Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

Middenvijver: Groen vraagt nieuw Locatieonderzoek voor Laundry Day

Share

De Vlaamse overheid verleende in juni 2013 een concessie aan Laundry Day- organisator Dockingstation om festivals te organiseren op de Middenvijver op de Antwerpse Linkeroever.

“Maar de concessie is pas verleend nádat er gesprekken waren geweest tussen de stad en Docking over een locatie voor Laundry Day. Die waren al aan de gang sedert 2011, dus tijdens het vorig stadsbestuur dat geleid werd door sp.a” aldus Meyrem Almaci  van de Groen-oppositie.
“Bovendien  is het locatieonderzoek volledig gevoerd op basis van de eisen die de firma stelde en heeft dat stadsbestuur zelf nagelaten om eigen criteria toe te voegen die niet alleen Docking Station maar ook het algemeen belang dienden. De concessie werd trouwens op advies van het nieuw stadsbestuur verleend vóórdat het locatieonderzoek-op-maat  was afgerond.”
Groen vraagt dus een nieuw locatieonderzoek.

Maar er is meer…


Op de gemeenteraad van afgelopen maandag bleek ook dat het niet duidelijk is of het zal blijven bij Laundry Day en één ander festival.
Meyrem Almaci: “Minister Crevits (CD&V) antwoordde op een vraag van de Antwerpse CD&V fractieleidster Caroline Bastiaens dat Docking Station ook anderen daar evenementen kan laten organiseren. Als het stadsbestuur zegt dat het bij 2 evenementen blijft, dan is dat dus klinkklare onzin. Tenzij het stadsbestuur duidelijk zegt dat er jaarlijks niet meer dan 2 festivals mogen gehouden worden op de Middenvijver heeft Docking Station in principe  het recht om er meer te organiseren. Maar eerst zullen toelatingen en adviesen (van het agentschap voor Bos en Natuur, Vlarem enz…) nog moeten binnenkomen en dat zal ook bepalen of en hoe de Middenvijver een festivalwijde wordt.”
“Wat stuitend is, is dat men al positief adviseert nog vóórdat alle adviesen gekend zijn. Er is nog geen RUP-verandering en ook nog geen  geluidstoets of mobiliteitstudie gebeurd.  De stad communiceert nu alsof het hier over een voldongen feit zou gaan, maar zolang de adviesen er niet zijn kan men men onmogelijk de zaak laten doorgaan.”

Het argument van schepen Rob Van de Velde dat de Middenvijver eigenlijk als woongebied in de plannen staat en dat men een festivalterrein er eigenlijk nog goed vanaf komt veegt Groen van de tafel: “Het stond al langer ingepland om van de Midenvijver recreatiegebied te maken. Dat is nu door Van de Velde toegezegd, maar dan nog moet hij zich houden aan de wettelijke vereisten. Het cynisch dat je enerzijds het BAM/Oosterweeldtraject helpt uit te voeren dat grote implicaties heeft voor Linkeroever  en dan ook nog eens het open gebied in die zone hypothekeert. ”

Volgens Groen moet ook voor een eventueel advies tégen het gebruik van de Middenvijver als festivalterrein gewacht worden op het resultaat van de studies. Daarom verwierp Groen in de districtsraad een voorstel van sp.a en PVDA  om tegen het verlenen van vergunningen voor festivals op de Middenvijver te adviseren.
Almaci: “Peter Mertens (die kritisch was voor Groen tijdens de gemeenteraad omdat die de motie had verworpen, nvdr) vergeet dat een advies van een distrcit aan het stadsbestuur moet onderbouwd zijn.”
Het feit dat Groen in het District Antwerpen (samen met N-VA, CD&V en Open-VLD) in de meerderheid zit verklaart die houding echter ook voor een deel: Als het over het Oosterweeldossier gaat laat Groen die behoedzaamheid achterwege en werden  wél al duidelijke standpunten ingenomen tegen de BAM/Oosterweel plannen van de Vlaamse regering, nog vóórdat de uitslagen van MER-studie en kosten-baten analyse afgerond waren.

Toch valt het te betwijfelen of het uiteindelijk verdict van Groen over de plannen met de Middenvijver positief kan zijn.
Almaci: “Ik denk dat er terechte vragen gesteld worden bij festivals van die omvang, zeker zolang er geen garantie is dat het daarblij zal blijven. Op basis van wat er nu op tafel ligt is de stad te snel geweest met een positief advies. De ecologische waarde van het gebied is ontzettend belangrijk.”

Op zaterdag  8 Februari organiseert de stad een ‘particpatiemoment’ met tentoonstelling en gesprekstafels van 14 tot 18uur  en een toespraak door Rob Van de Velde om 15uur. Adres: Theater aan de Stroom, Blancefloerlaan 181

Link: District Antwerpen: sp.a-PVDA-motie tot advies,

0 Comments on “Middenvijver: Groen vraagt nieuw Locatieonderzoek voor Laundry Day”

Leave a Comment