Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

Vlinks: “We zijn politieke wezen”

Share

De Vlaamse onderbuik bevat niet enkel rechtsdraaiende ingewanden: enkele maanden geleden kwam Vlinks ter linkerzijde uit de kast, een groep progressieve flaminganten die vond dat het tijd was om de krachten te bundelen.

We hebben Tom Garcia van Vlinks in de studio voor een uitgebreid gesprek. Van waar Vlinks komt, wie ze zijn, hun gedacht over onder andere defensie, staatshervormingen, TTIP en Europa.

Maar ook een verzoek aan ‘ander’ links…

“We vragen aan links om zich open te stellen. Waarom sluit je bij voorbaat al bepaalde mogelijkheden uit?”

en een mening over Vrechts…

“N-VA verdedigt de belangen van de Vlaamse ondernemers en het Vlaams grootkapitaal, niet van de Vlamingen.”

 


Geluidsbestanden op het einde van het artikel

Deel 1:

RC: Jullie zijn geen politieke partij, maar wat dan wel?
Tom Garcia (Vlinks): “We zijn een aantal mensen die dezelfde ideeën erop na hielden en elkaar zijn tegengekomen via de sociale media. Sommigen kenden elkaar al. Ikzelf had echter niets te maken met de Vlaamse beweging en was eerder een linkse jongen. Ik had in mijn achterhoofd wel een Vlaamse reflex maar die werd, links zijnde, weggedrukt omdat ik destijds – dat was in de Jaren ’80 – de Vlaamse gedachte heel fout vond wanwege bijvoorbeeld het collaboratieverleden. Anderzijds vond ik het wel jammer dat ik de gemeenschap waarin ik woonde moest ontkennen door dat zwart deken, iets dat nog versterkt werd door de opkomst van bepaalde politieke partijen en organisaties als het VMO.
Ik liep mee in de rakettenbetogingen, betogingen tegen het Armerikaans imperialisme maar was nooit lid van een beweging of partij. Het was voor mij een openbaring om zoveel jaren later op de sociale media mensen tegen te komen die dezelfde (linkse) ideeën hebben maar die door de Vlaamse Beweging, door de sterkte van de rechtse kan, in een hoek gedrumd worden en weggezet worden als naïevelingen, idealisten en dromers. “

“Ik heb dan eerst uitgetest of ik niet in het ootje genomen werd. Waren ze wel links genoeg? Dat bleek zo te zijn. Mensen als bijvoorbeeld Erik D’hamers en Mark Van Mullem, die alle twee in de Vlaamse Volksbeweging aktief zijn, wilden vanuit de Vlaamse Beweging zelf de linkse, meer sociale, kant sterker naar voor brengen. “

RC: Ja, wie zijn die andere linkse mensen en bewegingen eigenlijk? Op het internet vonden we bijvoorbeeld ook de Vlaams-Socialistische Beweging terug en we hebben ooit nog iemand van Meervoud  in de studio gehad…
Tom Garcia (Vlinks): “Er is inderdaad een linkse Vlaamse underground. De v-sb zijn die-hard Marxisten die nog sterk houden aan het idee van de klassenstrijd. Dat is een kleine groep en , ik moet mijn woorden hier wikken, in mijn ogen een heel romantische beweging wat hen tot een gemakkelijk slachtoffer maakt van de sterkere rechtse kant binnen de Vlaamse beweging.
Een aantal mensen van de v-sb draagt ons een warm hart toe maar je voelt anderzijds wel wat achterdocht en twijfel of Vlinks wel links genoeg is. ‘Links’ dan op de Marxistische manier waarop zij dat invullen.”

“Meervoud is een groepering die vooral bekend staat voor het maandelijks tijdschrift dat ze uitgeven en is de erfgenaam van de linkse vleugel van de Vlaamse beweging die in de jaren 60 en 70 heel sterk stond. Het ging dan bijvoorbeeld over Antoon Roosens  en anderen die uit communistische hoek kwamen. Je moet dat ook in zijn tijd zien, we hadden toen bijvoorbeeld de vervlaamsing van de Leuvense universiteit. Er was toen nog een sterk gevoel dat Vlaanderen onder het juk van de Belgische structuren werd kleingehouden, een andere context dan nu.

“De Volksunie was de eerste partij die, nog voor Agalev, groene thema’s op de agenda zette.”

