Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

Meerjarenbegroting – Deel 5: Diamant, Markten, Stadsontwikkeling en geen Haven

Share

foto:RC

Na het financieel politiegeweld en de nieuwe invulling die aan wijkwerking gegeven wordt komen we met onze vijfde bijdrage over de Antwerpse Meerjarenplanning in rustiger vaarwater. Voorlopig….

In december  kon schepen Ludo Van Campenhout (N-VA) nog  een aantal renovatieplannen van vooral zwembaden aankondigen. De realisatie zal echter overzien worden door partijgenoot Peter Wouters. Van Campenhout moest in januari opstappen nadat duidelijk geworden was dat hij zijn alcoholverslaving niet onder controle krijgt. Naast de investeringsplannen waren vooral de markten het onderwerp van debat. Een aantal van de 28 Antwerpese markten doen het niet goed en er komt een onderzoek naar de problematiek.

De omvorming van het Antwerps Havenbedrijf tot een NV van publiek recht laat het Antwerps stadsbestuur toe om beleid van de haven te onttrekken aan de controle van de gemeenteraad. Tijdens de vorige legislatuur werd de controle verder beperkt door de positie grotendeels te weren uit de Raad van Bestuur van de haven. Met de steun van sp.a besliste de (N-VA, VLD, CD&V) meerderheid toen om slechts één vertergenwoordiger van de oppositie toe te laten in de het havenbestuur.  Die plaats ging naar Leen Verbist van sp.a.  De andere vertegenwoordigers van de oppositie werden  in 2016 vervangen door vertegenwoordigers van het patronaat.

Sedert 2019 zit Marc Van de Vijver van CD&V als oppositielid in de Raad van Bestuur. Van de Vijver is echter geen lid van de Antwerpse gemeenteraad, evenmin als Kathleen Van Brempt die voor sp.a zetelt.

Tijdens de gesprekken over de Meerjarenplanning weigert havenschepen Annick de Ridder (N-VA) toelichting te geven over het havenbeleid. Ze beloofd echter dat wel te zullen doen nadat de haven haar meerjarenplanning af heeft. Dat ziet ze als een gunst en van inspraak of adviesrecht is geen sprake. Annick De Ridder: ” Ik geef  nen vinger en  gij pakt nen arm, jah….”.

De Ridder is niet bescheiden over haar ambities en belooft “een nieuwe gouden eeuw voor Antwerpen, zoals die vorige die in 1585 eindigde“.  De belangrijkste projecten op tafel zijn de zuiderdokkenparkings- en park en de heraanleg van de kaaien.  Dat laaste project wordt vooral door de Vlaamse overheid betaald en het masterplan voor het publiek domein werd destijds nog onder burgemeester Patrick Janssens opgesteld. Wel een nieuw initiatief is de herziening van de Antwerpse bouwcode die nochtans al tijdens de vorige legislatuur aangepast werd. Behalve dat de regels zullen versoepeld worden geeft De Ridder geen inzicht in wat de plannen zijn met de bouwregels. Voorlopig, maar dat zou kunnen veranderen eens duidelijk wordt wat de gevolgen kunnen zijn van het verder loslaten.

De oppositie vroeg ook aan De Ridder wat de impact zal zijn op haar depoartement van de 30 miljoen jaarlijkse personeelsbesparingen die het stadsbestuur plant tegen 2025. Net zoals burgemeester De Wever  stelt ze dat de personeelsbezetting van de administratie onder haar bevoegdheid niet zal afnemen.

0 Comments on “Meerjarenbegroting – Deel 5: Diamant, Markten, Stadsontwikkeling en geen Haven”

Leave a Comment