Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

het Ringlandcolloqium: info en hete patatten

Share

Afgelopen dinsdag hield Ringland een colloquim waar de resultaten van de drie ringlandstudies nog eens gepresenteerd werden door de respectievelijke studiebureau’s. Het gaat over de overkapping van de ring maar ook over nog  veel meer:  het scheiden van lokaal en doorgaand verkeer , het overbodig maken van de ondertunneling van de R11 en het creëren van een 10de disctrict van 400 hectare voor 75% bestaande uit groene ruimte met plaats voor bijna 40.000 Antwerpenaars.

Voor wie nog niet op de hoogte is en ook geen tijd of goesting heeft om de ringlandkrant of –site  te doorploegen vatten wij de belangrijkste aspecten samen.

Het colloqium toonde nog eens aan hoe belangrijk dit project voor Antwerpen is en wilde verder vooral bewijzen  dat het ook technisch en financieel realitisch is.  Toch werden er enkele hete patatten ontweken. Maar beter spreken we misschien over nog openstaande uitdagingen voor Vlaanderen, want het is de Vlaamse regering die moet aantonen dat haar Oosterweelproject op het BAM tracé de ringlandoverkapping niet onmogelijk maakt.Patat 1: derde scheldetunnel?

De mobiliteitstudie van Ringland mag dan wel concluderen dat de ring na de uitvoering van  Ringland meer dan voldoende capaciteit heeft om het toekomstig verkeer op de ring zelf  te verwerken, of er ook genoeg capaciteit zal zijn om het verkeer  van de ene naar de andere kant van de Schelde brengen  zonder een nieuwe scheldetunnel blijft  een vraag die niet onderzocht werd. Ringland bekijkt de ring namelijk zonder derde scheldekruising.

Dit is een probleem maar ook niet echt de schuld van Ringland want een antwoord op die vraag moet gegeven worden door de zaak na te laten rekenen met het Verkeersmodel van het Vlaams Verkeerscentrum. Peter Vermeulen van Ringland roept de Vlaamse regering op om Ringland zonder derde grote scheldetunnel door te rekenen in het verkeersmodel.

In haar krant (p17)  geeft Ringland aan dat ze denkt dat een derde grote scheldetunnel niet nodig is maar in het verleden heeft de Vlaamse  deelregering al verschillende keren duidelijk gesteld, op basis van berekeningen met het model, dat een derde kruising  volgens haar  wél nodig is, zelfs als de Liefkenshoektunnel tolvrij zou gemaakt worden.

De Vlaamse regering heeft tot nu toe geweigerd om  Ringland op enig welke manier te onderzoeken of te steunen. Ook het Antwerps stadsbestuur weigerde de Ringlandstudies mee te financieren (“als we daarmee beginnen moeten we aan gelijk wie geld gaan geven”). Wel wordt in het kader van de MER studie voor de R11bis Ringland onderzocht als alternatief scenario. Wettelijk is de overheid daartoe echter verplicht. Met andere woorden: dat Ringland in het kader van R11bis onderzocht wordt is dus geen geste van de regering naar Ringland toe zoals ze soms laat uitschijnen.

 

Patat 2: maken de Vlaamse Oosterweelplannen Ringland onmogelijk?

Om niet op één hoop gerakeld te worden met Ademloos en stRaten generaal  gaat Ringland de vraag over de nieuwe scheldetunnel ook uit de weg door te stellen dat  “we de prioriteit moeten omkeren en eerst  het Ringland concept bestuderen”.  De werkelijkheid is dat de Vlaamse regering  dat vooral probeert niet te doen.

Bij monde van BAM bestuurder Koen Kennis  liet de regering in de Antwerpse gemeenteraad duidelijk merken dat niet Ringland maar het BAM tracé de prioriteit is.  

(BAM is opgezet door  en eigendom van de Vlaamse overheid.  Koen Kennis is verder ook voormalig kabinetchef van deelpremier  Geert Bourgeois en momenteel schepen in Antwerpen.)
Er zal niet gekeken worden of het omstreden Oosterweelproject compatibel is met Ringland maar of Ringland wel compatibel is met het BAM tracé, aldus Kennis. Terzijde doet hij nog eens minnetjes over de ARUP-SUM haalbaarheidsstudie van 2009 waarvan het rapport van duizend bladzijden concludeerde dat de plannen van BAM de toekomst van Antwerpen hypothekeerden.
Het ziet er dus niet naar uit dat de BAM bestuurder en schepen zich door welke studie dan ook zal laten overtuigen om zijn heilige graal te laten vallen.

Via het aanstellen van een ‘Intendant’ stelt de regering formeel echter dat ze de zaak wél ernstig wil bekijken. Maar Ringland zelf lijkt niet te weten wat nu gaat gebeuren en wat gaat onderzocht worden. Daarmee geeft de regering  aan  met haar ‘Intendant’-strategie het Ringlandproject te willen neutraliseren  met een ‘werkgroep’-taktiek.  Daarbij wordt politieke druk afgelaten door een project te parkeren in een werkgroep om het later een stille dood te laten sterven als het momentum er is. Iets gelijkaardigs gebeurde eerder al na de volksraadpleging van oktober 2009 die het BAM tracé verwierp, waarna de Vlaamse regering een aantal nep ‘DAM’  werkgroepen  oprichtte terwijl het triumviraat Peeters/Janssens/De Wever ondertussen een politieke uitweg aan het zoeken was. Het resultaat 5 maanden later was een Lange Wapper in tunnelvorm op hetzelfde verworpen BAM tracé.

Het antwoord op de vraag of de Vlaamse Oosterweelplannen compatibel zijn met Ringland is dus cruciaal. De actiegroepen zeggen dat Ringland en Oosterweel onmogelijk samen te realiseren zijn, de Vlaamse regering zegt van wel maar laat de zaak dus alsnog niet onderzoeken.
In de wandelgangen van het colloqium hoorden we verschillende geluiden. Iemand zei ons dat het misschien toch technisch mogelijk zou zijn om een dak op de Hollandse knoop en omgeven te zetten maar … “Zelfs als dat lukt dan kan dit niet zonder dat doorgaand en stedelijk verkeer met elkaar vermengd worden. De constructie in die sectie van de ring in de plannen van de Vlaamse regering is door  het gebrek aan ruimte van een ongeziene complexiteit die aan haar limiet zit. Scheiden van de verkeerstromen lukt nooit.”
En is nu juist het gescheiden houden van de verkeerstromen een cruciaal element van het Ringland project. Net zoals het dat ook ooit was in de oorspronkelijke oosterweelplannen.

Onze bestuurders lijken dus niet veel haast te hebben om te onderzoeken of hun project wel toelaat om definitief komaf te maken aan de gigantische miskleun  die 50 jaar geleden gemaakt werd door een open snelweg aan te leggen door Antwerpen.

0 Comments on “het Ringlandcolloqium: info en hete patatten”

Leave a Comment