RC: Behoorde Nelly Maes  ook tot die groep?
Tom Garcia (Vlinks): “Ik vermoed dat Nelly Maes ook wel contact zal gehad hebben met Meervoud en andere linkse stromingen, maar zij was iemand die niet in de kleine zaaltjes wilde blijven hangen. Zij was, en is nog altijd, een politiek beest en zij zag in de Volksunie een manier om de Vlaamse sociale stem volume te geven en was dus daar actief. “

“Vergeet niet dat de Volksunie een heel sociale partij was, ondanks het zwart etiket. Het was bijvoorbeeld de eerste partij die, nog voor Agalev, groene thema’s op de agenda zette. Achteraf is de macht van de rechterkant heel groot geworden binnen de Volksunie, met het uiteenvallen van de partij tot gevolg.”

RC: De aanleiding van het gesprek is de publicatie van het Handvest van Vlinks een aantal maanden geleden. Eén van de punten in het Handvest is ‘Nieuwkomers en Asielzoekers’. Wat zeggen jullie daarover?
Tom Garcia: “Er zit één rode draad in al onze punten en dat zijn De Mensen. Vandaar bijvoorbeeld punten als de Participatieve Democratie en Gemeenschapsvorming. Ook wat Nieuwkomers en Vluchtelingen betreft moeten we de mensen centraal stellen. Er is veel te doen rond de vluchtelingen en discussie of we ze moeten opvangen. Voor ons is dat een uitgemaakte zaak: Natuurlijk moeten we mensen in nood opvangen en we moeten ze zo snel mogelijk in onze gemeenschap proberen te integreren. Dat ze niet willen of kunnen geïntegreerd worden is onzin. Het zijn ook maar mensen en het merendeel staat heel open en wil graag leren hoe ze binnen onze maatschappij moet functioneren. Dus laat ons daar werk van maken.”

RC: Wat je zegt klinkt van toon anders dan wat we van bijvoorbeeld (bevoegd staatssecretaris) Theo Francken horen. Zouden jullie de zaak inhoudelijk anders aanpakken?
Tom Garcia: “Wij zitten er niet zo dicht op als Francken dus het is moeilijk om het te beoordelen. Maar we willen niet al te negatief zijn. Het is geen gemakkelijke job, je moet het maar doen. Het is niet zo dat hij en harteloos beleid voert en iedereen terugstuurt. Wij zouden focussen op wat gemeentelijk kan gedaan worden, op steun voor vrijwilligers en minder op negatieve berichtgeving dat ze met veel teveel zijn en ons gaan overrompelen.“

RC: In zijn nieuwjaarsconference wijst Michael van Peel op de burgerinitiatieven in verband met bijvoorbeeld de vluchtelingen en het feit dat de overheid, onder Francken dus, anderzijds achterwege blijft en duidelijk tekort schiet. Is dat omdat Vlaanderen teveel zelf doet?
Tom Garcia: “Dat denk ik niet. Francken heeft Nationale (‘Federale’) bevoegdheid, geen Vlaamse, dus dat is het niet. Waar wel tekort in geschoten wordt is dat de burgerinitiatieven onvoldoende gesteund worden, minder in de manier waarop de vluchtelingen opgevangen worden of in de soms domme Twitterberichten die hij de wereld instuurt.”

“Waar Francken in tekort schiet is het gebrek aan steun voor de burgerinitiatieven, minder in de manier waarop de vluchtelingen opgevangen worden of in de soms domme Twitterberichten die hij de wereld instuurt.”

RC: Een ander punt uit het Handvest is ‘Eerst de mensen, dan het geld’. Dat klinkt bijna als een slogan van de PVDA. Maar daaronder staat er dan ‘de absolute prioriteiten zijn de creatie van werkgelegenheid en het welzijn van alle betrokkenen’ wat dan eerder liberaal klinkt. Je kunt met dat hoofdstuk dus alle kanten uit.
Tom Garcia: “Dat is wel eigen aan een handvest dat het resultaat is van discussies en gesprekken. Het is niet omdat we allemaal sociaal- en Vlaamsvoelend zijn dat we allemaal exact hetzelfde denken.
De invulling van ‘eerst de mensen, dan het geld’ op de manier dat PVDA het doet is romantisch maar met het te roepen gaat het niet gebeuren. We moeten niet staan roepen en verwachten dat onze verkozen leiders dat zullen doen in onze plaats. We willen dat een economisch beleid met veel meer inspraak van  de mensen zelf gevoerd wordt . De regering goochelt met begrippen als concurrentiepositie en overheidsbeslag maar dat is toch een beetje boekhouderspraat. Dat moet ook wel opgelost worden maar ondertussen komen er geen jobs bij en hebben KMO’s problemen en vinden ze bijvoorbeeld geen mensen. Daar moet toch iets aan gedaan worden? Dat bedoelen we met ‘zoveel mogelijk mensen aan het werk krijgen’. De multinationals daarentegen krijgen wel hun zaakjes geregeld.”

