Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

Posts Tagged ‘Klimaat’

De Klimaatzaak: Recht als breekijzer voor falende Politiek

Share

Vorige week stuurden een aantal BV’s via vzw Klimaatzaak een Ingebrekestelling naar de Belgische overheden omdat die onvoldoende ondernemen tegen de opwarming van de aarde. Het initiatief spruit voort uit het boek “Revolutie Met Recht” van de Nederlandse advocaat Roger Cox die stelt dat de rechterlijke macht moet ingrijpen omdat de Politiek er niet in […]

Binnenkort Schaliegasboringen in de Grensstreek

Share

Nederland plant om binnenkort exploratie naar schaliegas te laten starten door o.a. de firma Cuadrilla.   We bellen met David Dessers van milieuorganisatie Climaxi. De grenszone in Noord-Brabant zou kunnen een hot-spot worden van schalieboringen (zie kaart links). Volgens Desser zou het kunnen gaan over niet minder dan 300 boorputten.  De burgemeesters van de grensgemeenten aan […]

Het Uur van de Strijd: Jos D’Haese #3 (PVDA+)

Share

Wie? Jos D’Haese Van? Hoboken Partij? PVDA Strijdplaats? Plaats 1 – Vlaams Parlement Hieronder: ons gesprek in vogelvlucht. (het wat en hoe vind je hier) De inleider Mie Branders is gemeenteraadslid in Antwerpen, dokter van het volk in Hoboken en moeder van Jos   D’Haese koos als eigen thema Groen Beleid (milieubeleid inclusief klimaat) Als […]

Over Windeconomie en (nep)coöperaties

Share

Naar aanleiding van de ondergang van Electrawinds kwam groene stroom weer negatief onder de aandacht. Eén van de investeerders die zijn broek scheurt aan Electrawinds is de coöperatie Groenkracht, waardoor ook het Coöperatief Model slechte publiciteit kreeg. De groene stroom-sector voorstellen als een zaak van slimme politici/ondernemers die miljoenensubsidies  tanken en  ook goedgelovige spaarders/speculanten hun […]

Faalt het Vlaams klimaatbeleid ?

Share

In de aanloop naar de Klimaattop in Warschau stelde Greenpeace een nota op waarin de NGO punten gaf aan de drie Belgische klimaatministers die naar de top gingen. Geen enkele kwam er grandioos uit, maar Vlaams Minister Joke Schauwvliege (CD&V) was met een score van 2 op 10 gebuisd met grote onderscheiding. We houden een […]

Europees klimaatbeleid de afgrond ingeduwd

Share

Het CO2 emissiehandsysteem, de belangrijkste poot van het Europees klimaatbeleid, staat aan de rand van de afgrond en kreeg op 16 april van, onder andere, de Europese Volkspartij (EVP/EPP) een duw in de rug door een reddingsplan weg te stemmen. De EVP is de parlementaire fractie met daarin CD&V leden Ivo Belet, J-L De Haene, Wilfried […]

Klimaat kapot onderhandeld

Share

Enkele uren vooraleer het  failliet van de internationale klimaatdiplomatie vermeden werd met een akkoord over het in leven houden van het Kioto-protocol belden we  Matthias Bienstman. Hij zit voor de Bond Beter Leefmilieu in Doha. De verwachtingen waren laaggespannen en de media-aandacht verslapt. Doordat de resultaten van de vorige klimaatconferenties minnetjes waren, en omdat  de onderhandelaars ook […]

Klimaatwijziging: droge monden en natte voeten in Vlaanderen

Share

We spreken met Patrick Willems van de KU Leuven over de gevolgen van de klimaatwijziging voor Vlaanderen. Afhankelijk van de gebruikte modellen en veronderstellingen  komt men tot verschillende resutaten, maar toch zijn er duidelijke trends: 1) Het zal minder regenen in de zomer, met ernstige impakt op de rivierdebieten en  gevolgen voor de waterbevoorrading en scheepvaart. […]