Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

Meerjarenbegroting – Deel 4: Het Controleapparaat en de Personeelsbesparingen

Share

We vervolgen onze reeks over de stedelijke Meerjarenplanning en bevoegdheden van schepen/ burgemeester Bart De Wever (N-VA).

De Wever probeert de sterke stijging van het politiebudget in de schoenen te schuiven van de nationale Belgische overheid maar uit de cijfers die hij aanhaalt blijkt dat niet te kloppen. Daarna stelt hij dat de extra kosten gebeuren om de  buurtwerking van de politie te versterken, maar dan blijkt dat het gaat om een nieuw peleton van de Mobiele Eenheid. De ME is een zwaarder bewapende politie-afdeling die niet aanwezig is in de wijken en enkel afzakt als de situatie al uit de hand gelopen is.

Sedert zijn aantreden werkt De Wever in stilte aan de uitbouw van een eigen controle-apparaat met als  justificatie de strijd tegen terrorisme en kleine criminaliteit. Deze legislatuur komt  er dus een verdere uitbreiding van de ME,  een  versterking van de stadsmilitie SRT, en wordt een systeem van ‘Stadsmariniers’ opgestart die enkel aan hem persoonlijk verantwoording moeten afleggen. Verder heeft De Wever het  over de uitbreiding van de ‘Dienst Intel’ die dezelfde taken uitvoert als de nationale geheime dienst maar, aldus De Wever, ‘veel beter werkt dan de Federale dienst’.

ME, ‘ter versterking van wijkwerking’ (politieantwerpen.be)

Anderzijds krijgt het toenemend probleem van de zware drugcriminaliteit geen aandacht in het stedelijk beleid, ‘omdat de federale overheid ons dat niet toestaat’, aldus de burgemeester. Ook de samenwerking met de nationale politiedienst die zware criminaliteit aanpakt werd door De Wever eind vorig jaar opgezegd onder het mom van een kostenbesparing die er in werkelijkheid geen bleek te zijn.  N-VA partijgenote en gemeentelijk backbencher Nathalie Van Baeren zegt dat de criminaliteit in Antwerpen de afgelopen legislatuur met 30 percent is gedaald.  De dalende crminialiteit is een feit, ook in andere steden; of er een link is met de Antwerpse versterking van lokale zwaar bewapende crisisteams zoals SRT en ME,  of met de afbouw van de federale samenwerking is echter onduidelijk.  Verder geeft de Meerjarenbegroten geen inzicht in wat de uitbouw van SRT, ME, Dienst Intel, Stadsmariniers en andere controlediensten kost. De coalitiegenoten van VLD en sp.a loven het beleid van De Wever. Sp.a fractievoozitter Hicham El Mzairh: “ook wij zijn voor een sterker veiligheidsbeleid.”

http://www.stat.policefederale.be/criminaliteitsstatistieken

In  December wist Bart De Wever, na een vraag van Mie Branders (PvdA) te melden dat de bouw van de politiekathedraal, het prestigeproject van De Wever I, uit het slop getrokken is: de pProjectontwikkelaar en aannemer zijn eindelijk tot een overeenkomst gekomen en de bouw is hervat. Wat  de impact is op kosten en timing kon De Wever echter niet zeggen.

Verder was vooral de besparing bij het personeel onderwerp van debat. De komend legislatuur zal elk jaar 5 miljoen extra bespaard worden. tegen 2020 zal 30 miljoen per jaar minder uitgegeven worden aan personeelskosten. Dit zal gebeuren zonder ontslagen en zonder de sociale vrede in gevaar te brengen. Johan Klaps (N-VA) wijst erop dat er geen conflict is met de vakbonden en dat de stad Antwerpen de beste lokale werkgever van Vlaanderen is.

Volgens  burgemeester De Wever maakt de digitalisering veel besparingen mogelijk. De debatten maakten echter duidelijke dat de besparingsmaatregel genomen is zonder de mogelijke impact op de dienstverlening te onderzoeken. Uit de daaropvolgende zittingen bleek geen enkele van de schepenen ervan op de hoogte te zijn dat hij het in de toekomst met minder perosoneel zou moeten stellen.

0 Comments on “Meerjarenbegroting – Deel 4: Het Controleapparaat en de Personeelsbesparingen”

Leave a Comment