 

Deel 2:

RC: We hadden Vlinks aangekondigd als ‘Vlaams nationalisten’, maar klopt dat wel? Wat is het standpunt in verband met de toekomst van België en Vlaanderen?
Tom Garcia: “We profileren ons als Vlaams omdat we nu eenmaal in Vlaanderen leven. De Vlaamse onafhankelijkheid of het confederalisme zijn slechts vormen en geen doel op zich. Er zijn al zes staatshervormingen geweest dus aan de vorm wordt wel gewerkt. Onze vraag is vooral hoe het ingevuld wordt, dat is veel belangrijker.”

“Als het in een onafhankelijk Vlaanderen moet gaan zoals nu met onze ‘centrum’ rechtse regering, die wil besparen in de sociale zekerheid dan zeggen wij ‘neen bedankt’.  Zo’n Vlaanderen willen we niet.”

“Als je aan Vlinks zegt ‘Vlaanderen morgen onafhankelijk’ dan willen we wel eerst weten hoe het eruit gaat zien. Als het moet gaan zoals nu met onze ‘centrum’ rechtse regering, waarvan we (deze week week opnieuw) zien dat ze wil besparen in de sociale zekerheid dan zeggen wij ‘neen bedankt’. Zo’n Vlaanderen willen we niet. Als je Vlaanderen onafhankelijk wilt dan willen wij eerst weten hoe het ingevuld gaat worden. En daaraan willen we onze bijdrage leveren. ”

RC: Wel, u mag het nu eens invullen. Uitgaande van de huidige toestand, welke ‘Vlaamse ‘ stappen zouden jullie zetten moesten jullie het voor het zeggen hebben?
Tom Garcia: ”Wat in ons handvest staat:  dat er veel meer beleid zou gevoerd worden vanaf de basis. Veel meer met referenda bijvoorbeeld. Dat de mensen meer bij het beleid betrokken worden, niet enkel bij de vijfjaarlijkse stembusgang. “

RC: ok, maar dit is toch niet iets ‘Vlaams’
Tom Garcia: “We willen een gemeenschap opbouwen. “

RC: Dat zeggen de rechterzijde ook. Maar zij hebben een aantal concrete punten die ze nu aan het uitvoeren zijn, ook via ‘Vlaamse’ maatregels, namelijk de bevoegdheden die ze gekregen hebben.
Dus wat zouden jullie bijvoorbeeld verder naar Vlaams niveau trekken omdat het goed is voor Vlaanderen vanuit een links standpunt?

Tom Garcia: “De sociale zekerheid is één van de pijnpunten. Er wordt gezegd dat die ook gesplits zou moeten worden. Het traditioneel links discours tegen die splitsing is dat de behoeften hetzelfde zijn aan beide kant van de taalgrens. Maar er is ook geen sociale zekerheid op wereldvlak, laat staan op Europees vlak. Waarom zou dat automatisch betekenen dat de mensen dan slechter af zijn?
Wat wij willen weten is, stel dat de splitsing er komt, hoe die Vlaamse sociale zekerheid er dan wel gaat  uitzien? En dan horen we ter rechterzijde dat het toch met veel minder moet kunnen en dan moet het voor ons niet. Dat moet eerst goed geregeld worden.”

RC: België is al zo klein. Heeft het zin om het nog te gaan opdelen?
Tom Garcia: “Dat is relatief. Een onafhankelijk Vlaanderen zou 6,5 miljoen inwoners hebben (7,6 miljoen met Brussel erbij, nvdr). Dat is vergelijkbaar met Ierland, Denemarken en Zweden. De vraag is vooral hoe je dat organiseert. “

