Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

‘Recht op Lucht’: de slechte Antwerpse luchtkwaliteit opnieuw op tafel

Share

Foto: BrianKgs via wikipedia

Antwerpen heeft opnieuw een actiegroep: ‘Recht Op Lucht’ vraagt dat de slechte  Antwerpse luchtkwaliteit aangepakt wordt. Zaterdag 29 mei wordt bij het nieuw justitiepaleis klacht ingediend tegen de Vlaamse- en Antwerpse beleidsmakers. Tom Cox van RoL roept om om mee te doen.

Tom Cox van Recht Op Lucht:  “We willen het thema Gezonde Stad terug op de kaart zetten, de draad terug oppikken die Ademloos, Straten Generaal en Ringland na de ondertekening van het Toekomstverbond hebben laten liggen.”

“We verwachten in de eerste plaats van de stad dat ze haar eigen plan van 2018 uitvoert.”

Tom Cox: “Antwerpen heeft de tweede slechtste luchtkwaliteit van alle Europese steden en de stukjes (toekomstige) overkapping zullen daar weinig aan veranderen. Misschien lokaal wel, maar er blijven veel zwarte punten in de stad. Vooral in de streetcanions is de kwaliteit slecht en kan de toestand alleen verbeterd worden door een vermindering van het autoverkeer. Er wonen ook honderdduizend mensen op minder dan vijfhonderd meter van de ring. Elk jaar zijn er honderden vroegtijdige overlijdens door de slechte luchtkwaliteit, 1000 astma-diagnoses, 40 longkankers en ook meer dan duizend suikerziekte-diagnoses.” (nvdr: zie ook onze bijdrage van 30 januari HIER)

Tom Cox: “De luchtkwaliteit verbetert wel, maar het gaat veel te traag: de normen van fijn stof en NOx moesten al in 2010 gehaald worden, maar nu, in 2021, halen we de NO2-norm nog altijd niet. De stelling dat de we luchtkwaliteitsnormen niet kunnen halen omdat dat dat de Antwerpse economie zou vernietigen, is ideologisch geïnspireerd.”

“We verwachten in de eerste plaats van de stad dat ze haar eigen plan van 2018 uitvoert. Daarin stond dat de verkeerscirculatie aan de zwarte punten zou herbekeken worden. Dat zal wel helpen, maar het zal het probleem voor een stuk ook gewoon verplaatsen. Er zullen dus keuzes moeten gemaakt worden. Het zogenaamd ‘en/en’-beleid is eigenlijk een ‘noch mossel noch vis’-beleid. Als je geen keuzes maakt, zal er niets gebeuren. Schotland heeft nu als doel gesteld het autoverkeer met 20% te doen dalen, dat is andere koek dan wat hier gebeurt.”

“Het is duidelijk hoe de machtsverhoudingen binnen het stadsbestuur zitten”

Het stadsbestuur gaat niet in overleg met de burgers, zegt Cox. “Je wordt met een kluitje in het riet gestuurd. Er worden intenties geformuleerd maar er gebeurt niets, de problematiek wordt niet serieus genomen. Het gaat dan over Koen Kennis, schepen mobiliteit, maar ook Tom Meeuws (Vooruit/sp.a) stuurt ons gewoon wandelen. Het is duidelijk hoe de machtsverhoudingen binnen het stadsbestuur zitten.“

Recht op Lucht voert zaterdag 29 mei actie. “Er zal dan klacht ingediend worden bij de procureur tegen de overheden, die te weinig doen. Enerzijds Vlaanderen, anderzijds de stad Antwerpen, die verantwoordelijk is voor het lokaal beleid.“ De organisatie roept op om mee te doen.

0 Comments on “‘Recht op Lucht’: de slechte Antwerpse luchtkwaliteit opnieuw op tafel”

Leave a Comment