het halen van de normen. “Geen probleem”, lijkt minister Hilde Crevits te zeggen: “De anderen krijgen ook geen uitstel en we voldoen aan de jaarnorm. Het is een kwestie van ons fijn […]

VITO studie Oosterweel

Share

Met Stijn Janssen van VITO nemen we de studie door die VITO deed in opdracht van BAM over de impact van de BAM-Oosterweelverbinding op de luchtkwaliteit in Antwerpen. (De Vlaamse regering “vergat” BAM opdracht te geven VITO ook het alternatief van Straten Generaal te laten onderzoeken.) We hebben het over de methodiek, de evolutie van […]

100km max op autostrades?

Share

We laten het woord aan  Moniek Denhaen van Touring en  Jan Turf van  Bond Beter Leefmilieu over de studie die BBL bestelde bij de KU Leuven over de impakt van het beperken van de maximum snelheid tot 100km/u op autostrades.  Volgens de studie (kopie HIER) zou dit leiden tot significante tot spektakulaire reducties van de uitstoot van giftige […]

Fijn stof update

Share

We praten met Mie Van den Kerchove, woordvoerster van de Vlaamse Milieu Maatschappij . De VMM meet de luchtkwaliteit en geeft onderzoeksopdrachten en beleidsadvies. We hebben het over PM 2.5 stof  meetpunten , normoverschrijdingen, de impakt op de levensverwachting en KUL studie over het beperken van de maximumsnelheid op autostrades to 100km/u. 

Dr. Goethals over fijn stof en lawaai

Share

Op 3 november kwamen 500 mensen luisteren naar het eerste publiek debat over het Oosterweelprojekt, tussen BAM enerzijds en Straten Generaal en Ademloos anderzijds. Herbeluister de uiteenzetting van cardioloog Marc Goethals over de gevolgen van geluidsoverlast en fijn stof.

Dossier Fijn Stof

Share

Gedurende een aantal weken behandelt de redactie de fijn-stof problematiek. Op 22 december  overliepen we de (alarmerende) fijn stof metingen. Later spraken we met professor Nic Van Larebeke, canceroloog verbonden aan de Gentse Universiteit. Hij leidde onderzoek naar het verband tussen fijn stof en kanker. Verder overliepen we met Mie Van den Kerchove van de VMM de fijn […]

Niet zo fijn, dat fijn stof

Share

Wetenschappers schatten dat het jaarlijks aantal voortijdige overlijdens ten gevolge van fijn stof in ons land op 13.000 ligt. Allerminst geruststellend. De oorzaken van het fijn stof zijn te vinden in het wegvervoer, verwarming en industrie. De maatregel om gedurende enkele dagen wat trager te rijden op onze autosnelwegen zal niet het grote verschil maken […]