RC: Vlinks is dus niet noodzakelijk tegen een opsplitsing. Maar denken jullie dat de zaak meer efficient kan uitgevoerd worden door het op te splitsen?
Tom Garcia: “Waarschijnlijk wel, omdat het kleiner en behapbaarder wordt. Na al de staatshervormingen zitten we inderdaad in een kluwen waar een kat haar jongen niet meer vindt. Je kunt zeggen dat dat de schuld is van de nationalisten. Waarschijnlijk wel. Maar het probleem is dat we geprobeerd hebben om iedereen gelukkig te maken. Dan krijg je een overdracht van stukjes bevoegdheden, of stukken geld. Op een gegeven moment zal moet gekozen worden (om helemaal door te gaan of niet). We kunnen ook helemaal terug als daar een goed programma voor samengesteld wordt, maar die kans is heel klein.“

RC: Wat denken jullie van de Federale Kieskring? Dat ligt moeilijk bij Vlaams nationalisten.
Tom Garcia: “We zijn daar al geweest en je moet de evolutie nemen zoals ze is.”

RC: De Federale Kieskring zou de mogelijkheid creëren om langs Vlaamse en Waalse kant de afkeuring (of goedkeuring) te tonen voor respectievelijk Di Rupo of De Wever.
Noot van de redactie: Een federale kieskring betekent dat er één lijst is voor gans het land. Dat heeft nooit bestaan. Wel waren de partijen destijds nationaal, maar de lijsten waren dat niet. De vrees dat de uitslag wel eens anders zou kunnen uitdraaien dan gehoopt verklaart de weerstand voor een deel.
Tom Garcia: “We moeten niet flauw doen. We zijn Vlaams gezind en vinden dat er iets is dat het noorden en het zuiden van elkaar doet verschillen, en niet alleen de taal. Er is een andere cultuur en manier van denken. En soms wringt en botst dat en dat gebeurt constant in België. “

“Ik heb wel het gevoel dat we als Vlamingen wel al ontvoogd zijn. Het is toch niet meer zo dat we onze mond moeten houden.”

Ik heb wel het gevoel dat we als Vlamingen wel al ontvoogd zijn. Het is toch niet meer zo dat we onze mond moeten houden. Het ging over het feit dat we onder het juk zaten van de Belgische staat die geleid wordt door de franstalige elite. Dat zal destijds wel zo geweest zijn maar intussen zijn de zaken veranderd.”

RC: Daarmee zitten jullie tussen hamer en aambeeld. Enerzijds de rechtse Vlaams nationalisten die jullie met de vinger wijzen omdat je zegt dat de Ontvoogding niet meer relevant is. Voor hen zijn jullie slechte Vlamingen. Anderzijds is er links voor wie jullie valse socialisten zijn.
Tom Garcia: “Dat klopt. Zo zijn de gesprekken ook bij Vlinks begonnen. We zijn politieke wezen die ergens tussen hangen.”
“Om terug te komen op een verdere splitsing: We zien dat we telkens vastgeraken, dat er telkens wat wringt. En dat wordt dat opgelost met wat staatshervormingkjes die iedereen gelukkig moeten maken, maar waardoor het nog ingewikkelder wordt. Dan hebben we de neiging om te zeggen ‘zouden we niet beter onze eigen weg gaan’. En waarom zou dat slechter zijn? Het zal alleen maar slechter zijn als we het toelaten dat het slechter wordt. En dan komen we op het punt dat als we het Vlaams onafhankelijkheidsstreven overlaten aan rechts, zoals nu het geval is, het inderdaad niet zo leuk zijn in het nieuw Vlaanderen. “

RC: Is het dan volgens jullie een onstuitbare stroom van de geschiedenis en jullie zijn nodig om te verzekeren dat het de goede richting uitgaat?
Tom Garcia: “Of het onstuitbaar is weet ik niet, maar er is een evolutie. Europa is ook geëvolueerd. In de 19de eeuw is het staatsnationalisme onstaan. Maar de zaken evolueren. Ik vind het eigenaardig van klassiek links dat ze blijft vasthouden aan de huidige grenzen terwijl ze terzelfdertijd zeggen dat er geen grenzen zijn. Je moet gewoon de beste manier zoeken om de zaak te organiseren.”

RC: Nog even over de zesde staatshervorming. Daar was veel kritiek op vanuit de N-VA alhoewel die grotendeels mee onderhandeld was door Bart De Wever zelf. N-VA is nu tegen omdat ze niet meer meededen toen het eindakkoord bereikt werd. In alle geval is het het resultaat van een compromis met de andere kant. Is het het best bereikbaar compromis of is het gewoon slecht?
Tom Garcia: “Het was het best bereikbar compromis. “

RC: Het is niet zo dat voor jullie Vlaanderen de verliezer was van de zesde staatshervorming. Dat was wel de boodschap.
Tom Garcia: “Pfff… Als je een compromis moet sluiten weet je op voorhand dat je niet alles zal krijgen. Als voorbeeld wordt gegeven dat we de bevoegdheden krijgen maar niet de middelen. Je moet toch niet rechts of links zijn om te begrijpen dat dat moeilijk ligt.”

