Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

Antwerpen minder pessimistisch over financiën dan andere gemeenten

Share

De vlaamse vereniging voor steden en gemeenten liet weten dat haar leden sombere vooruitzichten hebben wat betreft de gemeentefinanciën. De meeste burgemeesters denken dat er zal moeten besnoeid worden in de investeringen, bijna 30% denken aan een belastingsverhoging en een gelijkaardig aantal overweegt een personeelsvermindering.

Antwerpens schepen van financiën Luc Bungeneers is minder pessimistisch: ook de Antwerpse financiën staan onder druk, maar er is een structureel evenwicht. De investeringen van de stad zullen bijna halveren na 2012 en komen op het niveau van de legislatuur 2000-2006. “De kosten voor het Oosterweelproject zoals ze nu voorzien in de plannen van de  Vlaamse regering zullen 17 miljoen € nemen van de 110 miljoen die beschikbaar is in het investeringsbudget. Maar moest een goedkoper  alternatief uit de bus komt dan komen die middelen vrij.”
Anderszijds is er van besnoeiingen in het personeel en van belastingsverhogingen tot 2018 geen sprake.  Het meerjarenplan houdt rekening met de economische stagnatie in de zin dat er de komende jaren geen stijging van de inkomsten uit de personenbelasting verwacht wordt.

We hadden het hem eigenlijk al eens gevraagd

0 Comments on “Antwerpen minder pessimistisch over financiën dan andere gemeenten”

Leave a Comment