RC: Ik zou denken dat vanuit een linkse reflex niet noodzakelijk een slechte zaak is want wat niet doorgestort wordt blijft Federaal en dat is vooral de sociale zekerheid.
Tom Garcia: “Maar is dat dan goed? Je krijgt bevoegdheden maar geen geld.”

RC: Misschien toch wel als het is om de sociale zekerheid te beschermen.
Tom Garcia: “Omdat de sociale zekerheid een heilige koe is die voor de linker zijde niet mag gesplitst worden.”

RC: Dat was het punt niet. Het punt was dat als het geld wel mee doorgeschoven wordt (voor de nieuwe –niet noodzakelijk sociale- bevoegdheden), dat er dan minder geld overblijft voor de sociale zekerheid. Er moet sowieso bespaard worden. Dat is de reden waarom niet het volledig bedrag naar de regio’s overgedragen werd (op die manier is het niet alleen het nationaal nieveau dat opdraait voor de besparingen, nvdr). Daardoor blijft er meer over in de federale pot en dat is vooral de sociale zekerheid.
Tom Garcia: “Maar de gewone mens die dan bij de Vlaamse instantie gaat voor een dienst krijgt dat te horen dat ze de middelen niet hebben en dat ze elders moeten zijn.“

RC: Maar nu hebt u het over bevoegdheden die maar half gesplitst zijn
Tom Garcia: “Als je niet alle middelen meegeeft zjn ze niet allemaal gesplitst.”

 

RC: Als ik het huis verlaat wordt het leven eenvoudiger omdat ikzelf verantwoordelijke ben voor wat ik ga doen. Maar met het streven naar onafhankelijkheid verloopt het anders. De snelstgroeiende sector in dit land is die van het aantal politici. Is dit geen gevolg van het onafhankelijkheidsstreven en waren we niet beter samengebleven?
Tom Garcia: “Misschien wel, maar dit is een gevolg van wat we al zeiden. De gewesten krijgen meer bevoegdheden, maar niet teveel want het land mag niet uiteenvallen. De vergelijking met alleen wonen gaat niet op. Het is alsof je alleen zou gaan wonen maar de meubels laat staan en je loon niet volledig krijgt. Je voelt ook wel aan dat dat niet werkt. “

 

Deel 3:

RC: Wat is jullie visie op een aantal specifieke punten? Europa bijvoorbeeld. Vlinks vindt dat de beslissingsmacht naar het lokaal niveau getrokken moet worden. In het verleden was Volksunie, en ook N-VA, bij de regionalistische/ groene fractie die eerder pro-Europees (en progresief) zijn. In 2014 stapte N-VA over naar de Euro-skeptische ECR fractie. Wat is jullie houding in verband met Europa?
Noot vd redactie: N-VA wachtte tot na de verkiezingen van 2014 om haar overstap naar de (anti-) Europese conservatieven aan te kondigen. In deze ECR-fractie zijn de de belangrijkste partners de Britse unionistische en royalistische Conservatieven en de Poolse ‘Recht en Rechtvaardigheid’ partij. Die laatste laat zich momenteel kennen door haar wetswijzigingen waarmee ze de media wil onder controle krijgen.
Tom Garcia: “Wij houden de lijn aan van de Volksunie, namelijk ‘België verdampt en Vlaanderen wordt een autonome regio binnen Europa’. Dus een Europa van regio’s. Maar binnen Europa wordt er vastgehouden aan de natiestaten en er worden tussenniveau’s bijgeschoven waardoor de gewone mens het gevoel krijgt dat alles boven zijn hoofd beslist wordt. De opkomst van de eerder linkse nationalistische of regionalistisch bewegingen is het gevolg van het feit dat de gewone man het gevoel krijgt niets meer te betekenen.“

RC: Was het standpunt destijds niet dat er een evenwicht moet gevonden worden? Op gebied van bijvoorbeeld klimaat- en sociaal beleid is er toch vanuit een linkse kant veel te zeggen om dat naar een hoger niveau te trekken en uit de handen van natiestaten en (regio’s zoals) Vlaanderen.
Tom Garcia: “Neen, niet om het uit hun handen te trekken. Het milieu overstijgt inderdaad alles en iedereen maar…”

RC: Dus Europa moet volgens Vlinks geen sociale regels opleggen?
Tom Garcia: “Er moeten regels opgelegd worden als die van onderuit gegroeid zijn. Nu worden er maar regels besproken op één of andere milieutop en opgelegd zonder te bespreken of het wel of niet kan. Het enige waar ze op die toppen mee bezig zijn is de vraag of ze er economisch het best uitkomen als land. Gans die vaudeville met de handel in hete lucht bijvoorbeeld…”

RC: Dat komt juist doordat dat ‘van onderuit’ gestuurd wordt, namelijk door de verschillende lobbies.
Tom Garcia: “Die lobbies dat is niet van onderuit.”

RC: Je kunt toch niet verwachten dat iedere Vlaming daar mee gaat onderhandelen. Hoe moet dat dan konkreet?
Tom Garcia: “Je moet eerst je regio opbouwen en daarna mensen kiezen om je te vertegenwoordigen. Nu worden er mensen verkozen maar geef je een blanco check om dingen te beslissen. De zaken worden nooit besproken. Uitzonderingen en initiatieven zoals hier in Antwerpen zoals de overkapping van de ring tonen aan dat er wel zaken leven bij de mensen. “

RC: Betekent dat dan dat het standpunt op een klimaattop het resultaat zou moeten zijn van een referendum?
Tom Garcia: “Bijvoorbeeld. Alleszins met veel meer inspraak. En ook met veel meer druk in de zin dat een verkozene die een mandaat krijgt ook moet uitvoeren wat afgesproken is. De N-VA is verkozen met een communautair luik en op de verkiezingsavond zelf zegt Bart De Wever dan ‘voor mij is alles mogelijk’ en de week daarna wordt het communautaire in de frigo gestoken. Die mens doet wat hij wil, hij zal er zijn redenen voor gehad hebben. Maar tegenover de kiezers is dat toch niet eerlijk?”

RC: Je zegt dat de keuzes meer van onderuit moeten komen, maar is dat altijd zo? Door de zeespiegelstijging (tengevolge van de klimaatopwarming) zal Vlaanderen ooit onderlopen. Maar als je de mensen nu de keuze geeft om benzine/diesel meer te belasten en wegtol in te voeren zal iedereen ‘neen’ zeggen. Dus met de referenda krijg je die groene visie van Vlinks niet gerealiseerd.
Tom Garcia: “Een referendum gaat niet alleen over het uitbrengen van een stem. Het is een moment om over de zaken te praten en ook een punt te maken. Je moet bijvoorbeeld aan de mensen uitleggen dat Vlaanderen onderloopt als we niets doen. Nu wordt er aan de mensen gezegd ‘als je niet stopt met autorijden is er binnenkort geen Vlaanderen meer’. Dan denk ik ‘dat zou wel kunnen, maar ik moet wel mij brood verdienen’.
Ik zeg niet dat het gemakkelijk is, kijk maar naar de G1000. Maar het is niet omdat het momenteel niet lukt dat je moet opgeven. Laat ons blijven proberen.“

“Dat geldt voor alle domeinen. Kijk naar de migratie. Hoe links je ook bent, je kunt niet ontkennen dat er niet echt sameneleefd wordt. Ik ben zelf migrantenkind en heb ook altijd het gevoel gehad dat het van mij moest komen. Ik zat in een linkse kring maar het moest altijd van mij komen. Maar dat wil niet zeggen dat het onmogelijk is.”

RC: Bent u een alochtoon?
Tom Garcia: “Neen. Ben ik een Vlaming? Ja. Ik ben een Vlaming omdat ik in deze gemeenchap woon. Maar ik sluit me niet af van de rest van de wereld.”

“De wapenhandel moet gewoon stoppen, laat ons daar duidelijk over zijn. Ook voor leveringen door Barco.”

RC: U hebt het over over Gemeenschap. In het Vlaams nationalistisch discours is er veel sprake van Vlaamse Identiteit zonder uit te leggen wat dat betekent en soms het alsof het de kleur is die bepaalt of je deel uitmaakt van de Vlaamse Gemeenschap. Hoe zit dat bij Vlinks?
Tom Garcia: “De Vlaamse Identiteit, die bestaat. Maar die is natuurlijk niet totaal verschillend van de Waalse, Franse of Hollandse. Maar er is wel een eigenheid. We zeggen gewoon dat we momenteel een manier van samenleven hebben en dat het tof is als we dat kunnen behouden. Niets weerhoudt ons om andere gewoonten over te nemen. Frieten zijn lekker maar -om maar even naar mijn eigen achtergrond te verwijzen- tapas zijn dat ook. Maar als een Spaanse inwijkeling beslist om alleen maar tapas te eten dan is het toch logisch dat je daar vragen bij stelt.”

RC: Terug naar enkele concrete zaken waarover we het standpunt zouden willen horen: het Europees-Amerikaans handelsverdrag (TTIP). Een heel belangrijke zaak waarover veel te weinig gesproken wordt. De kritiek op TTIP is dat het ultra-(neo)liberaal is. Wat is jullie visie?
Tom Garcia: “Uiteraard. Het gaat over afspraken tussen multinationals en het enig doel is om ervoor te zorgen dat de grote geldstromen in de wereld nog meer in handen van dezelfde mensen blijven. Het gevolg daarvan is dat kwaliteitsnormen, wetgeving rond gezondheid, arbeidsbescherming overhoop kunnen gegooid worden. Niemand weet precies waarover het gaat en dus kan je er niet op reageren. “

RC: En defensie? De (9 miljard) uitgaven die nu gepland zijn enerzijds en anderzijds het buitenlandbeleid en defensie.
Tom garcia: “We zijn pacifisten. Dus geen oorlog alstublieft. Dus die wapenleveringen moeten gewoon stoppen. En dan is het communautaire gemakkelijk…“

RC: Ik snap waar u naartoe wilt: dat de Walen de kritiek op de wapenleveringen aan Saoedi Arabië aan zichzelf te danken hebben omdat ze destijds zelf, zonder akkoord, de wapenhandel de-facto geregionaliseerd hebben omdat het hen goed uitkwam. (zie HIER p15)
Maar onlangs bleek ook dat de eindbestemming van tweederden van de wapenleveringen vanuit Vlaanderen niet gekend is.
Tom Garcia: “De wapenhandel moet gewoon stoppen, laat ons daar duidelijk over zijn. Ook voor leveringen door Barco. Dan krijg je het argument over de jobs, maar er zullen altijd wel ‘maars’ opgeworpen worden. “

“Het gevoel leeft wel dat het gewoon over geld gaat en niet over bescherming en verdediging.”

“De wapenleveringen moeten ook volledig stoppen, niet alleen aan landen uit het Midden Oosten. Waarom zouden we naar Duitsland en de VSA wapens moeten leveren? Dat zijn allemaal drogredenen om die wapenindustrie draaiende de houden. “

RC: En de vervanging van het militair materiaal. De 9 miljard voor de straaljagers en de fregatten? We moeten die vliegtuigen kopen want dat is onze Navo-verplichting. Dat engagement dateert nog van vóór N-VA in de regering gestapt is, ten tijde van Di Rupo.
Tom Garcia: “Je moet jezelf kunnen verdedigen. Het spreekt voor zich dat je de zaak up to date moet houden, anders blijf je achter op de rest. Maar het is helemaal niet duidelijk of die aankoop wel nodig is, of dat het gewoon over een afspraak is die gemaakt is door gelobby. Het gevoel leeft wel dat het gewoon over geld gaat en niet over bescherming en verdediging.”

RC: Laatste deel van ons gesprek: de verhouding met ander links en met rechts. Er is een sterk wantrouwen van de linkerzijde tegenover de Vlaamse beweging omdat het met extreem rechts geassocieerd wordt, de collaboratie en daarna het Blok. Maar nu is er het ultra (neo) liberalisme van N-VA. Wat is uw respons hierop?
Tom Garcia: “We vragen aan ‘ander’ links om zich open te stellen. Waarom sluit je bij voorbaat al bepaalde mogelijkheden uit? (TG heeft het waarschijnlijk over bijvoorbeeld de splitsing van de sociale zekerheid, nvdr).’

“We vragen aan ‘ander’ links om zich open te stellen. Waarom sluit je bij voorbaat al bepaalde mogelijkheden uit?”

‘Momenteel hebben we nog geen contacten met linkse partijen of bewegingen, we zijn nog klein maar we werken eraan. Vandaag staat een stuk in Knack waarin Erik D’haemers  erkent dat we veel breder zullen moeten gaan en dus ook met de linkerzijde van de maatschappij moeten gaan praten. Maar los van het verleden is het, na zes staatshervormingen, toch niet slecht om na te denken over de toekomst. Stel dat er een splitsing komt, wat gaan we dan doen? Dan sta je daar en heeft rechts het voor het zeggen.”

RC: Maar momenteel wordt er rechts gestemd in Vlaanderen. Dus als jullie de Vlaamse agenda promoten trek je terzefdertijd die rechtse agenda mee.
Tom Garcia: “In Vlaanderen wordt ook socialistisch gestemd en socialisten houden vast aan unitair België.”

RC: Als we Blok, N-VA, VLD en toch ook wel CD&V samentellen …
Tom Garcia: “Dat is nu eenmaal zo en het is onze taak om te overtuigen dat er wel alternatieven zijn.”

RC: Vlinks collega Johan Velghe zegt in een stuk dat het niet zal volstaan om de tricolore door de Vlaamse leeuw te vervangen omdat het kapitalisme via het Belgisch establishment ook zal regeren over die leeuwenvlag via bankiers, politieke carriëreplanners en het netwerk van lobbyisten en belangengroepen. Versnippert een Vlaamsnationalistische tak links niet verder?
Tom Garcia: “Ja en nee. Ja, maar ons uitgangspunt is dat we gewoon meegaan in een evolutie. Die is aan de gang en de discussie over wiens schuld dat is en hoe dat komt brengt geen zoden aan de dijk. Wat Johan Velghe zegt is ‘pas op, want als het ooit zover komt dat België splitst dan sta je daar en mag je gaan beginnen denken hoe je Vlaanderen links gaat invullen en ondertussen heeft rechts het heft in handen’.

RC: Vroeger was het discours (van de flaminganten) dat het het Belgisch, francofoon, kapitalisme was dat alles controleerde. Nu zijn we in een situatie terecht gekomen waar het Vlaams kapitalisme de boel in handen heeft. Daar horen we Vlinks weinig over zeggen. Verdedigt N-VA de belangen van de Vlamingen volgens u?
Tom Gracia: ” Volgens ons niet. N-VA verdedigt de belangen van de Vlaamse ondernemers en het Vlaams grootkapitaal, om het even in klassieke termen te benoemen. Dat is wat we constateren. Dat is hun goed recht maar we missen een wederwoord. Dat zit aan de linkerzijde, maar de linkerzijde wil gewoon niet spreken over het Vlaamse. Dan is het gemakkelijk voor de N-VA om te zegen ‘ze snappen er niks van en willen er niet over spreken. Dus we doen rustig verder’.

“N-VA verdedigt de belangen van de Vlaamse ondernemers en het Vlaams grootkapitaal, niet van de Vlamingen.”

“Wij zeggen: Zij zijn het aan het invullen, waar blijft de linkse tegenstem?’ In regio’s als catalonië gaat het omgekeerd. Daar neemt links het voortouw en huppelt rechts achteraan. De rechterzijde in Catalonië zal zichzelf helemaal moeten omturnen. Wij zijn dezelfde weg aan het opgaan, willens nillens, en dan is het straks zover en staan we daar. Dat wil Vlinks vermijden.“

RC: Velghe had het in het stuk over het Belgisch kapitalisme, maar dat Belgisch kapitalisme is dood. Klopt het dan niet dat het het Vlaams kapitalisme is dat samenwerkt met het internationaal kapitaal? Vlaanderen als leverancier van de Duisters.
Tom Garcia: “Ja, maar als het hen uitkomt is het wel Belgisch. Bart Maddens wijst erop dat N-VA gewoon een Belgische partij geworden is, en dat is ook zo. Ze voelen ook wel dat de liberale agenda momenteel soms best vanuit het Belgsich niveau kan gebeuren. Dat is hun goed recht, maar er is geen tegenstem. “

RC: Johan Velghe had het over hervorming van de vakbonden. Is dat niet contradictorisch met de bezorgdheid over de macht van het grootkapitaal?
Tom Gracia: “Neen. We zijn pro vakbond. En nee, we willen bijvoorbeeld niet dat de vakbond rechtsperssonlijkheid krijgt. Maar is het een taboe om te zeggen dat er iets misloopt? Iedereen rond je zegt toch dat het wat teveel wordt met de stakingen, er is irritatie. Dus missschien moet er gepraat worden want er is iets mis aan het lopen.“

0 Comments on “Vlinks: “We zijn politieke wezen””

Leave a Comment